Các nhà xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ nhanh chóng 24/7

07:04:29 10/06/2024
Có 15 tuyến đường
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  06:00
  Thái Nguyên
  2h0
  08:00
  Việt Trì
  2.8
  80,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 06:00 Bến xe Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 08:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  13:00
  Thái Nguyên
  2h0
  15:00
  Việt Trì
  2.8
  80,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 13:00 Bến xe Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 15:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  07:00
  Thái Nguyên
  2h0
  09:00
  Việt Trì
  2.8
  100,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 07:00 Bến xe Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 09:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  08:00
  Thái Nguyên
  2h0
  10:00
  Việt Trì
  2.8
  90,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 08:00 Bến xe Sông Công Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 10:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  12:00
  Thái Nguyên
  2h0
  14:00
  Việt Trì
  2.8
  95,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 12:00 Bến xe Phổ Yên Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 14:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  19:00
  Thái Nguyên
  2h0
  21:00
  Việt Trì
  2.8
  105,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 19:00 Bến xe Đại Từ Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 21:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Nhung

  Xe ghế ngồi

  20:00
  Thái Nguyên
  2h0
  22:00
  Việt Trì
  2.8
  110,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 20:00 Bến xe Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 22:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  15:00
  Thái Nguyên
  2h0
  17:00
  Việt Trì
  2.8
  90,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 15:00 Bến xe Sông Công Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 17:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  13:00
  Thái Nguyên
  2h0
  15:00
  Việt Trì
  2.8
  110,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 13:00 Bến xe Hạ Hòa Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 15:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  17:00
  Thái Nguyên
  2h0
  19:00
  Việt Trì
  2.8
  105,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 17:00 Bến xe Phổ Yên Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 19:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  18:00
  Thái Nguyên
  2h0
  20:00
  Việt Trì
  2.8
  85,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 18:00 Bến xe Sông Công Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 20:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Nam Limousine

  Limousine

  05:00
  Thái Nguyên
  2h0
  07:00
  Việt Trì
  2.8
  110,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 05:00 Bến xe Phổ Yên Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 07:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Nam Limousine

  Limousine

  06:00
  Thái Nguyên
  2h0
  08:00
  Việt Trì
  2.8
  120,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 06:00 Bến xe Sông Công Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 08:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Nam Limousine

  Limousine

  11:00
  Thái Nguyên
  2h0
  13:00
  Việt Trì
  2.8
  100,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 11:00 Bến xe Đại Từ Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 13:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Nam Limousine

  Limousine

  15:00
  Thái Nguyên
  2h0
  17:00
  Việt Trì
  2.8
  120,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên – Đại Từ – Định Hóa – Đồng Hỷ – Phú Bình – Phú Lương – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Nguyên
  • 15:00 Bến xe Định Hóa Thái Nguyên

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 17:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Thông tin về tuyến xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

dat-ve-xe-khach-thai-nguyen-di-viet-tri.jpg (80 KB)

Chiều dài tuyến đường Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ: 104 km

Thời gian di chuyển: 2 giờ

Gía vé xe trung bình: 50.000 - 150.000 đồng

Tổng số nhà xe: 2 nhà xe

Tổng số chuyến: 5 chuyến

Điểm đón: Bến xe Thái Nguyên

Điểm trả: Bến xe Việt Trì

2. Top 2 nhà xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ chất lượng cao mới nhất.

Trên tuyến đường Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ hiện đang có 2 nhà xe khách chất lượng cao hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đó là: Nhà xe Hùng Nhung và Nhà xe Thái Nguyên. Mỗi nhà xe đều có nhiều chuyến đi trong ngày với các điểm đón khách, điểm trả khách khác nhau, giá vé xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì phụ thuộc vào điểm lên xe và điểm xuống xe mà hành khách yêu cầu. Các nhà xe mang đến cho hành khách chuyến đi an toàn, thoải mái, chất lượng cao. Dưới dây là thông tin chi tiết về lịch trình, thời gian di chuyển, giá vé xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn được nhà xe phù hợp.

2.1. Nhà xe Hùng Nhung bến xe Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Hùng Nhung mang đến cho hành khách dịch vụ vận tải tốt nhất với các phương châm: không nhồi nhét, không bắt khách dọc đường, không tăng giá dịp lễ tết giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm với lựa chọn của mình. Cùng với dàn xe chất lượng cao, đội ngũ lái xe – phụ xe của nhà xe cũng mang đến cho hành khách sự thoải mái bởi thái độ niềm nở, chu đáo và luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu. Nhà xe luôn vinh dự được phục vụ hành khách trên mọi hành trình và ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ của mình.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 6h

Lộ trình: Chiều đi – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hùng Nhung: Việt Trì, Phú Thọ

2.2. Nhà xe Thái Nguyên chạy tuyến bến xe Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Với dòng xe ghế ngồi 29 chỗ, nhà xe Thái Nguyên đem đến một không gian xe rộng rãi, thoáng mát được vệ sinh thường xuyên trước và sau mỗi chuyến đi. Đội ngũ tài xế của nhà xe Thái Nguyên cũng là một điểm nổi bật của nhà xe. Họ đều là những tay lái lâu năm, am hiểu mọi con đường, là những người nắm giữ trọng trách bảo đảm sự an toàn của hành khách trên mỗi chuyến đi lại vô cùng thân thiện, dễ mến.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 13h

Lộ trình: Chiều đi – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Thái Nguyên: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

3. Cách đặt vé xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Để đặt vé xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ chúng tôi đã tổng hợp có 2 nhà xe uy tín chất lượng cao với 5 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Thái Nguyên đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 50.000 - 150.000 đồng/ vé.

xe-khach-thai-nguyen-di-viet-tri.jpg (84 KB)

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Thái Nguyên đi Việt Trì khoảng 104 km.

Trên tuyến đường Thái Nguyên đi Việt Trì có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Thái Nguyên đi Việt Trì có 2 nhà xe uy tín chất lượng cao với 5 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Huế đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Thái Nguyên đi Việt Trì?

Tuyến đường từ Thái Nguyên đi Việt Trì có 2 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

Xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Hùng Nhung chạy chuyến sớm nhất lúc 6h xuất bến từ Thái Nguyên.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Thái Nguyên đi Việt Trì?

Nhà xe Thái Nguyên chạy chuyến muộn nhất lúc 13h xuất bến từ Thái Nguyên.

Trong các nhà xe chạy tuyến Thái Nguyên đi Việt Trì, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Thái Nguyên đi Việt Trì có nhà xe Hùng Nhung chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 80.000 đồng/vé.

Tuyến đường Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Thái Nguyên đi Việt Trì chưa có xe cabin dành cho cặp đôi.

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thái Nguyên đi Việt Trì cách nhau khoảng 104 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 5 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì Phú Thọ.

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Thái Nguyên đi Việt Trì, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

Đặt vé xe khách Thái Nguyên đi Hà Nội

19006215