Danh sách xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ chất lượng cao 24/7

06:52:46 10/06/2024
Có 11 tuyến đường
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  10:00
  Huế
  13h0
  23:00
  Việt Trì
  2.8
  350,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 10:00 Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 23:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quang Dũng

  Limousine

  16:00
  Huế
  14h0
  06:00
  Việt Trì
  2.8
  370,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 16:00 Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 06:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  05:00
  Huế
  14h0
  19:00
  Việt Trì
  2.8
  420,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 05:00 Bến xe Phía Bắc Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 19:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  07:00
  Huế
  14h0
  21:00
  Việt Trì
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 07:00 Bến xe Hương Thủy Thừa Thiên Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 21:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  08:00
  Huế
  14h0
  22:00
  Việt Trì
  2.8
  480,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 08:00 Bến xe Hương Trà Thừa Thiên Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 22:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  03:00
  Huế
  14h0
  17:00
  Việt Trì
  2.8
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 03:00 Bến xe A Lưới Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 17:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  12:00
  Huế
  14h0
  02:00
  Việt Trì
  2.8
  470,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 12:00 Bến xe Hương Thủy Thừa Thiên Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 02:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Xe giường nằm

  16:00
  Huế
  14h0
  06:00
  Việt Trì
  2.8
  460,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 16:00 Bến xe Hương Trà Thừa Thiên Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 06:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quang Dũng

  Xe giường nằm

  17:00
  Huế
  14h0
  07:00
  Việt Trì
  2.8
  470,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 17:00 Bến xe Nam Đồng Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 07:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quang Dũng

  Xe giường nằm

  18:00
  Huế
  14h0
  08:00
  Việt Trì
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 18:00 Bến xe Phong Điền Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 08:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quang Dũng

  Xe giường nằm

  19:00
  Huế
  14h0
  09:00
  Việt Trì
  2.8
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thừa Thiên Huế – Huế – Hương Thủy – Hương Trà – A Lưới – Nam Đồng – Phong Điền – Phú Lộc – Phú Vang – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Huế
  • 19:00 Bến xe Nam Đồng Huế

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 09:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Thông tin về tuyến xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

dat-ve-xe-khach-hue-di-viet-tri.jpg (80 KB)

Chiều dài tuyến đường Huế đi Việt Trì Phú Thọ: 746 km

Thời gian di chuyển: 14 giờ

Gía vé xe trung bình: 300.000 - 450.000 đồng

Tổng số nhà xe: 2 nhà xe

Tổng số chuyến: 2 chuyến

Điểm đón: Bến xe Huế

Điểm trả: Bến xe Việt Trì

2. Danh sách các nhà xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ chất lượng cao 24/7.

2.1. Nhà xe Hùng Hưng bến xe phía Bắc Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Hùng Hưng là nhà chạy xe có tiếng trong giới kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực Miền Bắc. Với phương châm chất lượng làm nên tên tuổi từ đó nhà xe luôn chu đáo trong việc hoàn thiện chính mình. Khi bạn lựa chọn nhà xe Hùng Hưng bạn sẽ được hưởng dụng các tiện ích như: nước khoáng đóng chai, khăn lạnh, wifi tốc độ cao, … Thêm vào đó, nhà xe đang được các hành khách phản hồi lại rất tốt từ về chất lượng phương tiện phục vụ đến thái độ của nhân viên nhà xe. Các xe của nhà xe Hùng Hưng đều được trang bị hoàn toàn mới và được tra dầu, bảo dưỡng định kỳ hàng tuần. Nhà xe luôn bảo đảm sức khỏe cho khách hàng khi khử trùng tất cả các xe trước khi đón khách.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 10h

Lộ trình: Chiều đi – Thừa Thiên Huế – Huế – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Huế – Thừa Thiên Huế.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hùng Hưng: Long Biên, Hà Nội

2.2. Nhà xe Quang Dũng chạy tuyến bến xe Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề, nhà xe Quang Dũng luôn cố gắng đầu tư từ nội thất, ngoại thất của xe đến chất lượng dịch vụ phục vụ, luôn hướng tới sự thoải mái, an toàn của hành khách. Với dòng xe Limousine 31 chỗ VIP với mẫu mã đẹp đẽ, sang trọng, nhà xe thu hút khách hàng từ ánh nhìn đầu tiên. Mỗi xe đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi nhằm phục vụ các nhu cầu cơ bản của hành khách như chăn mền sạch sẽ, mềm mại, điều hòa mát lạnh, wifi tốc độ cao cùng với tivi màn hình led, ổ cắm sạc giúp khách hàng có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Mỗi phòng xe đều có rèm che đảm bảo không gian riêng tư cho người sử dụng.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 16h

Lộ trình: Chiều đi – Thừa Thiên Huế – Huế – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Huế – Thừa Thiên Huế.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 370.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Quang Dũng: Trung tâm thể thao Huế

3. Cách đặt vé xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Để đặt vé xe khách Huế đi Việt Trì  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Huế đi Việt Trì Phú Thọ chúng tôi đã tổng hợp có 2 nhà xe uy tín chất lượng cao với 2 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Huế đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 300.000 - 450.000 đồng/ vé.

xe-khach-hue-di-viet-tri.jpg (88 KB)

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Huế đi Việt Trì Phú Thọ dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Huế đi Việt Trì khoảng 746 km.

Trên tuyến đường Huế đi Việt Trì Phú Thọ có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Huế đi Việt Trì có 2 nhà xe uy tín chất lượng cao với 2 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Huế đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Hùng Hưng chạy chuyến sớm nhất lúc 10h xuất bến từ Huế.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Huế đi Việt Trì?

Nhà xe Quang Dũng chạy chuyến muộn nhất lúc 16h xuất bến từ Huế.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Huế đi Việt Trì?

Tuyến đường từ Huế đi Việt Trì có 2 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

Trong các nhà xe chạy tuyến Huế đi Việt Trì Phú Thọ, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Huế đi Việt Trì có nhà xe Hùng Hưng chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 350.000 đồng/vé.

Tuyến đường Huế đi Việt Trì có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Huế đi Việt Trì chưa có xe cabin dành cho cặp đôi.

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Huế đi Việt Trì cách nhau khoảng 746 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 2 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Huế đi Việt Trì Phú Thọ chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Huế đi Việt Trì Phú Thọ.

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Huế đi Việt Trì, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215