Đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hải Dương xe đi trong ngày

09:02:44 07/06/2024
Có 0 tuyến đường

1. Tổng quan chặng đường Lâm Đồng đi Hải Dương.

Độ dài tuyến đường Lâm Đồng đi Hải Dương: 1509 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 26 - 27 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Lâm Đồng đi Hải Dương: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 750.000 - 900.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Lâm Đồng, Bến xe Di Linh, Bến xe Đức Trọng, Bến xe Đức Long, Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Bến xe Đạ Tẻh, Bến xe Bảo Lộc, Bến xe Lạc Dương, Bến xe Đơn Dương, Bến xe Cát Tiên, Bến xe Lâm Hà, Bến xe Đạ Huoai.

Điểm trả khách: Bến xe Tứ Kỳ, Bến xe Thanh Miện, Bến xe Thanh Hà, Bến xe Ninh Giang, Bến xe Nam Sách, Bến xe Kim Thành, Bến xe Gia Lộc, Bến xe Cẩm Giàng, Bến xe Bình Giang, Bến xe Kinh Môn, Bến xe Chí Linh, Bến xe Hải Dương.

xe-khach-lam-dong-di-hai-duong.jpg (72 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Lâm Đồng đi Hải Dương mới nhất.

Tuyến đường Lâm Đồng đi Hải Dương bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Anh Tuyên, Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân, Nhà xe Việt Hưng, Nhà xe Thịnh Phát,.....

2.1. Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân bến xe Lâm Đồng đi Bến xe Hải Dương.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Tứ Kỳ – Thanh Miện – Thanh Hà – Ninh Giang – Nam Sách – Kim Thành – Gia Lộc – Cẩm Giàng – Bình Giang – Kinh Môn – Chí Linh – Bến xe Hải Dương – Hải Dương.

               Chiều về – Hải Dương – Bến xe Hải Dương – Chí Linh – Kinh Môn – Bình Giang – Cẩm Giàng – Gia Lộc – Kim Thành – Nam Sách – Ninh Giang – Thanh Hà – Thanh Miện – Tứ Kỳ – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 850.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân: Đà Lạt, Lâm Đồng

2.2. Xe ô tô khách Anh Tuyên tuyến Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Thanh Hà Hải Dương.

Giờ xe chạy: 8h, 13h, 15h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Tứ Kỳ – Thanh Miện – Thanh Hà – Ninh Giang – Nam Sách – Kim Thành – Gia Lộc – Cẩm Giàng – Bình Giang – Kinh Môn – Chí Linh – Bến xe Hải Dương – Hải Dương.

               Chiều về – Hải Dương – Bến xe Hải Dương – Chí Linh – Kinh Môn – Bình Giang – Cẩm Giàng – Gia Lộc – Kim Thành – Nam Sách – Ninh Giang – Thanh Hà – Thanh Miện – Tứ Kỳ – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 800.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Anh Tuyên: Đà Lạt, Lâm Đồng.

mua-ve-xe-o-to-lam-dong-di-hai-duong.jpg (73 KB)

2.3. Xe ô tô khách Việt Hưng tuyến Bến xe Đức Trọng Lâm Đồng đi Bến xe Chí Linh Hải Dương.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 8h30

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Tứ Kỳ – Thanh Miện – Thanh Hà – Ninh Giang – Nam Sách – Kim Thành – Gia Lộc – Cẩm Giàng – Bình Giang – Kinh Môn – Chí Linh – Bến xe Hải Dương – Hải Dương.

               Chiều về – Hải Dương – Bến xe Hải Dương – Chí Linh – Kinh Môn – Bình Giang – Cẩm Giàng – Gia Lộc – Kim Thành – Nam Sách – Ninh Giang – Thanh Hà – Thanh Miện – Tứ Kỳ – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 800.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Việt Hưng: Chí Linh, Hải Dương

2.4. Xe khách Thịnh Phát Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi Bến xe Nam Sách Hải Dương.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 3h

Lộ trình: Chiều đi –  Lâm Đồng – Bến xe Lâm Đồng – Đà Lạt – Bảo Lâm – Đức Trọng – Di Linh – Lạc Dương – Đơn Dương – Cát Tiên – Lâm Hà – Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Tứ Kỳ – Thanh Miện – Thanh Hà – Ninh Giang – Nam Sách – Kim Thành – Gia Lộc – Cẩm Giàng – Bình Giang – Kinh Môn – Chí Linh – Bến xe Hải Dương – Hải Dương.

               Chiều về – Hải Dương – Bến xe Hải Dương – Chí Linh – Kinh Môn – Bình Giang – Cẩm Giàng – Gia Lộc – Kim Thành – Nam Sách – Ninh Giang – Thanh Hà – Thanh Miện – Tứ Kỳ – Đạ Tẻh – Đạ Huoai – Lâm Hà – Cát Tiên – Đơn Dương – Lạc Dương – Di Linh – Đức Trọng – Bảo Lâm – Đà Lạt – Bến xe Lâm Đồng – Lâm Đồng.

Giá vé: Khoảng 850.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thịnh Phát: Hải Dương.

gia-ve-xe-khach-lam-dong-di-hai-duong.jpg (62 KB)

3. Giá vé xe khách Lâm Đồng đi Hải Dương.

Giá vé xe khách đi Hải Dương có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Lâm Đồng đi Hải Dương.

+ Thịnh Phát đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hải Dương giá vé 850.000 vnđ 

+ Ngọc Hùng Văn Nhân đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Kim Thành Hải Dương giá vé 850.000 vnđ.

+ Việt Hưng đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Nam Sách Hải Dương giá vé 800.000 vnđ.

+ Anh Tuyên đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hải Dương giá vé 780.000 vnđ. 

+ Lộc Thủy đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Cẩm Giàng Hải Dương giá vé 820.000 vnđ.

+ Vân Tuyến đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hải Dương giá vé 830.000 vnđ.

+ Phượng Hoàng giá đi từ Lâm Đồng đến Bến xe Hải Dương vé 800.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-lam-dong-di-hai-duong.jpg (77 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Lâm Đồng Hải Dương.

- Lâm Đồng đến bến xe Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1509 km thời gian đi khoảng 26 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Thanh Miện Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1471 km thời gian đi khoảng 26 giờ.

- Lâm Đồng đi Bến xe Nam Sách Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1518 km thời gian đi khoảng 26 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Bến xe Kinh Môn Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1537 km thời gian đi khoảng 27 giờ.

- Bến xe Đà Lạt Lâm Đồng đi bến xe Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1442 km thời gian đi khoảng 25 giờ.

- Bến xe Bảo Lộc Lâm Đồng đi bến xe Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1621 km thời gian đi khoảng 27 giờ.

- Lâm Đồng đi bến xe Chí Linh Hải Dương chiều dài quãng đường khoảng 1540 km thời gian đi khoảng 27 giờ.

5. Đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hải Dương.

Để đặt vé xe khách Lâm Đồng đi Hải Dương có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215