Lịch trình tuyến xe khách Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh xe đi trong ngày.

04:29:03 04/07/2024
Có 19 tuyến đường
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  16:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  250,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 16:00 Bến xe Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 17:00 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đức Lộc

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  19:40
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  20:40
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  110,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 19:40 Chợ Quán Toan

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 20:40 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Đức Lộc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cửa Ông

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  03:30
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  04:30
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 03:30 Chợ Quán Toan

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 04:30 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Cửa Ông

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Đức

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  10:30
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  11:30
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  100,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Hạ Long – Chợ Quán Toan – Bến xe Bãi Cháy – Bến xe Cái Rồng – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 10:30 Chợ Quán Toan

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 11:30 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Hùng Đức

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  06:45
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h15
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  100,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Hạ Long – Uông Bí – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 06:45 Bến xe Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 09:00 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Phúc Xuyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quang Mười

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Cảng Đình Vũ – Cẩm Phả – Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 05:00 Cảng Đình Vũ

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 06:00 Hạ Long

  Tiện ích Nhà xe Quang Mười

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  17:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 17:00 Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 18:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  18:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  19:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 18:00 Bến xe Cầu Rào Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 19:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  20:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  195,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 19:00 Bến xe Thượng Lý Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 20:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  21:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  22:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 21:00 Ngô Quyền Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 22:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Huy

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  170,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 05:00 Đồ Sơn Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 06:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phương Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đức Lộc

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  120,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 20:00 Chợ Quán Toan Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 21:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Đức Lộc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đức Lộc

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  130,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 06:00 Bến xe Thượng Lý Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 07:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Đức Lộc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đức Lộc

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  115,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 08:00 Bến xe Cầu Rào Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 09:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Đức Lộc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đức Lộc

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  10:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  11:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  125,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 10:00 Bến xe Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 11:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Đức Lộc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cửa Ông

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  13:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 13:00 Chợ Quán Toan Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 14:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Cửa Ông

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cửa Ông

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  90,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 11:00 Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 12:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Cửa Ông

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cửa Ông

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  15:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  100,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 15:00 Bến xe Thượng Lý Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 16:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Cửa Ông

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cửa Ông

  Hải Phòng đi Hạ Long

  Limousine

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Hải Phòng
  Tổng giờ đi
  1h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Hạ Long
  2.8
  Giá vé
  105,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hải Phòng đi Hạ Long

  Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh

  Địa điểm đón Hải Phòng

  • 09:00 Bến xe Cầu Rào Hải Phòng

  Địa điểm trả Hạ Long

  • 10:00 Hạ Long Quảng Ninh

  Tiện ích Nhà xe Cửa Ông

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

Nếu bạn đang tìm nhà xe khách Hải Phòng Hạ Long đáng tin cậy mà giá cả phải chăng cho chuyến đi sắp tới. Vậy mọi người không nên bỏ lỡ qua bài viết này. Đặt vé rẻ 24h xin chia sẻ 6 nhà xe khách Hải Phòng Hạ Long chất lượng uy tín đáng trải nghiệm nhất. 

1. Thông tin về tuyến xe khách Hải Phòng đi Hạ Long

Thành phố Hạ Long là cửa sổ lớn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đặc biệt, nơi đây có nhiều cơ hội phát triển để trở thành một trong những đô thị sầm uất nhất Việt Nam. Trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế khác. Trung tâm thành phố Hạ Long phát triển sầm uất, hiện đại, là một trong những đô thị lớn của khu vực Bắc Bộ.

Hải Phòng là thành phố duyên hải nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Thái Bình thuộc đồng bằng sông Hồng. Hải Phòng có điều kiện tự nhiên rất phong phú, giàu đẹp, đa dạng và có nhiều nét độc đáo mang sắc thái của cảnh quan nhiệt đới gió mùa đồng thời, nơi đây còn có cả một vùng đồng bằng rộng lớn là nét đặc trưng của vùng du lịch ven biển Bắc Bộ, thành phố còn có vùng biển rộng với nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, nhiều hải sản quý hiếm cũng như bãi biển đẹp.

Các địa điểm du lịch ở Hải Phòng phong phú từ bãi biển, núi rừng, di tích lịch sử và còn rất nhiều các di tích tâm linh. Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan và được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn nhưng theo nhiều đánh giá, các sản phẩm du lịch Hải Phòng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có của thành phố.

Chiều dài tuyến đường Hải Phòng đi Hạ Long: 47 km

Thời gian di chuyển: 1 giờ

Gía vé xe trung bình: 60.000 - 250.000 đồng

Tổng số nhà xe: 6 nhà xe

Tổng số chuyến: 10 chuyến

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Điểm đón khách: Bến xe Cầu Rào, Bến xe Hải Phòng, Bến xe Thượng Lý

Điểm trả khách: Bến xe Hạ Long

2. Tổng hợp 6 nhà xe khách Hải Phòng đi Hạ Long uy tín nhất hiện nay

Là hai tỉnh giáp nhau với nhu cầu đi lại cao, hiện nay có 6 nhà xe uy tín chất lượng cao phục vụ hành khách trên tuyến đường Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh đó là: Nhà xe Phương Huy, Nhà xe Đức Lộc, Nhà xe Cửa Ông, Nhà xe Hùng Đức, Nhà xe Phúc Xuyên, Nhà xe Quang Mười. Mỗi nhà xe sẽ có điểm đón khách, điểm trả khách và các chuyến khác nhau trong ngày, giá vé xe khách Hải Phòng đi Hạ Long cũng thay đổi tuy thuộc vào điểm lên xe và điểm xuống xe của khách hàng. Dưới dây là thông tin chi tiết về lịch trình, thời gian di chuyển, giá vé xe khách Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn được nhà xe phù hợp.

2.1. Nhà xe Phương Huy Limousine chạy tuyến Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Hầu hết mọi khách hàng khi đồng hành cùng xe limousine Phương Huy đều tỏ ra rất hài lòng với tiện ích và dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhà xe này. Chiêm ngưỡng nội thất xe bạn không khỏi choáng ngợp bởi độ hiện đại và cao cấp của nó. Toàn bộ không gian xe được ốp gỗ sang trọng, sạch sẽ, mát mẻ. Hệ thống ghế ngồi bọc da nhập khẩu từ nước ngoài vừa êm ái, mịn màng lại cực sang chảnh. Ghế có khả năng gập duỗi linh hoạt, có thể trượt ngả 45 độ. Đặc biệt, chức năng massage tự động đem lại cho du khách cảm giác thoải mái, thư thái trên cả chuyến đi.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 16h

Lộ trình:  Chiều đi –  Hải Phòng – Móng Cái – Hạ Long – Quảng Ninh.

                 Chiều về – Quảng Ninh – Hạ Long – Móng Cái – Hải Phòng.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 250.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Phương Huy Limousine: MG 02, 18A Vincom, 1 Lê Thánh Tông, thành phố Hải Phòng.

2.2. Nhà xe Đức Lộc Limousine chạy tuyến Quán Toan Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Nhà xe Đức Lộc có trang bị đầy đủ tất cả dịch vụ trong hành trình của mình như: khăn lạnh, nước uống, wifi,… Đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Từ đó khách hàng hoàn toàn yên tâm tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi trên cả chuyến đi. Với tiêu chí đem đến lợi ích tối đa và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhằm giúp thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng Đức Lộc. Nhà xe không ngừng nâng cao cải thiện chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng. Từ đó không chỉ mang lại sự hài lòng mà còn xây dựng được vị thế và thương hiệu của mình trên thị trường.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 19h40, 19h55, 20h25

Lộ trình:  Chiều đi – Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cửa Ông – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

                 Chiều về – Quảng Ninh – Cẩm Phả – Cửa Ông – Hạ Long – Chợ Quán Toan – Hải Phòng.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 110.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Đức Lộc: Bến xe khách Cái Rồng – Khu phố 7, TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh.

xe khách đi hải phòng hạ long

2.3. Nhà xe Cửa Ông  chạy tuyến Chợ Quán Toan Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Nhà xe Cửa Ông có đầy đủ tiện nghi:Tivi màn hình Led đặt ngay ở trung tâm xe. Nên hành khách nào cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng. Điều hòa mát lạnh, hoạt động .24/24 thách thức mọi điều kiện thời tiết. Dàn loa Sony cực chất. Giải trí cực sung. Tủ lạnh mini. Ổ cắm sạc USB đa năng ngay tại từng vị trí ghế ngồi. Vì thế, hành khách không còn phải lo điện thoại. Laptop hết pin khi di chuyển trên xe. Đèn đọc sách được lắp đặt với nhiều chế độ. Ánh sáng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Wifi tốc độ cao thoải mái truy cập và giải trí. Khoang chứa đồ rộng rãi. Sạch sẽ nên hành khách có thể mang theo nhiều hành lý cần thiết cho chuyến đi.

Giờ xe chạy: 3h30

Lộ trình:  Chiều đi – Hải Phòng – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Cảng Tuần Châu – Bến xe Mông Dương – Quảng Ninh.

                 Chiều về – Quảng Ninh – Bến xe Mông Dươnng – Cảng Tuần Châu – Hạ Long – Chợ Quán Toan – Hải Phòng.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Cửa Ông: Cửa Ông, Quảng Ninh

2.4. Nhà xe Hùng Đức chạy tuyến Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Tất cả xe Hùng Đức đều được trang bị hệ thống cao cấp với giường/ghế bọc êm ái, thoải mái, động cơ vận hành êm ái, mượt mà. Xei đầy đủ tiện nghi như: tivi, đầu phát DVD, Wifi, chăn đắp, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ và nước uống miễn phí trên xe. Đội ngũ nhân viên tư vấn của Hùng Đức luôn nắm rõ các kiến thức về lộ trình, giá cả với kinh nghiệm dày dặn sẽ giải đáp mọi khúc mắc cho khách hàng. Luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những chuyến đi ưng ý, phù hợp nhất đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng của mình.

Giờ xe chạy: 12h30, 10h30

Lộ trình:  Chiều đi – Quảng Ninh – Bến xe Cái Rồng – Bến xe Bãi Cháy – Chợ Quán Toan – Hạ Long – Hải Phòng.

                 Chiều về – Hải Phòng – Hạ Long – Chợ Quán Toan – Bến xe Bãi Cháy – Bến xe Cái Rồng – Quảng Ninh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 100.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hùng Đức: Quảng Ninh

2.5. Nhà xe Phúc Xuyên chạy tuyến Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Hãng xe Phúc Xuyên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phúc Xuyên có trụ sở chính nằm tại Uông Bí, Quảng Ninh. Được thành lập từ năm 2004 với phương châm: “Đơn vị vận tải chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ theo tiêu chí An toàn – Tiện nghi – Sang trọng”. Xe Phúc Xuyên đã trở thành thương hiệu vận tải số 1 tại Quảng Ninh. Sau hơn 15 năm hoạt động, hãng xe Phúc Xuyên đã phục vụ được hàng triệu lượt khách với hơn 200 đầu xe. Phủ rộng mạng lưới xe buýt toàn tỉnh Quảng Ninh và các tuyến xe khách nối liền trên 10 tỉnh thành Việt Nam. Vào năm 2012, Phúc Xuyên là hãng xe đầu tiên mở tuyến xe giường nằm Quảng Ninh – Hạ Long – Sapa với mong muốn kết nối 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc. Nhằm tạo nên những hành trình vô cùng thuận tiện cho hành khách khi muốn di chuyển từ Sapa đến Hạ Long mà không cần phải trải qua một điểm trung chuyển nào khác cả.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 6h45, 18h, 18h45

Lộ trình:  Chiều đi – Quảng Ninh – Uông Bí – Hạ Long – Hải Phòng.

                 Chiều về – Hải Phòng – Hạ Long – Uông Bí – Quảng Ninh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 100.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Phúc Xuyên:  Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

2.6. Nhà xe Quang Mười chạy tuyến Hải Phòng đi Hạ Long Quảng Ninh.

Quang Mười là thương hiệu nhà xe cung cấp dịch vụ vận tải hành khách khá nổi tiếng với mọi người cho tuyến đường cố định Quảng Ninh – Thái Bình – Nam Định – Ninh Bình và ngược lại với dàn xe ghế ngồi 16 chỗ Ford Transit với đầu xe lớn với chất lượng xe tốt sẽ là lựa chọn bạn không thể bỏ qua, với phương châm hoạt động ” Uy tín làm nên thương hiệu ” cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cải thiện mỗi ngày thì nhà xe Quang Mười mong muốn sẽ luôn là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 5h

Lộ trình:  Chiều đi – Hải Phòng – Cảng Đình Vũ – Cẩm Phả – Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh.

                 Chiều về – Quảng Ninh – Hạ Long – Bãi Cháy – Cẩm Phả – Cảng Đình Vũ – Hải Phòng.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Quang Mười: Tổ 1, khu Nam Sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

xe khách đi hải phòng hạ long

Xem thêm :

>>> Top 5 nhà xe khách Hải Phòng đi Mộc Châu chất lượng cao

3. Cách đặt vé xe khách Hải Phòng đi Hạ Long

Để đặt vé xe khách Hải Phòng đi Hạ Long khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Yên Bái đi Hạ Long chúng tôi đã tổng hợp có 6 nhà xe uy tín chất lượng cao với 10 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hải Phòng đi Hạ Long tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 60.000 - 250.000 đồng/ vé.

Xem thêm :

>>> Cách đặt vé xe khách Hải Phòng đi Huế đơn giản và nhanh nhất 

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Hải Phòng đi Hạ Long

Xe khách Hải Phòng đi Hạ Long nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Đức Lộc chạy chuyến muộn nhất lúc 21h xuất bến từ Hải Phòng.

Trong các nhà xe chạy tuyến Hải Phòng đi Hạ Long, nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Hải Phòng đi Hạ Long có nhà xe Cửa Ông chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 60.000 đồng/vé.

Quãng đường từ Hải Phòng đi Hạ Long bao nhiêu km?

Quãng đường từ Hải Phòng đi Hạ Long có chiều dài khoảng 47 km, thời gian di chuyển do đó sẽ mất nhiều giờ đi xe.

Trên tuyến đường Hải Phòng đi Hạ Long có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Hải Phòng đi Hạ Long có 6 nhà xe uy tín chất lượng cao với 10 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hải Phòng đi Hạ Long tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Hải Phòng đi Hạ Long?

Nhà xe Cửa Ông chạy chuyến sớm nhất lúc 3h30 xuất bến từ Hải Phòng.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Hải Phòng đi Hạ Long?

Tuyến đường từ Hải Phòng đi Hạ Long có 6 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Có xe cabin đôi, limousine giường đôi dành cho cặp đôi đi Hải Phòng đi Hạ Long không?

Hiện chưa có xe cabin đôi, limousine giường đôi dành cho cặp đôi đi Hải Phòng đi Hạ Long.

xe khách đi hải phòng hạ long

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Hải Phòng đi Hạ Long

Quãng đường Hải Phòng đi Hạ Long cách nhau khoảng 47 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 5  chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Hải Phòng đi Hạ Long chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Hải Phòng đi Hạ Long

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Hải Phòng đi Hạ Long, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Xem thêm : Đặt vé xe khách Hải Phòng đi Quảng Ninh

19006215