Thông tin xe khách Vĩnh Phúc đi Bình Định lịch trình giá vé mới nhất

15:26:34 06/05/2024
Có 14 tuyến đường
 • Nhà xe Long Thu

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  12:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Hoài Nhơn – An Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 12:00 Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Long Thu

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  10:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Lập Thạch – Tam Đảo – Vĩnh Tường – An Nhơn – Hoài Ân– Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 10:00 Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  19h0
  01:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Lập Thạch – Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Nhơn– Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Vĩnh Tường

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 01:00 Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phượng Hoàng

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  08:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Hoài Nhơn – An Nhơn – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 08:00 Hoài Nhơn, Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hiền Phước

  Xe giường nằm

  10:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  04:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Hoài Nhơn – Hoài Ân – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 10:00 Hoàng Mai Bến xe Nước Ngầm

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 04:00 Phù Cát Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Long

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  12:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 12:00 Phù Cát Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hiền Phước

  Xe giường nằm

  07:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  01:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Hoài Nhơn – Hoài Ân – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 07:00 Hoàng Mai Bến xe Giáp Bát

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 01:00 Hoài Ân Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bảo Khang Limousine

  Limousine

  09:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  03:00
  Bình Định
  2.8
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Hoài Nhơn – Hoài Ân – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 09:00 Hoàng Mai Bến xe Giáp Bát

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 03:00 Hoài Nhơn Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thu Trang

  Xe giường nằm

  11:00
  Vĩnh Phúc
  17h0
  04:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 11:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 04:00 Phù Cát Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  23:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 23:00 Quy Nhơn Phù Cát

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thu Trang

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  08:00
  Bình Định
  2.8
  650,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Hoàng Mai Bến xe Nước Ngầm

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 08:00 Phù Cát Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tấn Tài

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  12:00
  Bình Định
  2.8
  630,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Hoàng Mai Bến xe Nước Ngầm

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 12:00 An Nhơn Bình Định

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thế Nguyên

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  42h0
  22:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 22:00 Quy Nhơn Bình Định

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thế Nguyên

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  18h0
  02:00
  Bình Định
  2.8
  600,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Bình Định
  • 02:00 Phù Cát Quy Nhơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Bình Định.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Bình Định: 1142 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 18 - 20 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Bình Định: 2 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 600.000 - 750.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô

Điểm trả khách: Bến xe Bình Định, Bến xe Quy Nhơn, Bến xe Hoài Nhơn, Bến xe Hoài Ân, Bến xe Phù Cát, Bến xe An Nhơn, Bến xe Phù Mỹ

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-binh-dinh.jpg (258 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Bình Định mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Bình Định bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Long Thu, Nhà xe Văn Năm. Ngoài những nhà xe chạy thẳng từ Vĩnh Phúc đi Bình Định thì bạn có thể tham khảo một số nhà xe từ Hà Nội đi Bình Định. Những nhà xe này thường sẽ có các chuyến đi đa dạng hơn: Nhà xe Thế Tuyên, Nhà xe Hoàng Long, Nhà xe Sáu Thuận, Nhà xe Phượng Hoàng, Nhà xe Chiến Thế,....

2.1. Nhà xe Long Thu bến xe Vĩnh Phúc đi Quy Nhơn Bình Định

Hiện Long Thu trang bị xe giường nằm 40 chổ với đầy đủ các dịch vụ kèm theo như nước uống, khăn lạnh, TV.. Long Thu bố trí xe giường nằm thoải mái với chi phí hợp lý cho hầu hết hành khách có nhu cầu di chuyển.

Giờ xe chạy: 18h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Hoài Nhơn – An Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn –An Nhơn – Hoài Nhơn – Tam Đảo –Vinh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 650.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Long Thu: Vĩnh Phúc

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-binh-dinh.jpg (160 KB)

2.2. Xe ô tô khách Văn Năm tuyến Vĩnh Phúc đi Quy Nhơn Bình Định.

Giờ xe chạy: 6h

Hãng xe Văn Năm là một trong những thương hiệu xe giường nằm chất lượng cao lâu đời hàng đầu trên tuyến này. Xe giường nằm cao cấp Văn Năm liên tục cải tiến với rất nhiều tiện ích như TV, máy lạnh, chăn đắp, nước uống... giúp hành khách trên xe luôn cảm giác thoải mái.

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Lập Thạch – Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Nhơn– Quy Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn – An Nhơn – Hoài Ân – Hoài Nhơn – Lập Thạch – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 650.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Văn Năm: Vĩnh Phúc

2.3. Xe ô tô khách Phượng Hoàng tuyến Hà Nội đi Quy Nhơn Bình Định.

Giờ xe chạy: 14h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Hoài Nhơn – An Nhơn – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn – Phù Cát – An Nhơn – Hoài Nhơn – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 620.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Phượng Hoàng: Hoàng Mai, Hà Nội

2.4. Nhà xe Hoàng Long bến xe Nước Ngầm Hà Nội đi Quy Nhơn Bình Định

Giờ xe chạy: 18h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Phù Cát – Quy Nhơn – An Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn – An Nhơn – Phù Cát – Bến xe Giáp Bát – Hoàng Mai – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 600.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hoàng Long: Hoàng Mai, Hà Nội

2.5. Nhà xe Hiền Phước

Giờ xe chạy: 10h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Hoài Nhơn – Hoài Ân – Phù Cát – Quy Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Ân – Hoài Nhơn – Hoàng Mai Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 600.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hiền Phước: Hoàng Mai, Hà Nội

2.6. Nhà xe Bảo Khang

Giờ xe chạy: 10h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Giáp Bát – Quy Nhơn – Bình Định

               Chiều về – Bình Định – Quy Nhơn –Bến xe Giáp Bát – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 750.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Bảo Khang: Hoàng Mai, Hà Nội

xe-khach-vinh-phuc-di-binh-dinh.jpg (59 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Bình Định.

Giá vé xe khách đi Bình Định có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Bình Định.

+ Long Thu giá vé 650.000 vnđ.

+ Văn Năm giá vé 650.000 vnđ.

+ Phượng Hoàng giá vé 600.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

+ Hiền Phước giá vé 600.000 vnđ. (xe khách bến xe Giáp Bát đi Bình Định)

+ Hoàng Long giá vé 600.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

+ A Ba giá vé 620.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

+ Chiến Thế giá vé 650.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

+ Bảo Khang Limousine giá vé 750.000 vnđ. (xe khách bến xe Giáp Bát đi Bình Định)

+ Thu Trang giá vé 600.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

+ Thế Nguyên giá vé 600.000 vnđ. (xe khách bến xe Nước Ngầm đi Bình Định)

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh Phúc Bình Định.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Quy Nhơn chiều dài quãng đường khoảng 1143 km thời gian đi khoảng 19 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Hoài Nhơn chiều dài quãng đường khoảng 1057 km thời gian đi khoảng 17 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Phù Cát chiều dài quãng đường khoảng 1108 km thời gian đi khoảng 18 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe An Nhơn chiều dài quãng đường khoảng 1124 km thời gian đi khoảng 18 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Quy Nhơn chiều dài quãng đường khoảng 1129 km thời gian đi khoảng 18.5 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe Phù Mỹ Bình Định chiều dài quãng đường khoảng 1102 km thời gian đi khoảng 17.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Phù Mỹ Bình Định chiều dài quãng đường khoảng 1088 km thời gian đi khoảng 17.5 giờ.

- Tam Đảo Vĩnh Phúc đi bến xe Hoài Nhơn Bình Định chiều dài quãng đường khoảng 1066 km thời gian đi khoảng 17 giờ.

- Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Phù Cát Bình Định chiều dài quãng đường khoảng 1084 km thời gian đi khoảng 18.5 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Bình Định.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Bình Định có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215