Tổng hợp xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên uy tín giá rẻ nhất.

15:55:22 12/01/2024
Có 12 tuyến đường
 • Nhà xe An Bình

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Nội Bài – Tân Long – Quán Triều – Ngã Ba Mỏ Bạch – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 00:00 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 00:00 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe An Bình

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Lan

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  1h30
  Giờ đến
  07:30
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 06:00 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 07:30 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Hà Lan

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tấn Đạt

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  00:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  0h0
  Giờ đến
  00:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  80,000 đ

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 00:00 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 00:00 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Tấn Đạt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trường Đạt

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  10:15
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  1h30
  Giờ đến
  11:45
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 10:15 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 11:45 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Trường Đạt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vũ Hoàng

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  14:50
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  1h30
  Giờ đến
  16:20
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 14:50 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 16:20 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Vũ Hoàng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khánh Thịnh

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  07:10
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  1h30
  Giờ đến
  08:40
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  4 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 07:10 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 08:40 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Khánh Thịnh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Quyền Nga

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  08:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h30
  Giờ đến
  11:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  60,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 08:30 Bến xe Giáp Bát

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 11:00 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Quyền Nga

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thành Bưởi

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Xe ghế ngồi

  Giờ khởi hành
  08:30
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h30
  Giờ đến
  11:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  70,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Định Hóa – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 08:30 Bến xe Giáp Bát

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 11:00 Định Hóa

  Tiện ích Nhà xe Thành Bưởi

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Thủy

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  10:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  110,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 10:00 Bến xe Giáp Bát

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 12:00 Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Thanh Thủy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Lan Limousine

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  120,000 đ

  20 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Cầu Nhật Tân – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 06:00 Cầu Nhật Tân

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 08:00 TP Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Hà Lan Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Việt Anh Limousine

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  07:10
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  09:10
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  120,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 07:10 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 09:10 TP Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Việt Anh Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Anh Limousine

  Hà nội đi Thái Nguyên

  Limousine

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Hà nội
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  120,000 đ

  20 chuyến/ngày

  Lộ trình Hà nội đi Thái Nguyên

  Hà Nội – Nội thành Hà Nội – Nội Bài – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Hà nội

  • 06:00 Nội thành Hà Nội

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 08:00 TP Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Minh Anh Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên

Thái Nguyên là cách Hà Nội 75km về phía đông bắc. Nơi đây là sự quyện hòa của nhiều nền văn hóa độc đáo với sự sinh sống của các dân tộc đồng bào như Tày, Nùng, Dao,... Sở hữu nét đẹp hoang sơ của núi rừng, thiên nhiên trong lành đồng thời là nơi tọa lạc của nhiều công trình cổ, di tích lịch sử, Thái Nguyên còn là chứng nhân lịch sử quan trọng của đất nước - thủ phủ khu tự trị Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp. Do giáp với Hà Nội nên rất nhiều người từ Thái Nguyên đến Hà Nội sinh sống, làm việc và học tập cùng với đó là rất nhiều người dân chọn Thái Nguyên làm nơi du lịch, nghỉ dưỡng vào mỗi dịp cuối tuần. Các nhà xe chạy tuyến Hà Nội đi Thái Nguyên ngày càng nhiều với chất lượng ngày càng được nâng cao.  Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Hà Nội đi Thái Nguyên uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Hà Nội đi Thái Nguyên, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Hà Nội đi Thái Nguyên: 80 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 2 tiếng

Loại xe: Limousine, ghế ngồi

Tổng số nhà xe tuyến Hà Nội Thái Nguyên: 12 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 60.000 - 150.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 20 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Yên Nghĩa

Điểm trả khách: Bến xe Thái Nguyên

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Hà Nội Thái Nguyên .

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đến Thái Nguyên ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Thái Nguyên từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3. Giá vé xe Hà Nội đi Thái Nguyên .

Xe khách từ Hà Nội đi Thái Nguyên đang là một tuyến đường tương đối ngắn, thời gian di chuyển thường mất từ 1h – 2h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Thái Nguyên , bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Thái Nguyên để mua đặt vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé. Gía vé xe khách tuyến Hà Nội đi Thái Nguyên phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 60.000 vnđ – 150.000 vnđ.

4. Danh sách 12 nhà xe khách chạy tuyến Hà Nội Thái Nguyên .

4.1. Nhà xe An Bình chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Nội Bài – Tân Long – Quán Triều – Ngã Ba Mỏ Bạch – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Ngã Ba Mỏ Bạch – Quán Triều – Tân Long – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

4.2. Nhà xe Hà Lan chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: Xe chạy từ 6h (30p có 1 chuyến)

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

4.3. Nhà xe Tấn Đạt chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 5h45 (20p có 1 chuyến)

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 80.000 đồng

4.4. Nhà xe Trường Đạt chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 10h15

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

4.5. Nhà xe Vũ Hoàng chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 14h50

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

4.6. Nhà xe Khánh Thịnh chạy tuyến bến xe Mỹ Đình Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 7h10, 8h10, 10h, 10h40

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Nam Thăng Long – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Nội Bài – Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 1h30

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

4.7. Nhà xe Quyền Nga chạy tuyến bến xe Giáp Bát Hà Nội đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 8h30

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 60.000 đồng

4.8. Nhà xe Thanh Bưởi chạy tuyến bến xe Giáp Bát Hà Nội đi Định Hóa Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 8h30

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Định Hóa – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Định Hóa – Bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 70.000 đồng

4.9. Nhà xe Thanh Thủy chạy tuyến bến xe Giáp Bát Hà Nội đi Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 10h, 17h

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Giáp Bát – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 110.000 – 150.000 đồng

4.10. Nhà xe Hà Lan Limousine.

Giờ xe chạy: Xe chạy từ 6h

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Cầu Nhật Tân – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – TP Thái Nguyên – Cầu Nhật Tân – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 120.000 đồng

4.11. Nhà xe Việt Anh Limousine.

Giờ xe chạy: 7h10

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – TP Thái Nguyên – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 120.000 đồng

4.12. Nhà xe Minh Anh Limousine.

Giờ xe chạy: Bắt đâu từ 6h

Lộ trình:  Chiều đi – Hà Nội – Nội thành Hà Nội – Nội Bài – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

                 Chiều về – Thái Nguyên – TP Thái Nguyên – Nội Bài – Nội thành Hà Nội – Hà Nội.

Tổng thời gian đi: 2h

Số lượng chuyến trên ngày:  chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa.

Gía vé: Khoảng 120.000 đồng

5. Đặt vé xe tết 2024 từ Hà Nội đi Thái Nguyên.

Quãng đường Hà Nội đi Thái Nguyên cách nhau khoảng 80 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 20 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Hà Nội đi Thái Nguyên chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Cách đặt vé xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên.

Để đặt vé xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Hà Nội đi Thái Nguyên chúng tôi đã tổng hợp có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 20 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hà Nội đi Điện Biên tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 60.000 - 150.000 đồng/ vé.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Hà Nội đi Thái Nguyên.

Xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Thanh Thủy chạy chuyến muộn nhất lúc 17h xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình Hà Nội.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Hà Nội đi Thái Nguyên?

Nhà xe Hà Linh Limousine chạy chuyến sớm nhất lúc 6h xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình Hà Nội.

Từ Hà Nội đi Thái Nguyên bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Hà Nội Thái Nguyên có chiều dài khoảng 80 km.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Hà Nội đi Thái Nguyên?

Tuyến đường từ Hà Nội đi Thái Nguyên có 12 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Có xe cabin đôi từ Hà Nội đi Thái Nguyên không?

Hà Nội đi Thái Nguyên là tuyến đường ngắn nên không có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Trong các nhà xe chạy tuyến Hà Nội đi Thái Nguyên, nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Hà Nội đi Thái Nguyên có nhà xe Quyền Nga và nhà xe Khánh Thịnh chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 60.000 đồng/vé.

Trên tuyến đường Hà Nội đi Thái Nguyên có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Hà Nội Thái Nguyên có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với 20 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hà Nội và Thái Nguyên tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

8. Thông tin liên hệ xe khách Hà Nội đi Thái Nguyên.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Thái Nguyên, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Post Views: 210

19006215