Lịch trình xe khách Lâm Đồng đi Hà Tĩnh các điểm đón trả khách giá vé

08:49:06 07/06/2024
Có 16 tuyến đường
 • Nhà xe Thiện Hiền

  Xe giường nằm

  12:00
  Lâm Đồng
  21h0
  09:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 12:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 09:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiện Hiền

  Xe giường nằm

  13:00
  Lâm Đồng
  21h0
  10:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  660,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 13:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 10:00 Bến xe Hương Sơn Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiện Hiền

  Xe giường nằm

  14:00
  Lâm Đồng
  21h0
  11:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  670,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 14:00 Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 11:00 Bến xe Hương Khê Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiện Hiền

  Xe giường nằm

  16:00
  Lâm Đồng
  21h0
  13:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  645,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 16:00 Bến xe Bảo Lâm Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 13:00 Bến xe Kỳ Anh Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiện Hiền

  Xe giường nằm

  10:00
  Lâm Đồng
  21h0
  07:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  655,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 10:00 Bến xe Di Linh Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 07:00 Bến xe Đức Thọ Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Thắng

  Xe giường nằm

  05:00
  Lâm Đồng
  21h0
  02:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  700,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 05:00 Bến xe Đạ Huoai Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 02:00 Bến xe Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Thắng

  Xe giường nằm

  06:00
  Lâm Đồng
  21h0
  03:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  680,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 06:00 Bến xe Lâm Hà Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 03:00 Bến xe Can Lộc Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Thắng

  Xe giường nằm

  08:00
  Lâm Đồng
  21h0
  05:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  690,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 08:00 Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 05:00 Bến xe Kỳ Anh Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Thắng

  Xe giường nằm

  10:00
  Lâm Đồng
  21h0
  07:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  710,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 10:00 Bến xe Di Linh Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 07:00 Bến xe Hương Khê Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Thắng

  Xe giường nằm

  11:00
  Lâm Đồng
  20h0
  07:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  720,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 11:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 07:00 Bến xe Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Thu

  Xe giường nằm

  12:00
  Lâm Đồng
  21h0
  09:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  720,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 12:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 09:00 Bến xe Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Thu

  Xe giường nằm

  13:00
  Lâm Đồng
  21h0
  10:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  700,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 13:00 Bến xe Bảo Lâm Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 10:00 Bến xe Hương Khê Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Thu

  Xe giường nằm

  15:00
  Lâm Đồng
  21h0
  12:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  710,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 15:00 Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 12:00 Bến xe Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Thu

  Xe giường nằm

  17:00
  Lâm Đồng
  21h0
  14:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  690,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 17:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 14:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  19:00
  Lâm Đồng
  21h0
  16:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 19:00 Bến xe Lâm Hà Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 16:00 Bến xe Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân

  Xe giường nằm

  09:00
  Lâm Đồng
  21h0
  06:00
  Hà Tĩnh
  2.8
  740,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – B

  Địa điểm đón

  Lâm Đồng
  • 09:00 Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng

  Địa điểm trả

  Hà Tĩnh
  • 06:00 Bến xe Hà Tĩnh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Lâm Đồng đi Hà Tĩnh.

Độ dài tuyến đường Lâm Đồng đi Hà Tĩnh: 1130 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 21 - 22 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Lâm Đồng đi Hà Tĩnh: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 650.000 - 750.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Lâm Đồng, Bến xe Di Linh, Bến xe Đức Trọng, Bến xe Đức Long, Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Bến xe Đạ Tẻh, Bến xe Bảo Lộc, Bến xe Lạc Dương, Bến xe Đơn Dương, Bến xe Cát Tiên, Bến xe Lâm Hà, Bến xe Đạ Huoai.

Điểm trả khách: Bến xe Vũ Quang, Bến xe Thạch Hà, Bến xe Nghi Xuân, Bến xe Lộc Hà, Bến xe Kỳ Anh, Bến xe Hương Sơn, Bến xe Hương Khê, Bến xe Đức Thọ, Bến xe Cẩm Xuyên, Bến xe Can Lộc, Bến xe Hồng Lĩnh, Bến xe Hà Tĩnh.

xe-khach-lam-dong-di-ha-tinh.jpg (67 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Lâm Đồng đi Hà Tĩnh mới nhất.

Tuyến đường Lâm Đồng đi Hà Tĩnh bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Việt Hưng, Nhà xe Minh Thu, Nhà xe Tài Thắng, Nhà xe Ngọc Hùng văn Nhân, Nhà xe Thiện Hiền,.....

2.1. Nhà xe Thiện Hiền bến xe Lâm Đồng đi Bến xe Hà Tĩnh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 12h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.

               Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hồng Lĩnh – Can Lộc – Cẩm Xuyên – Đức Thọ – Hương Khê – Hương Sơn – Kỳ Anh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Thạch Hà – Vũ Quang – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 650.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thiện Hiền: Hà Nam

2.2. Xe ô tô khách Tài Thắng tuyến Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Can Lộc Hà Tĩnh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.

               Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hồng Lĩnh – Can Lộc – Cẩm Xuyên – Đức Thọ – Hương Khê – Hương Sơn – Kỳ Anh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Thạch Hà – Vũ Quang – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 700.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tài Thắng: Đà Lạt, Lâm Đồng.

mua-ve-xe-o-to-lam-dong-di-ha-tinh.jpg (82 KB)

2.3. Xe ô tô khách Minh Thu tuyến Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng đi Bến xe Thạch Hà Hà Tĩnh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 12h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.

               Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hồng Lĩnh – Can Lộc – Cẩm Xuyên – Đức Thọ – Hương Khê – Hương Sơn – Kỳ Anh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Thạch Hà – Vũ Quang – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 720.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Minh Thu: Đà Lạt, Lâm Đồng

2.4. Xe khách Ngọc Hùng Văn Nhân Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 9h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.

               Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hồng Lĩnh – Can Lộc – Cẩm Xuyên – Đức Thọ – Hương Khê – Hương Sơn – Kỳ Anh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Thạch Hà – Vũ Quang – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 750.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân: Bảo Lộc, Lâm Đồng

2.5. Xe khách Việt Hưng Bến xe Lâm Đồng đi Bến xe Hà Tĩnh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 9h30

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Vũ Quang – Thạch Hà – Nghi Xuân – Lộc Hà – Kỳ Anh – Hương Sơn – Hương Khê – Đức Thọ – Cẩm Xuyên – Can Lộc – Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hà Tĩnh.

               Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hà Tĩnh – Hồng Lĩnh – Can Lộc – Cẩm Xuyên – Đức Thọ – Hương Khê – Hương Sơn – Kỳ Anh – Lộc Hà – Nghi Xuân – Thạch Hà – Vũ Quang – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 800.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Việt Hưng: Hà Tĩnh

gia-ve-xe-khach-lam-dong-di-ha-tinh.jpg (79 KB)

3. Giá vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Tĩnh.

Giá vé xe khách đi Hà Tĩnh có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Lâm Đồng đi Hà Tĩnh.

+ Ngọc Hùng Văn Nhân đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Tĩnh giá vé 750.000 vnđ 

+ Việt Hưng đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Can Lộc Hà Tĩnh giá vé 800.000 vnđ.

+ Thiện Hiền đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Kỳ Anh Hà Tĩnh giá vé 650.000 vnđ.

+ Minh Thu đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Tĩnh giá vé 720.000 vnđ. 

+ Tài Thắng đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hương Sơn Hà Tĩnh giá vé 700.000 vnđ.

+ Lộc Thủy đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Tĩnh giá vé 780.000 vnđ.

+ Vân Tuyến giá đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hà Tĩnh vé 800.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-lam-dong-di-ha-tinh.jpg (60 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Lâm Đồng Hà Tĩnh.

- Lâm Đồng đến bến xe Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1133 km thời gian đi khoảng 21 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Hương Khê Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1141 km thời gian đi khoảng 21 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Đức Thọ Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1181 km thời gian đi khoảng 22 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1161 km thời gian đi khoảng 21.5 giờ.

- Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1059 km thời gian đi khoảng 20 giờ.

- Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi bến xe Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1236 km thời gian đi khoảng 22 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Nghi Xuân Hà Tĩnh chiều dài quãng đường khoảng 1174 km thời gian đi khoảng 22 giờ.

5. Đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Tĩnh.

Để đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hà Tĩnh có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215