Liên hệ xe khách Lâm Đồng đi Hà Nam số điện thoại địa chỉ mua vé

08:33:58 07/06/2024
Có 18 tuyến đường
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  13:00
  Lâm Đồng
  25h0
  14:00
  Hà Nam
  2.8
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 13:00 Bến xe Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 14:00 Bến xe Thanh Liêm Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  14:00
  Lâm Đồng
  25h0
  15:00
  Hà Nam
  2.8
  820,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 14:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 15:00 Bến xe Lý Nhân Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  15:00
  Lâm Đồng
  25h0
  16:00
  Hà Nam
  2.8
  810,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 15:00 Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 16:00 Bến xe Kim Bảng Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  17:00
  Lâm Đồng
  25h0
  18:00
  Hà Nam
  2.8
  850,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 17:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 18:00 Bến xe Duy Tiên Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  19:00
  Lâm Đồng
  25h0
  20:00
  Hà Nam
  2.8
  840,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 19:00 Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 20:00 Bến xe Bình Lục Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  04:00
  Lâm Đồng
  25h0
  05:00
  Hà Nam
  2.8
  780,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 04:00 Bến xe Di Linh Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 05:00 Bến xe Phủ Lý Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  05:00
  Lâm Đồng
  25h0
  06:00
  Hà Nam
  2.8
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 05:00 Bến xe Đạ Huoai Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 06:00 Bến xe Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  06:00
  Lâm Đồng
  25h0
  07:00
  Hà Nam
  2.8
  820,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 06:00 Bến xe Đạ Tẻh Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 07:00 Bến xe Phủ Lý Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  09:00
  Lâm Đồng
  25h0
  10:00
  Hà Nam
  2.8
  815,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 09:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 10:00 Bến xe Thanh Liêm Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  10:00
  Lâm Đồng
  25h0
  11:00
  Hà Nam
  2.8
  830,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 10:00 Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 11:00 Bến xe Lý Nhân Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điền Linh

  Xe giường nằm

  01:00
  Lâm Đồng
  25h0
  02:00
  Hà Nam
  2.8
  820,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 01:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 02:00 Bến xe Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điền Linh

  Xe giường nằm

  03:00
  Lâm Đồng
  25h0
  04:00
  Hà Nam
  2.8
  850,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 03:00 Bến xe Bảo Lâm Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 04:00 Bến xe Phủ Lý Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điền Linh

  Xe giường nằm

  07:00
  Lâm Đồng
  25h0
  08:00
  Hà Nam
  2.8
  860,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 07:00 Bến xe Lâm Hà Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 08:00 Bến xe Kim Bảng Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điền Linh

  Xe giường nằm

  10:00
  Lâm Đồng
  25h0
  11:00
  Hà Nam
  2.8
  840,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 10:00 Bến xe Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 11:00 Bến xe Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điền Linh

  Xe giường nằm

  02:00
  Lâm Đồng
  25h0
  03:00
  Hà Nam
  2.8
  835,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 02:00 Bến xe Đạ Huoai Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 03:00 Bến xe Lý Nhân Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Việt Hưng

  Xe giường nằm

  06:00
  Lâm Đồng
  26h0
  08:00
  Hà Nam
  2.8
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 06:00 Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 08:00 Bến xe Phủ Lý Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Việt Hưng

  Xe giường nằm

  08:00
  Lâm Đồng
  25h0
  09:00
  Hà Nam
  2.8
  830,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 08:00 Bến xe Lâm Hà Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 09:00 Bến xe Phủ Lý Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Việt Hưng

  Xe giường nằm

  09:00
  Lâm Đồng
  25h0
  10:00
  Hà Nam
  2.8
  820,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 09:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Nam
  • 10:00 Bến xe Hà Nam

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Lâm Đồng đi Hà Nam.

Độ dài tuyến đường Lâm Đồng đi Hà Nam: 1430 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 25 - 26 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Lâm Đồng đi Hà Nam: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 750.000 - 850.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Lâm Đồng, Bến xe Di Linh, Bến xe Đức Trọng, Bến xe Đức Long, Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Bến xe Đạ Tẻh, Bến xe Bảo Lộc, Bến xe Lạc Dương, Bến xe Đơn Dương, Bến xe Cát Tiên, Bến xe Lâm Hà, Bến xe Đạ Huoai.

Điểm trả khách: Bến xe Thanh Liêm, Bến xe Lý Nhân, Bến xe Kim Bảng, Bến xe Bình Lục, Bến xe Duy Tiên, Bến xe Phủ Lý, Bến xe Hà Nam.

xe-khach-lam-dong-di-ha-nam.jpg (65 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Lâm Đồng đi Hà Nam mới nhất.

Tuyến đường Lâm Đồng đi Hà Nam bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Việt Hưng, Nhà xe Điền Linh, Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân, Nhà xe Phượng Hoàng,.....

2.1. Nhà xe Phượng Hoàng bến xe Lâm Đồng đi Bến xe Hà Nam.

Giờ xe chạy: 13h, 14h, 17h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

               Chiều về – Hà Nam – Phủ Lý – Duy Tiên – Bình Lục – Kim Bảng – Lý Nhân – Thanh Liêm – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 800.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Phượng Hoàng: Hà Nam

2.2. Xe ô tô khách Ngọc Hùng Văn Nhân tuyến Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Thanh Liêm Hà Nam.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 4h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

               Chiều về – Hà Nam – Phủ Lý – Duy Tiên – Bình Lục – Kim Bảng – Lý Nhân – Thanh Liêm – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 780.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân: Đà Lạt, Lâm Đồng.

mua-ve-xe-o-to-lam-dong-di-ha-nam.jpg (88 KB)

2.3. Xe ô tô khách Điền Linh tuyến Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng đi Bến xe Lý Nhân Hà Nam.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 1h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

               Chiều về – Hà Nam – Phủ Lý – Duy Tiên – Bình Lục – Kim Bảng – Lý Nhân – Thanh Liêm – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 820.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Điền Linh: Đà Lạt, Lâm Đồng

2.4. Xe khách Việt Hưng Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi Bến xe Kim Bảng Hà Nam.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 6h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Thanh Liêm – Lý Nhân – Kim Bảng – Bình Lục – Duy Tiên – Phủ Lý – Hà Nam.

               Chiều về – Hà Nam – Phủ Lý – Duy Tiên – Bình Lục – Kim Bảng – Lý Nhân – Thanh Liêm – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 800.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Việt Hưng: Phủ Lý, Hà Nam.

gia-ve-xe-khach-lam-dong-di-ha-nam.jpg (77 KB)

3. Giá vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Nam.

Giá vé xe khách đi Hà Nam có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Lâm Đồng đi Hà Nam.

+ Việt Hưng đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Nam giá vé 800.000 vnđ 

+ Điền Linh đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Thanh Liêm Hà Nam giá vé 820.000 vnđ.

+ Nam Hải đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Lý Nhân Hà Nam giá vé 850.000 vnđ.

+ Ngọc Hùng Văn Nhân đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Nam giá vé 780.000 vnđ. 

+ Phượng Hoàng đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Phủ Lý Hà Nam giá vé 350.000 vnđ.

+ Lộc Thủy đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Nam giá vé 830.000 vnđ.

+ San Hiền giá đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Nam vé 800.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-lam-dong-di-ha-nam.jpg (65 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Lâm Đồng Hà Nam.

- Lâm Đồng đến bến xe Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1430 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Thanh Liêm Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1412 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Phủ Lý Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1425 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Bến xe Lý Nhân Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1430 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

- Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1347 km thời gian đi khoảng 24 giờ.

- Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi bến xe Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1350 km thời gian đi khoảng 26 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Kim Bảng Hà Nam chiều dài quãng đường khoảng 1433 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

5. Đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Nam.

Để đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Nam có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215