Liên hệ đặt vé xe khách An Giang đi Cần Thơ

16:50:30 18/01/2024
Có 13 tuyến đường
 • Nhà xe Thiên Thiên Xuân

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  05:20
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  08:20
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 05:20 Long Xuyên

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 08:20 Bến xe Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Thiên Thiên Xuân

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Cường

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Hưng Thành – Cái Răng – Cẩn Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 Long Xuyên

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Cái Răng Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Hùng Cường

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Xuân Mai

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 Châu Đốc An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Bến xe Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Xuân Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Trang

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  100,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Vĩnh Mỹ – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 05:00 Vĩnh Mỹ

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 09:00 Bến xe Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Phương Trang

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Nam

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 Long Xuyên

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Bến xe Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Phương Nam

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Lợi

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Bến xe Châu Đốc – Ninh Kiều – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 Bến xe Châu Đốc

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Ninh Kiều Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Tài Lợi

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiên Thiên Xuân

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:20
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  08:20
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ.

  Địa điểm đón An Giang

  • 05:20 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 08:20 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Thiên Thiên Xuân

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Cường

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Hưng Thành – Cái Răng – Cẩn Thơ.

  Địa điểm đón An Giang

  • 10:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 13:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Hùng Cường

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Xuân Mai

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ.

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Xuân Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Trang

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  100,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Vĩnh Mỹ – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 05:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 08:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Phương Trang

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Nam

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Long Xuyên – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ.

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Phương Nam

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tài Lợi

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – Bến xe Châu Đốc – Ninh Kiều – Cần Thơ

  Địa điểm đón An Giang

  • 06:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 09:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Tài Lợi

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Dũng Hồng

  An Giang đi Cần Thơ

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: An Giang
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Cần Thơ
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  Lộ trình An Giang đi Cần Thơ

  An Giang – An Tức – Tri Tôn – Giồng Giềng – Cần Thơ.

  Địa điểm đón An Giang

  • 00:00 An Giang

  Địa điểm trả Cần Thơ

  • 00:00 Cần Thơ

  Tiện ích Nhà xe Dũng Hồng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách An Giang đi Cần Thơ

An Giang là một mảnh đất thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những tỉnh có biên giới giáp với nước bạn Campuchia. An Giang sở hữu diện tích khá lớn ở miền Tây Nam Bộ, trong đó có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có sông nước mênh mông, có núi non kỳ vĩ, có rừng tràm xanh ngắt một màu, có đồng ruộng bát ngát. Cần Thơ gạo trắng nước trong – Ai đi đến đó lòng không muốn về” là câu ca dao quen thuộc khi nhắc đến mảnh đất trù phú Cần Thơ. Được mệnh danh là thủ phủ Miền Tây, Cần Thơ luôn là điểm du lịch Miền Tây thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp đậm chất sông nước miệt vườn, vừa mộc mạc, vừa trữ tình. Nét hiện đại của thành phố xen lẫn hơi thở mộc mạc những giá trị văn hóa lâu đời là điều khiến du khách vương vấn niềm thương nhớ với mảnh đất Tây đô. Với sự phát triển kinh tế, du lịch nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách giữa 2 tỉnh thành này rất lớn. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe An Giang đi Cần Thơ uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe An Giang đi Cần Thơ, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường An Giang đi Cần Thơ: 108 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 2.5 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến An Giang đi Cần Thơ: 8 Nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 16 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe An Giang, Bến xe Châu Đốc

Điểm trả khách: Bến xe Hùng Vương, Bến xe 91B Cần Thơ

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách An Giang Cần Thơ.

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách An Giang đi Cần Thơ trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ An Giang đến Cần Thơ ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Cần Thơ từ các bến xe trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Giá vé xe An Giang đi Cần Thơ.

Xe khách từ An Giang đi Cần Thơ đang là một tuyến đường khá dài, thời gian di chuyển thường mất từ 3h – 5h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Cần Thơ, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Cần Thơ để mua vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé. Gía vé xe khách tuyến An Giang đi Cần Thơ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 100.000 vnđ – 200.000 vnđ.

4. Top 8 nhà xe khách An Giang đi Cần Thơ chất lượng cao mới nhất.

Hiện nay có 8 nhà xe uy tín chất lượng cao phục vụ hành khách trên tuyến đường An Giang đi Cần Thơ đó là: Nhà xe Thiên Thiên Xuân, Nhà xe Phương Trang, Nhà xe Phương Nam, Nhà xe Xuân Mai, Nhà xe Hùng Đức, Nhà xe Tài Lợi, Nhà xe Hùng Cường,...Mỗi nhà xe sẽ có điểm đón khách, điểm trả khách và các chuyến khác nhau trong ngày, giá vé xe khách An Giang đi Cần Thơ cũng thay đổi tuy thuộc vào điểm lên xe và điểm xuống xe của khách hàng. Dưới dây là thông tin chi tiết về lịch trình, thời gian di chuyển, giá vé xe khách An Giang đi Cần Thơ để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn được nhà xe phù hợp.

4.1. Nhà xe Thiên Thiên Xuân chạy tuyến Long Xuyên An Giang đi Bến xe Cần Thơ.

Giờ xe chạy: 5h20, 9h

Lộ trình:  Chiều đi – An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ.

                 Chiều về – Bến xe Cần Thơ – Châu Đốc – Long Xuyên – An Giang.

Tổng thời gian đi: 3h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

4.2. Nhà xe Hùng Cường chạy tuyến Long Xuyên An Giang đi Cái Răng Cần Thơ.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp để được cập nhật thời gian xe chạy chính xác.

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Long Xuyên – Châu Đốc – Hưng Thành – Cái Răng – Cẩn Thơ.

                 Chiều về – Cần Thơ – Cái Răng – Hưng Thành – Châu Đốc – Long Xuyên – An Giang

Tổng thời gian đi: 3h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 160.000 đồng

4.3. Nhà xe Xuân Mai chạy tuyến Châu Đốc An Giang đi Bến xe Cần Thơ.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ.

                 Chiều về – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ – Châu Đốc – An Giang

Tổng thời gian đi: 3h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 160.000 đồng

4.4. Nhà xe Phương Trang chạy tuyến Châu Đốc An Giang đi Bến xe Cần Thơ.

Giờ xe chạy: 5h, 8h, 11h, 14h

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Vĩnh Mỹ – Châu Đốc – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ

                 Chiều về – Cần Thơ – Bến xe Cần Thơ – Vĩnh Mỹ – Châu Đốc – An Giang.

Tổng thời gian đi: 3h

Số lượng chuyến trên ngày:  4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 100.000 đồng

4.5. Nhà xe Phương Nam chạy tuyến Long Xuyên An Giang đi Bến xe Cần Thơ.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp để cập nhật giờ xe chạy.

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Long Xuyên – Bến xe Cần Thơ – Cần Thơ.

                 Chiều về – Cần Thơ – Bến xe Cần Thơ – Long Xuyên – An Giang.

Tổng thời gian đi: 4h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống.

Gía vé: Khoảng 150.000 đồng

4.6. Nhà xe Tài Lợi chạy tuyến Châu Đốc An Giang đi Ninh Kiều Cần Thơ.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp để cập nhật giờ xe chạy.

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Bến xe Châu Đốc – Ninh Kiều – Cần Thơ

                 Chiều về – Cần Thơ – Ninh Kiều – Bến xe Châu Đốc – An Giang.

Tổng thời gian đi: 3h30

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống.

Gía vé: Khoảng 150.000 đồng

4.7. Nhà xe Dũng Hồng

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp để cập nhật giờ xe chạy.

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – An Tức – Tri Tôn – Giồng Giềng – Cần Thơ.

                 Chiều về – Cần Thơ – Giồng Giềng – An Tức – Tri Tôn – An Giang.

Tổng thời gian đi: 3h30

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống.

Gía vé: Khoảng 150.000 đồng

4.8. Nhà xe Mạnh Việt

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp để cập nhật giờ xe chạy.

Lộ trình: Chiều đi – An Giang – Bến xe Châu Đốc – Bến xe Long Xuyên – Cần Thơ.

                 Chiều về – Cần Thơ – Bến xe Long Xuyên – Bến xe Châu Đốc – An Giang.

Tổng thời gian đi: 3h30

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống.

Gía vé: Khoảng 150.000 đồng

5. Cách đặt vé xe khách An Giang đi Cần Thơ.

Để đặt vé xe khách An Giang đi Cần Thơ  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp. 

Trên cung đường An Giang đi Cần Thơ chúng tôi đã tổng hợp có 8 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 16 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ An Giang đi Cần Thơ tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/ vé.

6. Đặt vé xe tết 2024 An Giang đi Cần Thơ.

Quãng đường An Giang đi Cần Thơ cách nhau khoảng 108 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 8 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe An Giang đi Cần Thơ chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ An Giang đi Cần Thơ.

Từ An Giang đi Cần Thơ bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi An Giang đi Cần Thơ có chiều dài khoảng 108 km.

Trên tuyến đường An Giang đi Cần Thơ có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường An Giang đi Cần Thơ có 8 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 16 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ An Giang tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ An Giang đi Cần Thơ?

Nhà xe Phương Trang chạy chuyến sớm nhất lúc 5h00 xuất bến từ An Giang.

Có xe cabin đôi từ An Giang đi Cần Thơ không?

Hiện nay trên tuyến An Giang đi Cần Thơ không có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Xe khách An Giang đi Cần Thơ nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Mạnh Việt chạy chuyến muộn nhất lúc 17h00 xuất bến từ An Giang.

Trong các nhà xe chạy tuyến An Giang đi Cần Thơ nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ An Giang đi Cần Thơ có nhà xe Thiên Thiên Xuân chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 80.000 đồng/vé.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ An Giang đi Cần Thơ?

Tuyến đường từ An Giang đi Cần Thơ có 8 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

8. Thông tin liên hệ xe khách An Giang đi Cần Thơ.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến An Giang đi Cần Thơ, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 hoặc website datvere24h.com để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Bài viết tham khảo:

Tổng đài hỗ trợ thông tin

Tổng đài agoda

Post Views: 75

19006215