Đặt vé ô tô khách Sài Gòn đi Hà Nội liên tục trong ngày

06:42:09 25/07/2024
Có 13 tuyến đường
 • Nhà xe Mai Linh

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  15:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  860,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 15:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 05:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Mai Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Long

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  700,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 21:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Hoàng Long

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hiền Phước

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  10:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  37h0
  Giờ đến
  23:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  860,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội.

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 10:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 23:00 Bến xe Giáp Bát

  Tiện ích Nhà xe Hiền Phước

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  14h0
  Giờ đến
  04:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  890,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Lương Yên – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 14:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 04:00 Bến xe Lương Yên

  Tiện ích Nhà xe Phượng Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Camel Travel

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  19:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Khu Phố Tây – Bến xe Lương Yên – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 05:00 Khu phố Tây Bùi Viện

  Địa điểm trả Hà nội

  • 19:00 Bến xe Lương Yên

  Tiện ích Nhà xe Camel Travel

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Anh Thắng

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  950,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 04:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 18:00 Bến xe Giáp Bát

  Tiện ích Nhà xe Anh Thắng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:30
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  21:30
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  850,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Phan Thiết – Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi – Quảng Nam – Đà Nẵng – Huế – Quảng Trị – Thanh Hóa – Ninh Bình – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:30 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 21:30 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Anh Khuyên

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 21:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Anh Khuyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Anh Tuyên

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  13:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  03:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 13:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 03:00 Bến xe Yên Nghĩa

  Tiện ích Nhà xe Anh Tuyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thu Trang

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  13:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  03:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 13:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 03:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Thu Trang

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tấn Đạt

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  03:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 03:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 17:00 Bến xe Giáp Bát

  Tiện ích Nhà xe Tấn Đạt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Green Limousine

  Sài Gòn đi Hà nội

  Limousine

  Giờ khởi hành
  03:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  850,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Ngã Tư Ga – Lam Cốt – Tân Yên – Bắc Giang

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 04:00 Bến xe Ngã Tư Ga

  Địa điểm trả Hà nội

  • 18:00 Tân Yên

  Tiện ích Nhà xe Green Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tấn Tài

  Sài Gòn đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  1,000,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Hà nội

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 18:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Hà nội

  • 08:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Tấn Tài

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

Xe khách từ Sài Gòn đi Hà Nội là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn có một chuyến du lịch ra Bắc với chi phí tiết kiệm. Hãy để Đặt vé rẻ 24h chia sẻ với bạn 13 nhà xe uy tín cùng các bác tài xế lái xe đường dài an toàn và cẩn thận nhất nhé.

1. Thông tin tuyến xe khách Sài Gòn đi Hà Nội

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị lớn nhất cả nước nên nhu cầu đi lại của hành khách rất lớn. Khoảng cách giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là khá lớn với thời gian di chuyển khoảng 36 tiếng. Đây là một tuyến đường dài đòi hỏi nhà xe khách chạy tuyến này phải có chất lượng cao, đảm bảo an toàn.

Hiện nay, có rất nhiều nhà xe khách Sài Gòn đi Hà Nội nhưng không phải nhà xe nào cũng có chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu đi lại của mọi hành khách. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Đặt vé rẻ 24h sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Sài Gòn đi Hà Nội uy tín, chất lượng cao.

Các thông tin về giá vé xe Sài Gòn đi Hà Nội, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Sài Gòn đi Hà Nội: 1718 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 35 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Sài Gòn đi Hà Nội: 12 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 800.000 - 950.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 12 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương

Điểm trả khách: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Giáp Bát

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Hồ Chí Minh Hà Nội.

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách Hồ Chí Minh đi Hà Nội trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Hà Nội từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

xe khách sài gòn hà nội

3. Giá vé xe Hồ Chí Minh đi Hà Nội.

Xe khách từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang là một tuyến đường khá dài, phải di chuyển ngày đêm, thời gian di chuyển thường mất từ 32 – 35h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Hà Nội, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Hà Nội để mua vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé.

Gía vé xe khách tuyến Hồ Chí Minh đi Hà Nội phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 850.000 vnđ – 1.050.000 vnđ.

4. Tổng hợp 13 nhà xe khách Hồ Chí Minh đi Hà Nội uy tín chất lượng cao.

Hà Nội Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn với nhu cầu đi lại của người dân rất cao, hiện nay có 13 nhà xe giường nằm chất lượng cao đang chạy tuyến đường này đó là: Nhà xe Tấn Tài, Nhà xe Mai Linh, Nhà xe Hoàng Long, Nhà xe Hiền Phước, Nhà xe Phượng Hoàng, Nhà xe Camel Travel, Nhà xe Anh Thắng, Nhà xe Chiến Thế, Nhà xe A Ba, Nhà xe Anh Khuyên, Nhà xe Anh Tuyên, Nhà xe Tấn Đạt,...

Mỗi nhà xe có điểm xuất bến, điểm trả khách và thời gian xuất phát khác nhau, giá vé xe khách Sài Gòn đi Hà Nội cũng sẽ tùy thuộc và điểm đón khách, điểm trả khách của bạn. Dưới dây là thông tin chi tiết về lịch trình, thời gian di chuyển, giá vé xe khách Hồ Chí Minh đi Hà Nội để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn được nhà xe phù hợp. 

4.1. Nhà xe Tấn Tài chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 1.000.000 đồng

4.2. Nhà xe Mai Linh chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Giờ xe chạy:15h, 17h30, 19h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 1.000.000 đồng

4.3. Nhà xe Hoàng Long chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Giờ xe chạy:7h, 17h30, 21h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 1.000.000 đồng

4.4. Nhà xe Hiền Phước chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Giáp Bát Hà Nội.

Giờ xe chạy:10h, 16h, 20h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 1.000.000 đồng

4.5. Nhà xe Phượng Hoàng chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Lương Yên Hà Nội.

Giờ xe chạy: 14h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Lương Yên – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Lương Yên – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 890.000 đồng

4.6. Nhà xe Camel Travel chạy tuyến Hồ Chí Minh đi bến xe Lương Yên Hà Nội.

Giờ xe chạy:5h, 6h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Khu Phố Tây – Bến xe Lương Yên – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Lương Yên – Khu Phố Tây – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

xe khách sài gòn hà nội

4.7. Nhà xe Anh Thắng chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Giáp Bát Hà Nội.

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 950.000 đồng

4.8. Nhà xe A Ba chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Giờ xe chạy: 7h30, 13h, 21h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Phan Thiết – Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi – Quảng Nam – Đà Nẵng – Huế – Quảng Trị – Thanh Hóa – Ninh Bình – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích:DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 1.000.000 đồng

4.9. Nhà xe Anh Khuyên chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Nước Ngầm Hà Nội.

Giờ xe chạy: 7h, 13h, 21h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 3 chuyến

Tiện ích: DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

4.10. Nhà xe Anh Tuyên chạy tuyến bến xe Miền Đông đi bến xe Yên Nghĩa Hà Nội.

Giờ xe chạy: 13h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 800.000 đồng

4.11. Nhà xe Tân Đạt

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.12. Nhà xe Thu Trang

Giờ xe chạy: 13h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời gian đi: 38h – 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: DVD, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp, wifi và nước uống miễn phí cho hành khách với nhà vệ sinh khép kín trên suốt hành trình.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

xe khách sài gòn hà nội

5. Cách đặt vé xe khách Sài Gòn đi Hà Nội

Để đặt vé xe khách Sài Gòn đi Hà Nội khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 0903200956 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Sài Gòn đi Hà Nội chúng tôi đã tổng hợp có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 12 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 850.000 - 1.050.000 đồng/ vé.

Xem thêm : Hướng Dẫn Chi Tiết Đặt Vé Xe Khách Hà Nội Thanh Hóa Nhanh Chóng

6. Đặt vé xe tết 2025 từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội.

Quãng đường Hồ Chí Minh đi Hà Nội cách nhau khoảng 1718 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 12 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 0903200956 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Hồ Chí Minh đi Hà Nội chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội.

Trong các nhà xe chạy tuyến Hồ Chí Minh đi Hà Nội, nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội có nhà xe Hoàng Long chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 700.000 đồng/vé.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội?

Nhà xe Tân Đạt chạy chuyến sớm nhất lúc 5h xuất bến từ Hồ Chí Minh.

Giá vé xe khách Sài Gòn đi Hà Nội có bao gồm tiền ăn không?

Hiện nay trên tuyến đường xa các nhà xe đã phục vụ dịch vụ ăn uống vì vậy thường giá vé xe Sài Gòn Hà Nội đã bao gồm tiền ăn.

Từ Hà Nội đi Điện Biên bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Hà Nội Điện Biên có chiều dài khoảng 431 km.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội?

Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội có 12 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Có xe cabin đôi từ Sài Gòn đi Hà Nội không?

Hiện nay trên tuyến Sài Gòn đi Hà Nội không có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Giá vé xe Hà Nội Sài Gòn đã bao gồm tiền ăn chưa?

Tùy thuộc vào từng nhà xe có cung dịch vụ ăn uống hay không, tuy nhiên thường thì các nhà xe sẽ niêm yết giá vé Sài Gòn Hà Nội và ngược lại đã bao gồm tiền ăn.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Hà Nội nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe A Ba chạy chuyến muộn nhất lúc 21h30 xuất bến từ Hồ Chí Minh.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi Hà Nội có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Hồ Chí Minh đi Hà Nội có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 12 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

8. Số điện thoại xe khách Sài Gòn đi Hà Nội.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0903200956 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Bài viết xem thêm: Đặt vé xe khách Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng

Post Views: 226

0903200956
19006215