Thông tin xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh chất lượng cao cập nhật mới nhất

08:38:08 04/07/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  13:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 13:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 13:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe Phượng Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 05:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 05:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nam Hải

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  04:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 04:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 04:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe Nam Hải

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  700,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 07:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thọ Lam

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  02:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  02:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  700,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 02:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 02:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe Thọ Lam

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thành Nhân

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 07:00 Bến xe Hồng Lĩnh

  Tiện ích Nhà xe Thành Nhân

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  780,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 14:00 Bến xe Miền Đông Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 14:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Phượng Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  15:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 15:00 Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 15:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Phượng Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  16:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 16:00 Bến xe Miền Đông Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 16:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Phượng Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  760,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 06:00 Bến xe Miền Đông Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 06:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  780,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 07:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 08:00 Bến xe Miền Tây Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 08:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nam Hải

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 05:00 Bến xe Ngã Tư Ga Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 05:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Nam Hải

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nam Hải

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  770,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 06:00 Bến xe Miền Đông Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 06:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Nam Hải

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nam Hải

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  790,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 08:00 Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 08:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe Nam Hải

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  16:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  740,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 16:00 Bến xe Miền Đông Sài Gòn

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 16:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  24h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Bến xe Hồng Lĩnh
  2.8
  Giá vé
  780,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 18:00 Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

  Địa điểm trả Bến xe Hồng Lĩnh

  • 18:00 Bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

Nhu cầu đi lại giữa Sài Gòn và Hà Tĩnh ngày càng tăng cao, thúc đẩy sự phát triển của các nhà xe trên tuyến đường này. Dưới đây Đặt vé rẻ 24h xin giới thiệu đến bạn TOP 6 xe khách Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chất lượng nhất để bạn có thể lựa chọn cho hành trình của mình

1. Thông tin về tuyến xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

xe-khach-sai-gon-di-ben-xe-hong-linh.jpg (84 KB)

Chiều dài tuyến đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh: 1382 km

Thời gian di chuyển: 24 giờ

Gía vé xe trung bình: 650.000 -800.000 đồng

Tổng số nhà xe: 6 nhà xe

Tổng số chuyến: 9 chuyến

Điểm đón: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương

Điểm trả: Bến xe Hồng Lĩnh

2. Top 6 nhà xe khách Hồ Chí Minh đi Bến xe Hồng Lĩnh chất lượng cao

2.1. Nhà xe Phượng Hoàng chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhà xe Phượng Hoàng là một trong những công ty chuyên dịch vụ vận tải hành khách tuyến đường Bắc – Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, nhà xe tự tin cung cấp những dịch vụ tốt nhất phục vụ khách hàng trên khắp cả nước. Xe khách sử dụng loại xe chất lượng cao giường nằm 40 chỗ sang trọn, êm ái, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách khi lên xe. Mỗi chuyến xe đều được đảm bảo an toàn và luôn đầu tư, tu bổ để chất lượng tốt nhất.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 13h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 800.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Phượng Hoàng: Hồ Chí Minh

2.2. Nhà xe Chiến Thế chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhà xe Chiến Thế luôn đi đầu trong lĩnh vực vận chuyển hành khách đường dài, đặc biệt tuyến Bắc Ninh đi Sài Gòn. Với khẩu hiệu nói không với phóng nhanh, vượt ẩu, bắt khách dọc đường. Nhà xe luôn mang đến sự an toàn cho hành khách. Vì vậy, còn chần chừ gì mà không lựa chọn Chiến Thế cho chặng đường di chuyển sắp tới. Chắc chắn rằng bạn sẽ có những kỉ niệm tuyệt vời khi đồng hành cùng nhà xe chất lượng này.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 5h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Chiến Thế: Hồ Chí Minh

2.3. Nhà xe Nam Hải chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

NHà xe khách Hải Nam thành lập từ ngày 10/07/2019 cho tới nay cũng gần được 3 năm. Kinh nghiệm mới mẻ kéo theo đó là dịch vụ cũng rất chuyên nghiệp, mới mẻ đã được nhiều hành khách đánh giá cao với nhà xe này. Đội ngũ nhân viên rất lịch sự, văn minh mang tới cho hành khách những chuyến đi thật hiệu quả và lịch sự nhất. Không chỉ cung cấp cho hành khách những chuyến đi thoải mái, nhà xe còn giúp cho hành khách có được giá vé xe hợp lý với túi tiền của khách hàng.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 4h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Nam Hải: Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

dat-ve-xe-khach-sai-gon-di-ben-xe-hong-linh.jpg (73 KB)

2.4. Nhà xe A Ba chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đến với nhà xe này hành khách sẽ có được những chuyến đi thoải mái, chất lượng và êm ái cho mình. Nhà xe phục vụ hành khách chu đáo trong mỗi chuyến đi để hành khách có được sự thoải mái nhất với chuyến hành trình của mình mà không bị mệt mỏi. Nhà xe phục vụ hành khách với dòng xe giường nằm 42 chỗ. Với chuyến đường dài được phục vụ bởi dòng xe giường nằm sẽ giúp cho hành khách có thể nghĩ ngơi tốt nhất. Giường nằm mang lại sự êm ái cho các hành khách, không bị đau lưng hay nhức mỏi.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 7h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 700.000 đồng

Địa chỉ nhà xe A Ba: Hồ Chí Minh

2.5. Nhà xe Thọ Lam chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đi xe giường nằm của xe khách Thọ Lam, hành khách sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi được trang bị wifi miễn phí tốc độ cao, hành khách vừa được nằm lướt web, lướt facebook mà vẫn an tâm với chuyến đi của mình. Bởi xe khách Thọ Lam luôn chú trọng đến nhu cầu khách hàng, nhằm mang đến những dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời nhất. Hệ thống xe giường nằm của xe khách Thọ Lam còn được trang bị cổng sạc USB nên hành khách sẽ không còn phải lo lắng điện thoại hết pin khi di chuyển. Ngoài ra, xe giường nằm của Thọ Lam đạt tiêu chuẩn cao về mọi trang thiết bị trên xe

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 2h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 700.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Thọ Lam: Hà Tĩnh

2.6. Nhà xe Thành Nhân chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối của người dân hai miền, nhà xe đã huy động hàng loạt xe giường nằm 40 chỗ. Đồng thời, đơn vị này còn cung cấp chuyến xe ở cả hai đầu bến. Với lượt đánh giá 4.5/5*, Thành Nhân là một lựa chọn không tồi khi bạn cần tìm chuyến xe từ Sài Gòn về Hà Tĩnh. Trong ngày, nhà xe bố trí các chuyến đi với giờ giấc cố định ở hai bến. Xe không đón khách dọc đường nhưng có hỗ trợ trả đón ở một vài điểm nhất định trên lộ trình. Vì thế, bạn không nhất thiết phải đến tận bến để bắt được xe.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 7h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

                 Chiều về – Hà Tĩnh – Bến xe Hồng Lĩnh – Bến xe Hà Tĩnh –  Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 800.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Thành Nhân: Hà Tĩnh

vé xe khách sài gòn hà tĩnh

Xem thêm :

>>> Top 7 xe khách đi Sài Gòn Nha Trang chất lượng cao uy tín

3. Cách đặt vé xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

Để đặt vé xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh chúng tôi đã tổng hợp có 6 nhà xe uy tín chất lượng cao với 9 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 650.000 - 800.000 đồng/ vé.

Xem thêm : Cách đặt vé xe khách Sài Gòn đi Quy Nhơn an toàn tiết kiệm chi phí 

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh.

Quãng đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh khoảng 1382 km với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 24 tiếng.

Trên tuyến đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh có 6 nhà xe uy tín chất lượng cao với 9 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Thọ Lam chạy chuyến sớm nhất lúc 2h xuất bến từ Sài Gòn.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh?

Nhà xe Phượng Hoàng chạy chuyến muộn nhất lúc 13h xuất bến từ Sài Gòn.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh?

Tuyến đường từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh có 6 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

Tuyến đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh không có xe cabin dành cho cặp đôi.

Trong các nhà xe chạy tuyến Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh có nhà xe A Ba chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 700.000 đồng/vé.

vé xe khách sài gòn hà tĩnh

5. Đặt vé xe tết từ Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

Quãng đường Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh cách nhau khoảng 1382 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 9 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. 

Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh chạy tết hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Sài Gòn đi Bến xe Hồng Lĩnh, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

19006215