Tổng hợp xe khách Hà Nội đi Điện Biên uy tín giá rẻ nhất

09:28:06 31/05/2024
Có 15 tuyến đường
 • Hà nội đi Điện Biên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  300,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 00:00 Thái Bình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 00:00 Nghệ An

  Tiện ích

 • Nhà xe Dương Vũ

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  300,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 09:00 Thái Bình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 13:00 Nghệ An

  Tiện ích Nhà xe Dương Vũ

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Đức

  Hà nội đi Điện Biên

  Số ghế 10

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  6h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  300,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 12:51 nhà hát lớn

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 00:00

  Tiện ích Nhà xe Hùng Đức

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
  • Tivi
  • Ghế Massage
 • Nhà xe Hải Vân

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  11h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  300,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình/Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 19:00 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:00 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Hải Vân

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Lê Dũng

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  17:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  11h0
  Giờ đến
  04:30
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  290,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 17:30 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 04:30 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Lê Dũng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tiến Tuế

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:15
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  08:15
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  340,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 20:16 Bến xe Yên Nghĩa

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 08:15 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Tiến Tuế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cường Tâm

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  350,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 20:00 Bến xe Yên Nghĩa

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 08:00 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Cường Tâm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hưng Thành

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:45
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  06:45
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  320,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 18:45 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:45 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Hưng Thành

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khánh Lệ

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  06:30
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  300,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 18:30 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:30 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Khánh Lệ

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Xây Dương

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:15
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  06:15
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  375,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Giáp Bát/Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 18:15 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:15 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Xây Dương

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thắng Nguyệt

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  350,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 20:00 Bến xe Yên Nghĩa

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 07:00 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Thắng Nguyệt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hồng Hạnh

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  16:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  04:30
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  350,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 16:30 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 04:30 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Hồng Hạnh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hà

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  11h0
  Giờ đến
  06:30
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  350,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 19:30 Bến xe Yên Nghĩa

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:30 Bến xe Điện Biên

  Tiện ích Nhà xe Hùng Hà

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Điện Lý

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  12h0
  Giờ đến
  06:30
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  450,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Mường Lay – Điện Biên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 18:30 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 06:30 Mường Lay

  Tiện ích Nhà xe Điện Lý

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Ba Tín

  Hà nội đi Điện Biên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  12:26
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  38h16
  Giờ đến
  02:42
  Điểm cuối: Điện Biên
  2.8
  Giá vé
  350,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Điện Biên

  Quảng Ngãi - Bến xe Quảng Ngãi - Ngã 3 Dốc Sỏi - Bến xe Trường Hải - Bình Thuận

  Địa điểm đón Hà nội

  • 12:30 Quảng Ngãi

  Địa điểm trả Điện Biên

  • 02:42 Bình Thuận

  Tiện ích Nhà xe Ba Tín

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

Các nhà xe chuyên hoạt động trên tuyến Hà Nội Điện Biên thu hút sự quan tâm và tìm hiểu đông đảo từ phía hành khách. Dưới đây Đặt vé rẻ 24h xin giới thiệu đến bạn danh sách TOP 12 nhà xe Hà Nội Điện Biên kèm lịch trình giá vé xe và số điện thoại xe khách Hà Nội Điện Biên

1. Thông tin tuyến xe khách Hà Nội đi Điện Biên

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nổi tiếng với kiến trúc trăm tuổi và nền văn hóa phong phú với sự ảnh hưởng của khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Pháp. Trung tâm thành phố là Khu phố cổ nhộn nhịp, nơi các con phố hẹp được mang tên “hàng”. Có rất nhiều ngôi đền nhỏ, bao gồm Bạch Mã, tôn vinh một con ngựa huyền thoại, cùng với chợ Đồng Xuân, bán hàng gia dụng và thức ăn đường phố.

Điện Biên là tỉnh có tiềm năng văn hóa phi vật thể, với 21 dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, điển hình là dân tộc Thái, dân tộc H’Mông. Bên cạnh đó Điện Biên có nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên.

Hiện nay có rất nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội đi Điện Biên để phục vụ cho nhu cầu đi lại làm việc, tham quan du lịch, học tâp của người dân. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Hà Nội đi Điện Biên uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Hà Nội đi Điện Biên, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Hà Nội đi Điện Biên: 431 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 10 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Sài Gòn đi Điện Biên: 12 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 250.000 - 350.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 20 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Yên Nghĩa

Điểm trả khách: Bến xe Điện Biên

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Hà Nội Điện Biên

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách Hà Nội đi Điện Biên trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đến Điện Biên ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Điện Biên từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

xe khách hà nội điện biên

3. Giá vé xe khách Hà Nội đi Điện Biên

Xe khách từ Hà Nội đi Điện Biên  đang là một tuyến đường khá dài, phải di chuyển ngày đêm, thời gian di chuyển thường mất từ 10h – 12h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Điện Biên, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Điện Biên để mua vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé.

Gía vé xe khách tuyến Hà Nội đi Điện Biên phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 250.000 vnđ – 350.000 vnđ.

>>> Xem thêm : Giá xe khách Hà Nội Lào Cai rẻ cập nhất mới nhất hiện nay 

4. Top 12 nhà xe khách chạy tuyến Hà Nội Điện Biên

4.1. Nhà xe Hải Vân chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 19h, 19h30, 19h45, 20h15

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình/Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Giáp Bát/Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 11h

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.2. Nhà xe Lê Dũng chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 17h30, 20h15, 20h30, 21h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 11h

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 290.000 đồng

4.3. Nhà xe Tiến Tuế chạy tuyến bến xe Yên Nghĩa Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 20h15

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 340.000 đồng

4.4. Nhà xe Cường Tâm chạy tuyến bến xe Yên Nghĩa Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 20h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.5. Nhà xe Hưng Thành chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 18h45

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 320.000 đồng

xe khách hà nội điện biên

4.6. Nhà xe Năm Liên chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 19h15

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.7. Nhà xe Khánh Lệ chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Điện Biên.

Giờ xe chạy: 18h30, 19h15

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.8. Nhà xe Xây Dương.

Giờ xe chạy: 18h15, 19h45

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Giáp Bát/Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình/Bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 375.000 đồng

4.9. Nhà xe Thắng Nguyệt.

Giờ xe chạy: 19h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.10. Nhà xe Hồng Hạnh.

Giờ xe chạy: 16h30

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.11. Nhà xe Hùng Hà.

Giờ xe chạy: 19h30

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Điện Biên – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Bến xe Điện Biên – Bến xe Yên Nghĩa – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 11h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.12. Nhà xe Điện Lý.

Giờ xe chạy: 18h30

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Mường Lay – Điện Biên.

                 Chiều về – Điện Biên – Mường Lay – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời Gian đi: 12h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 450.000 đồng

xe khách hà nội điện biên

5. Cách đặt vé xe khách Hà Nội đi Điện Biên

Để đặt vé xe khách Hà Nội đi Điện Biên khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Hà Nội đi Điện Biên chúng tôi đã tổng hợp có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 20 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hà Nội đi Điện Biên tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 250.000 - 350.000 đồng/ vé.

Xem thêm : Hướng dẫn mua vé xe khách Sài Gòn Hà Nội chi tiết nhanh chóng 

6. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Hà Nội đi Điện Biên.

Xe khách Hà Nội đi Điện Biên nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Lê Dũng chạy chuyến muộn nhất lúc 21h xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình Hà Nội.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Hà Nội đi Điện Biên?

Nhà xe Hồng Hạnh chạy chuyến sớm nhất lúc 16h30 xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình Hà Nội.

Có xe cabin đôi từ Hà Nội đi Điện Biên không?

Hiện nay trên tuyến Hà Nội đi Điện Biên không có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Từ Hà Nội đi Điện Biên bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Hà Nội Điện Biên có chiều dài khoảng 431 km.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Hà Nội đi Điện Biên?

Tuyến đường từ Hà Nội đi Điện Biên có 12 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Trong các nhà xe chạy tuyến Hà Nội đi Điện Biên, nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Hà Nội đi Điện Biên có nhà xe Lê Dũng và nhà xe Hải Vân chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 300.000 đồng/vé.

Trên tuyến đường Hà Nội đi Điện Biên có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Hà Nội Điện Biên có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 20 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hà Nội và Điện Biên tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

xe khách hà nội điện biên

7. Đặt vé xe tết 2025 từ Hà Nội đi Điện Biên.

Quãng đường Hà Nội đi Điện Biên cách nhau khoảng 431 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 20 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Hà Nội đi Điện Biên chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

8. Thông tin liên hệ xe khách Hà Nội đi Điện Biên.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Điện Biên, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Post Views: 188

19006215
19006215