Tổng hợp xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ uy tín chất lượng cao

04:34:19 10/06/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Kumho Việt Thanh

  Xe giường nằm

  18:00
  Thanh Hóa
  4h0
  22:00
  Việt Trì
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 18:00 Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 22:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Việt

  Xe giường nằm

  06:00
  Thanh Hóa
  4h0
  10:00
  Việt Trì
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 06:00 Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 10:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vân Nam

  Xe giường nằm

  06:30
  Thanh Hóa
  4h0
  10:30
  Việt Trì
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 06:30 Bến xe phía Bắc Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 10:30 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quyết Thắng

  Xe giường nằm

  08:00
  Thanh Hóa
  4h0
  12:00
  Việt Trì
  2.8
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 08:00 Bến xe phía Bắc Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 12:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Kumho Việt Thanh

  Xe giường nằm

  03:00
  Thanh Hóa
  4h0
  07:00
  Việt Trì
  2.8
  260,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 03:00 Bến xe Sầm Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 07:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Kumho Việt Thanh

  Xe giường nằm

  04:00
  Thanh Hóa
  4h0
  08:00
  Việt Trì
  2.8
  270,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 04:00 Bến xe Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 08:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Kumho Việt Thanh

  Xe giường nằm

  07:00
  Thanh Hóa
  4h0
  11:00
  Việt Trì
  2.8
  265,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 07:00 Bến xe Bá Thước Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 11:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Kumho Việt Thanh

  Xe giường nằm

  15:00
  Thanh Hóa
  4h0
  19:00
  Việt Trì
  2.8
  280,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 15:00 Bến xe Nga Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 19:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Việt

  Xe giường nằm

  08:00
  Thanh Hóa
  4h0
  12:00
  Việt Trì
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 08:00 Bến xe Cẩm Thủy Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 12:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Việt

  Xe giường nằm

  12:00
  Thanh Hóa
  4h0
  16:00
  Việt Trì
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 12:00 Bến xe Hà Trung Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 16:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Việt

  Xe giường nằm

  16:00
  Thanh Hóa
  4h0
  20:00
  Việt Trì
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 16:00 Bến xe Bỉm Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 20:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Việt

  Xe giường nằm

  19:00
  Thanh Hóa
  4h0
  23:00
  Việt Trì
  2.8
  245,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 19:00 Bến xe Sầm Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 23:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vân Nam

  Xe giường nằm

  09:00
  Thanh Hóa
  4h0
  13:00
  Việt Trì
  2.8
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 09:00 Bến xe Bỉm Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 13:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vân Nam

  Xe giường nằm

  05:00
  Thanh Hóa
  4h0
  09:00
  Việt Trì
  2.8
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 05:00 Bến xe Bá Thước Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 09:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vân Nam

  Xe giường nằm

  07:00
  Thanh Hóa
  4h0
  11:00
  Việt Trì
  2.8
  245,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 07:00 Bến xe Nga Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 11:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quyết Thắng

  Xe giường nằm

  09:00
  Thanh Hóa
  4h0
  13:00
  Việt Trì
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 09:00 Bến xe Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 13:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quyết Thắng

  Xe giường nằm

  10:00
  Thanh Hóa
  4h0
  14:00
  Việt Trì
  2.8
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thanh Hóa – Sầm Sơn – Bỉm Sơn – Bá Thước – Nga Sơn – Cẩm Thủy – Hà Trung – Hậu Lộc – Mường Lát – Thạch Thành – Thiệu Hóa – Quan Hóa – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba – Tân Sơn – Tam Nông – Lâm Thao – Cẩm Khê – Đoan Hùng – Việt Trì – Phú thọ

  Địa điểm đón

  Thanh Hóa
  • 10:00 Bến xe Sầm Sơn Thanh Hóa

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 14:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Thông tin về tuyến xe khách Thanh Hóa  đi Việt Trì.

dat-ve-xe-khach-thanh-hoa-di-viet-tri.jpg (76 KB)

Chiều dài tuyến đường Thanh Hóa đi Việt Trì: 237 km

Thời gian di chuyển: 4 giờ

Gía vé xe trung bình: 150.000 - 250.000 đồng

Tổng số nhà xe: 4 nhà xe

Tổng số chuyến: 3 chuyến

Điểm đón: Bến xe Thanh Hóa

Điểm trả: Bến xe Việt Trì

2. Danh sách các nhà xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì uy tín chất lượng cao.

2.1. Nhà xe Kumho Việt Thanh Bến xe Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Kumho Việt Thanh thuộc công ty TNHH Vận Tải Việt Thanh được thành lập vào đầu thập niên 2000 cho đến nay được hơn 20 năm phục vụ cho hàng triệu hành khách khác nhau ở thị trường miền Bắc. Xây dựng hệ thống nhà xe uy tín, chất lượng với nhiều loại hình xe khác nhau, đặc biệt là dạng xe giường nằm cao cấp với nhiều thiết bị, dịch vụ tiên tiến được trang bị trên xe như máy lạnh, giường cao su, tivi, hệ thống đèn led,.. nhằm đem đến sự thoải mái nhất cho bất kỳ hành khách nào. Ngoài dịch vụ vận chuyển người hàng hoá, nhà xe Kumho Việt Thanh hiện tại đang không ngừng phát triển và mở rộng ra các loại hình khác nhau phải kể đến như xe taxi, xe tải, xe chuyên chở hàng hóa, xe giao nhận thư,…

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 18h

Lộ trình: Chiều đi – Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Việt Trì – Thanh Hóa.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 250.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Kumho Việt Thanh: 20 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.2. Nhà xe Đại Việt chạy tuyến Bến xe Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Đại Việt với hệ thống xe 35 chỗ chất lượng cao, luôn được bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ mang đến cho hành khách sự thoải mái và dễ chịu khi di chuyển. Với đội ngũ lái xe, phụ xe có nhiều năm kinh nghiệm, nhà xe Đại Việt tự tin mang đến cho hành khách những dịch vụ tốt nhất, từ việc đón trả cho đến việc tiếp nhận đặt vé. Nhà xe chú trọng xây dựng hình ảnh nhà xe chuyên nghiệp trong mọi khâu vận chuyển, đưa đón hành khách. Đặc biệt với tinh thần cầu thị và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, nhà xe không ngừng hoàn thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: Xe chạy từ 6h

Lộ trình: Chiều đi – Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Việt Trì – Thanh Hóa.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 200.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Đại Việt: Khu 4, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

xe-khach-thanh-hoa-di-viet-tri.jpg (75 KB)

2.3. Nhà xe Vân Nam chạy tuyến Bến xe Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách được thuận tiện nhất, xe khách Vân Nam có những tuyến xe chạy từ Việt Trì đi Thanh Hóa và ngược lại. Không chỉ vậy nhà xe Vân Nam còn đưa đón những khách hàng có nhu cầu khám chữa bệnh tại tất cả những bệnh viện trung ương nội thành Hà Nội, khi sử dụng dịch vụ xe khách Vân Nam bạn sẽ nhận được những dịch vụ tốt nhất. Nhân viên lái xe được tuyển chọn kỹ càng, nhân viên phụ xe đào tạo bài bản, luôn niềm nở nhiệt tình với hành khách.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 6h30

Lộ trình: Chiều đi – Thanh Hóa – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Việt Trì – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Thanh Hóa.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 200.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Vân Nam: Phú Thọ

2.4. Nhà xe Quyết Thắng Bến xe Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Xe khách Quyết Thắng luôn tự hào là dịch vụ xe khách chất lượng tốt, xe chạy an toàn, đúng giờ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Quyết Thắng còn phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh, thường xuyên tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho lái xe và đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, dòng xe hiện đại nhiều tiện ích, xe khách Quyết Thắng đã và đang trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời của nhiều hành khách trên tuyến đường này.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 8h

Lộ trình: Chiều đi – Thanh Hóa – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Việt Trì – Bến xe phía Bắc Thanh Hóa – Thanh Hóa.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 180.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Quyết Thắng: Hà Tĩnh

3. Cách đặt vé xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Để đặt vé xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ chúng tôi đã tổng hợp có 4  nhà xe uy tín chất lượng cao với 4 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Thanh Hóa đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 150.000 - 250.000 đồng/ vé.

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ khoảng 237 km.

Trên tuyến đường Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Thanh Hóa đi Việt Trì có 4 nhà xe uy tín chất lượng cao với 4 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Thanh Hóa đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Tuyến đường Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Thanh Hóa đi Việt Trì chưa có xe cabin dành cho cặp đôi.

Xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Đại Việt chạy chuyến sớm nhất lúc 6h xuất bến từ Thanh Hóa.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Thanh Hóa đi Việt Trì?

Nhà xe Kumho Việt Thanh chạy chuyến muộn nhất lúc 18h xuất bến từ Thanh Hóa.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Thanh Hóa đi Việt Trì?

Tuyến đường từ Thanh Hóa đi Việt Trì có 4 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

Trong các nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Thanh Hóa đi Việt Trì có nhà xe Quyết Thắng chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 180.000 đồng/vé.

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thanh Hóa đi Việt Trì cách nhau khoảng 237 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 4 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Thanh Hóa đi Việt Trì chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì Phú Thọ.

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Thanh Hóa đi Việt Trì, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

19006215