Thông tin đặt vé xe khách tuyến Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên

14:08:55 15/01/2024
Có 11 tuyến đường
 • Nhà xe Minh Uyên

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:30
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  38h0
  Giờ đến
  22:30
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  930,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Đại Từ – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 08:30 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 22:30 Bến xe Đại Từ

  Tiện ích Nhà xe Minh Uyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nguyên Tùng

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  01:10
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  16:10
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  920,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Tây – Bến xe khách Thái Nguyên – TP. Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 01:10 Bến xe Miền Tây

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 16:10 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Nguyên Tùng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Long

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  17:30
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  15h0
  Giờ đến
  08:30
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 17:30 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 08:30 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Hoàng Long

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chín Nghĩa

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:30
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  02:30
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bệnh Viện Chợ Rẫy – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 11:30 Bệnh viện Chợ Rẫy

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 02:30 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Chín Nghĩa

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thắng Huyền

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:10
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  10:10
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  770,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Vườn Lài An Phú Đông – Quận 12 – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 19:10 Vườn Lài An Phú Đông Quận 12

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 10:10 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Thắng Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tùng Dương

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:20
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  10:20
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  740,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Điện Máy Quốc Lộ 1A – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 19:21 Điện Máy quốc lộ 1A

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 10:20 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Tùng Dương

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khai Nguyên

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:20
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  23:20
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  760,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Suối Tiên – Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 08:20 Suối Tiên Thủ Đức

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 23:20 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Khai Nguyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Nam

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  13:30
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  39h0
  Giờ đến
  04:30
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  800,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Tân Phú Trung – Củ Chi – Bệnh viện C TP Sông Công – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 13:30 Tân Phú Trung

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 00:00 Bệnh viên C Sông Công

  Tiện ích Nhà xe Đại Nam

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nam Anh

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  40h0
  Giờ đến
  20:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Nguyễn Hữu Cảnh – Phổ Yên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 04:00 Nguyễn Hữu Cảnh Hồ Chí Minh

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 20:00 Phổ Yên

  Tiện ích Nhà xe Nam Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thiên Thảo

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  15h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 06:00 Bến xe Miền Đông

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 21:00 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Thiên Thảo

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Huy

  Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Sài Gòn
  Tổng giờ đi
  40h0
  Giờ đến
  23:00
  Điểm cuối: Thái Nguyên
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  Lộ trình Sài Gòn đi Thái Nguyên

  Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bình Phước – Đắk Lắk – Gia Lai – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên

  Địa điểm đón Sài Gòn

  • 07:00 Bến xe An Sương

  Địa điểm trả Thái Nguyên

  • 23:00 Bến xe Thái Nguyên

  Tiện ích Nhà xe Hoàng Huy

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách Sài Gòn đi Thái Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam. Hồ Chí Minh cũng là thành phố mang nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: Bảo tàng tranh 3D Art in us, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành,…Chính vì điều này mà thành phố Hồ Chí Minh thu hút bà con đến lao động, lập nghiệp rất đông trong đó có Thái Nguyên. Đặc biệt là những ngày lễ tết, người từ Thái Nguyên đi Sài Gòn và từ Sài Gòn đi Thái Nguyên nhu cầu người dân đi lại rất lớn. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Sài Gòn đi Thái Nguyên uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Sài Gòn đi Thái Nguyên, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Sài Gòn Thái Nguyên: 1791 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 34 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Sài Gòn đi Quảng Nam: 11 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 750.000 - 950.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 11 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe An Sương, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây

Điểm trả khách: Thành phố Sông Công, Bến xe Thái Nguyên

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Hồ Chí Minh Thái Nguyên.

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Hồ Chí Minh đến Thái Nguyên ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Thái Nguyên từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giá vé xe Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên.

Xe khách từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên đang là một tuyến đường khá dài, phải di chuyển ngày đêm, thời gian di chuyển thường mất từ 37h – 39h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Thái Nguyên, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Thái Nguyên để mua vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé. Gía vé xe khách tuyến Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 750.000 vnđ – 950.000 vnđ.

4. Danh sách 11 nhà xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh Thái Nguyên.

4.1. Nhà xe Minh Uyên chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Đại Từ Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 8h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Đại Từ – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Đại Từ – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 38h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 930.000 đồng

4.2. Nhà xe Nguyên Tùng chạy tuyến bến xe Miền Tây Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 1h10

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Tây – Bến xe khách Thái Nguyên – TP. Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe khách Thái Nguyên – Bến xe Miền Tây – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 920.000 đồng

4.3. Nhà xe Hoàng Long chạy tuyến bến xe Miền Đông Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 17h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.4. Nhà xe Chín Nghĩa chạy tuyến Chợ Rẫy Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 11h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bệnh Viện Chợ Rẫy – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Bệnh Viện Chợ Rẫy – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

4.5. Nhà xe Thắng Huyền chạy tuyến Quận 12 Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 19h10

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Vườn Lài An Phú Đông – Quận 12 – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Quận 12 – Vườn Lài An Phú Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 770.000 đồng

4.6. Nhà xe Tùng Dươngchạy tuyến Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 19h20

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Điện Máy Quốc Lộ 1A – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Điện Máy Quốc Lộ 1A – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 740.000 đồng

4.7. Nhà xe Khai Nguyên chạy tuyến Suối Tiên Sài Gòn đi bến xe Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 8h20

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Suối Tiên – Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Trung tâm TP Thái Nguyên – Suối Tiên – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 760.000 đồng

4.8. Nhà xe Đại Nam chạy tuyến Củ Chi Sài Gòn đi Sông Công Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 13h30

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Tân Phú Trung – Củ Chi – Bệnh viện C TP Sông Công – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bệnh viện C TP Sông Công – Củ Chi – Tân Phú Trung – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 39h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 800.000 đồng

4.9. Nhà xe Nam Anh chạy tuyến Sài Gòn đi Phổ Yên Thái Nguyên.

Giờ xe chạy: 4h20

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Nguyễn Hữu Cảnh – Phổ Yên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Phổ Yên – Nguyễn Hữu Cảnh – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.10. Nhà xe Thiên Thảo.

Giờ xe chạy: Liên hệ trực tiếp

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe Miền Đông – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Bến xe Miền Đông – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

4.11. Nhà xe Hoàng Huy.

Giờ xe chạy: 7h

Lộ trình: Chiều đi – Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bình Phước – Đắk Lắk – Gia Lai – Bến xe Thái Nguyên – Thái Nguyên.

                 Chiều về – Thái Nguyên – Bến xe Thái Nguyên – Gia Lai – Đắk Lắk – Bình Phước – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh.

Tổng thời Gian đi: 40h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nhà vệ sinh, chăn, gối, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

5. Đặt vé xe tết 2024 Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên.

Quãng đường Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên cách nhau khoảng 1791 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 11 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Cách đặt vé xe khách Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên.

Để đặt vé xe khách Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp. 

Trên cung đường Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên chúng tôi đã tổng hợp có 11 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 11 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên  tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động từ 750.000 - 950.000 đồng/ vé.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên?

Nhà xe Nguyên Tùng chạy chuyến sớm nhất lúc 1h10 xuất bến từ Hồ Chí Minh.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên có 11 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 22 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Hồ Chí Minh tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Tùng Dương chạy chuyến muộn nhất lúc 19h20 xuất bến từ Hồ Chí Minh.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên?

Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên có 11 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Có xe cabin đôi từ Sài Gòn đi Thái Nguyên không?

Hiện nay trên tuyến Sài Gòn đi Thái Nguyên không có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Từ Sài Gòn đi Thái Nguyên bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Sài Gòn Thái Nguyên có chiều dài khoảng 1791 km.

Trong các nhà xe chạy tuyến Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên có nhà xe Tùng Dương chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 740.000 đồng/vé.

8. Thông tin liên hệ xe khách Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Hồ Chí Minh đi Thái Nguyên để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Post Views: 50

19006215