Top những nhà xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ giá rẻ nhất

07:18:33 10/06/2024
Có 19 tuyến đường
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  05:00
  Thái Bình
  3h30
  08:30
  Việt Trì
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Bến xe Tiền Hải – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 05:00 Bến xe Tiền Hải

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 08:30 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe ghế ngồi

  12:30
  Thái Bình
  3h30
  16:00
  Việt Trì
  2.8
  160,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Bến xe Tiền Hải – Kiến Xương – Đông Hưng – Hưng Hà – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 12:30 Bến xe Tiền Hải

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 16:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Quân

  Xe ghế ngồi

  05:30
  Thái Bình
  3h30
  09:00
  Việt Trì
  2.8
  160,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Bến xe Thái Bình – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 05:30 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 09:00 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trung Kiên

  Xe ghế ngồi

  12:00
  Thái Bình
  3h30
  15:30
  Việt Trì
  2.8
  150,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Bến xe Thái Bình – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 12:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 15:30 Việt Trì

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  06:00
  Thái Bình
  3h30
  09:30
  Việt Trì
  2.8
  205,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 06:00 Bến xe Kiến Xương Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 09:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  09:00
  Thái Bình
  3h30
  12:30
  Việt Trì
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 09:00 Bến xe Tiền Hải Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 12:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  13:00
  Thái Bình
  3h30
  16:30
  Việt Trì
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 13:00 Bến xe Vũ Thư Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 16:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  17:00
  Thái Bình
  3h30
  20:30
  Việt Trì
  2.8
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 17:00 Bến xe Hưng Hà Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 20:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Sơn

  Xe giường nằm

  15:00
  Thái Bình
  3h30
  18:30
  Việt Trì
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 15:00 Bến xe Kiến Xương Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 18:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe giường nằm

  12:00
  Thái Bình
  3h30
  15:30
  Việt Trì
  2.8
  190,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 12:00 Bến xe Tiền Hải Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 15:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe giường nằm

  12:30
  Thái Bình
  3h30
  16:00
  Việt Trì
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 12:30 Bến xe Tiền Hải Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 16:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe giường nằm

  11:00
  Thái Bình
  3h30
  14:30
  Việt Trì
  2.8
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 11:00 Bến xe Tiền Hải Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 14:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe giường nằm

  14:00
  Thái Bình
  3h0
  17:00
  Việt Trì
  2.8
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 14:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 17:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Hà

  Xe giường nằm

  17:00
  Thái Bình
  4h0
  21:00
  Việt Trì
  2.8
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 17:00 Bến xe Vũ Thư Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 21:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Quân

  Xe giường nằm

  07:00
  Thái Bình
  3h30
  10:30
  Việt Trì
  2.8
  185,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 07:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 10:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Quân

  Xe giường nằm

  09:00
  Thái Bình
  3h0
  12:00
  Việt Trì
  2.8
  205,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 09:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 12:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Quân

  Xe giường nằm

  17:00
  Thái Bình
  3h0
  20:00
  Việt Trì
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 17:00 Bến xe Kiến Xương Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 20:00 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trung Kiên

  Xe giường nằm

  12:00
  Thái Bình
  3h30
  15:30
  Việt Trì
  2.8
  185,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 12:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 15:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trung Kiên

  Xe giường nằm

  13:00
  Thái Bình
  3h30
  16:30
  Việt Trì
  2.8
  190,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Thái Bình – Kiến Xương – Tiền Hải – Vũ Thư – Đông Hưng – Hưng Hà – Cẩm Thủy – Đoan Hùng – Hạ Hòa – Thanh Sơn – Thanh Ba – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

  Địa điểm đón

  Thái Bình
  • 13:00 Bến xe Thái Bình

  Địa điểm trả

  Việt Trì
  • 16:30 Bến xe Việt Trì Phú Thọ

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Thông tin về tuyến xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

dat-ve-xe-khach-thai-binh-di-viet-tri.jpg (67 KB)

Chiều dài tuyến đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ: 183 km

Thời gian di chuyển: 3.5 giờ

Gía vé xe trung bình: 150.000 - 250.000 đồng

Tổng số nhà xe: 4 nhà xe

Tổng số chuyến: 6 chuyến

Điểm đón: Bến xe Thái Bình

Điểm trả: Bến xe Việt Trì

2. Danh sách các nhà xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ giá rẻ nhất.

Hiện nay có 4 nhà xe khách chất lượng cao đang chạy trên tuyến đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ đó là: Nhà xe Hoàng Sơn, Nhà xe Hoàng Hà, Nhà xe Hải Quân, Nhà xe Trung Kiên. Các nhà xe đều có dàn xe chất lượng, tài xế chuyên nghiệp, mang đến cho hành khách chuyến đi an toàn, thoải mái nhất với thời gian di chuyển khoảng 3.5 tiếng. Mỗi nhà xe sẽ có điểm đón khách, điểm trả khách, thời gian xuất bến khác nhau, giá vé xe khách Thái Bình đi Việt Trì cũng sẽ thay đổi phụ thuộc vào từng điểm lên xe, điểm xuống xe mà hành khách yêu cầu. Dưới dây là thông tin chi tiết về lịch trình, thời gian di chuyển, giá vé xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn được nhà xe phù hợp.

2.1. Nhà xe Hoàng Sơn bến xe Tiền Hải Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Hoàng Sơn được khách hàng đón nhận và tin tưởng từ rất nhiều năm nay, xuất bến đúng giờ, không bắt khách dọc đường, đảm bảo đến nơi đúng thời gian yêu cầu, không xê dịch nhiều. Ngoài ra không bắt khách dọc đường là đảm bảo đúng thời gian cho khách hàng. Trên xe còn phục vụ sẵn wifi, điều hòa, khăn lạnh, chăn đắp… ngoài ra xe còn được bảo dưỡng định kỳ, tránh việc hỏng hóc giữa đường gây ảnh hưởng đến lịch trình của hành khách. Đội ngũ nhân viên lái xe được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lái xe đường dài, ngoài ra cũng có kinh nghiệm xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 5h

Lộ trình: Chiều đi – Thái Bình – Bến xe Tiền Hải – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Bến xe Tiền Hải – Thái Bình.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 200.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hoàng Sơn: Thái Bình

2.2. Nhà xe Hoàng Hà chạy tuyến bến xe Tiền Hải Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Hoàng Hà sở hữu dàn xe ghế ngồi 29 – 30 ghế chất lượng cao, khoang xe rộng mang đến cho hành khách chỗ ngồi thoải mái, dễ chịu trong suốt hành trình. Với lịch trình đi nhiều tỉnh, nhà xe Hoàng Hà đã và đang là lựa chọn di chuyển được nhiều hành khách tin tưởng đồng hành.  Nhà xe Hoàng Hà sở hữu đội ngũ lái xe, phụ xe có nhiều năm kinh nghiệm, biết cách xử lý các tình huống phát sinh giúp cho hành khách có thể hoàn toàn yên tâm. Nhà xe cam kết chạy đúng lịch trình, ra vào bến đúng giờ, không nhồi nhét, bắt khách dọc đường.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 6h, 12h, 12h30

Lộ trình: Chiều đi – Thái Bình – Bến xe Tiền Hải – Kiến Xương – Đông Hưng – Hưng Hà – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Hưng Hà – Đông Hưng – Kiến Xương – Bến xe Tiền Hải – Thái Bình.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hoàng Hà: Số nhà 818, đại lộ Hùng Vương, phố Việt Thắng, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

xe-khach-thai-binh-di-viet-tri.jpg (99 KB)

2.3. Nhà xe Hải Quân bến xe Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Nhà xe Hải Quân mang sở hữu dàn xe 29 chỗ ngồi chất lượng cao, ghế bọc da cao cấp đem lại cảm giác êm ái, thoải mái cho hành khách. Trên xe có sẵn điều hòa, nước uống, tivi… phục vụ hành khách giải trí trong suốt hành trình của mình. Nhân viên phụ xe được đào tạo bài bản, luôn vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của hành khách trong suốt chuyến đi. Nhân viên lái xe có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lái xe đường dài, đảm bảo an toàn cho hành khách trong suốt chuyến đi.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 5h30

Lộ trình: Chiều đi – Thái Bình – Bến xe Thái Bình – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Bến xe Thái Bình – Thái Bình.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hải Quân: Xuân Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

2.4. Nhà xe Trung Kiên chạy tuyến bến xe Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Xe Trung Kiên là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người. Ấn tượng đầu tiên chính là sự chỉn chu trong cách sắp xếp của nhà xe. Bởi trước khi bắt đầu chuyến hành trình mới, nhà xe luôn vệ sinh xe sạch sẽ, đảm bảo không khí trong lành cho khách hàng khi bước chân vào trong xe. Mỗi khách hàng đều được trang bị những tiện nghi cơ bản, cần thiết trong quá trình đi xe. Mỗi người sẽ được phát chăn riêng, nước lạnh và khăn mặt miễn phí, đảm bảo sự thoải mái trong chuyến hành trình dài của mình. Mặt khác, nhà xe luôn sử dụng những loại xe đời mới, hiện đại, đảm sự êm ái cho khách hàng trong suốt chặng đường di chuyển.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 12h

Lộ trình: Chiều đi – Thái Bình – Bến xe Thái Bình – Việt Trì – Bến xe Việt Trì – Phú Thọ.

                 Chiều về – Phú Thọ – Bến xe Việt Trì – Việt Trì – Bến xe Thái Bình – Thái Bình.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 150.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Trung Kiên: Thái Bình

3. Cách đặt vé xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Để đặt vé xe khách Thái Bình đi Việt Trì  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ chúng tôi đã tổng hợp có 4 nhà xe uy tín chất lượng cao với 6 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Thái Bình đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 150.000 - 250.000 đồng/ vé.

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ khoảng 183 km.

Trong các nhà xe chạy tuyến Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Thái Bình đi Việt Trì có nhà xe Trung Kiên chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 150.000 đồng/vé.

Tuyến đường Thái Bình đi Việt Trì có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Thái Bình đi Việt Trì chưa có xe cabin dành cho cặp đôi.

Trên tuyến đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ có 4 nhà xe uy tín chất lượng cao với 6 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Thái Bình đi Việt Trì tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe khách Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Hoàng Sơn chạy chuyến sớm nhất lúc 5h xuất bến từ Thái Bình.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Thái Bình đi Việt Trì?

Nhà xe Hoàng Hà chạy chuyến muộn nhất lúc 12h30 xuất bến từ Thái Bình.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Thái Bình đi Việt Trì?

Tuyến đường từ Thái Bình đi Việt Trì có 4 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ.

Quãng đường Thái Bình đi Việt Trì cách nhau khoảng 183 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 6 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Thái Bình đi Việt Trì Phú Thọ chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Thái Bình đi Việt Trì.

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Thái Bình đi Việt Trì, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

Bài viết tham khảo: Đặt vé xe khách Bắc Giang đi Việt Trì Phú Thọ

19006215