Xe khách Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn đón trả khách tận nơi

11:45:39 17/05/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Hải Đăng

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  08:00
  Lạng Sơn
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 08:00 Chi Lăng Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Đăng

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  09:00
  Lạng Sơn
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 09:00 Văn Lãng Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Đăng

  Xe giường nằm

  07:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  10:00
  Lạng Sơn
  2.8
  245,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 07:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 10:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Đăng

  Xe giường nằm

  07:30
  Vĩnh Phúc
  3h30
  11:00
  Lạng Sơn
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 07:30 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 11:00 Hữu Lũng Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mạnh Quỳnh

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  11:00
  Lạng Sơn
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 11:00 Tràng Định Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mạnh Quỳnh

  Xe giường nằm

  17:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  20:00
  Lạng Sơn
  2.8
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 17:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 20:00 Hữu Lũng Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mạnh Quỳnh

  Xe giường nằm

  19:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  22:00
  Lạng Sơn
  2.8
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 19:00 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 22:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mạnh Quỳnh

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  19:00
  Lạng Sơn
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 19:00 Hữu Lũng Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  08:00
  Lạng Sơn
  2.8
  260,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 08:00 Tràng Định Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  07:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  10:00
  Lạng Sơn
  2.8
  255,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 07:00 Bến xe Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 10:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  19:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  22:00
  Lạng Sơn
  2.8
  265,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 19:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 22:00 Bến xe Hữu Lũng Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  20:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  23:00
  Lạng Sơn
  2.8
  260,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 23:00 Văn Quan Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bắc Sơn

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  08:00
  Lạng Sơn
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 08:00 Bến xe Chi Lăng Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bắc Sơn

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  19:00
  Lạng Sơn
  2.8
  290,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 19:00 Bến xe Hữu Lũng Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bắc Sơn

  Xe giường nằm

  17:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  20:00
  Lạng Sơn
  2.8
  295,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 17:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 20:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bắc Sơn

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  21:00
  Lạng Sơn
  2.8
  295,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 21:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Bắc Sơn

  Xe giường nằm

  19:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  22:00
  Lạng Sơn
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 19:00 Bến xe Tam Đảo Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lạng Sơn
  • 22:00 Bến xe Lạng Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn: 200 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 3 - 3.5 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô, Bến xe Tam Đảo, Bến xe Tam Dương.

Điểm trả khách: Bến xe Lạng Sơn, Bến xe Bình Gia, Bến xe Bắc Sơn, Bến xe Chi Lăng, Bến xe Cao Lộc, Bến xe Hữu Lũng, Bến xe Văn Lãng, Bến xe Tràng Định, Bến xe Lộc Bình, Bến xe Văn Quan.....

xe-khach-vinh-phuc-di-lang-son.jpg (65 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Tỉnh Nguyên, Nhà xe Hải Đăng, Nhà xe Mạnh Quỳnh, Nhà xe Toàn Thắng, Nhà xe Dương Thu, Nhà xe Phong Hiền, Nhà xe Tâm Việt,.....

2.1. Nhà xe Hải Đăng bến xe Vĩnh Phúc đi bến xe Lạng Sơn

Giờ xe chạy: 5h, 6h, 7h30

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

               Chiều về – Lạng Sơn – Bến xe Lạng Sơn – Tràng Định – Chi Lăng – Văn Quan – Hữu Lũng – Bình Gia – Bắc Sơn – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 250.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hải Đăng: Vĩnh Phúc

2.2. Xe ô tô khách Mạnh Quỳnh tuyến Vĩnh Phúc đi bến xe Chi Lăng Lạng Sơn.

Giờ xe chạy: 8h, 17h, 19h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

               Chiều về – Lạng Sơn – Bến xe Lạng Sơn – Tràng Định – Chi Lăng – Văn Quan – Hữu Lũng – Bình Gia – Bắc Sơn – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 220.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Mạnh Quỳnh: Vĩnh Phúc

mua-ve-xe-o-to-vinh-phuc-di-lang-son.jpg (71 KB)

2.3. Xe ô tô khách Tỉnh Nguyên tuyến Vĩnh Phúc đi Bến xe Văn Quan Lạng Sơn.

Giờ xe chạy: 5h, 7h, 19h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

               Chiều về – Lạng Sơn – Bến xe Lạng Sơn – Tràng Định – Chi Lăng – Văn Quan – Hữu Lũng – Bình Gia – Bắc Sơn – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 260.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tỉnh Nguyên: Vĩnh Phúc

2.4. Nhà xe Bắc Sơn bến xe Vĩnh Yên đi bến xe Lạng Sơn.

Giờ xe chạy: 17h30, 18h, 20h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Vĩnh Tường – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bắc Sơn – Bình Gia – Hữu Lũng – Văn Quan – Chi Lăng – Tràng Định – Bến xe Lạng Sơn – Lạng Sơn.

               Chiều về – Lạng Sơn – Bến xe Lạng Sơn – Tràng Định – Chi Lăng – Văn Quan – Hữu Lũng – Bình Gia – Bắc Sơn – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Vĩnh Tường – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Bắc Sơn: Lạng Sơn

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-lang-son.jpg (88 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn.

Giá vé xe khách đi Lạng Sơn có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Lạng Sơn.

+ Tỉnh Nguyên giá vé 260.000 vnđ.

+ Bắc Sơn giá vé 300.000 vnđ.

+ Mạnh Quỳnh giá vé 220.000 vnđ.

+ Hải Đăng giá vé 250.000 vnđ. 

+ Phong Hiền giá vé 300.000 vnđ.

+ Toàn Thắng giá vé 300.000 vnđ.

+ Dương Thu giá vé 240.000 vnđ.

+ Phúc Xuyên giá vé 250.000 vnđ. 

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-lang-son.jpg (67 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh Phúc Lạng Sơn.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Lạng Sơn chiều dài quãng đường khoảng 188 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Hữu Lũng chiều dài quãng đường khoảng 130 km thời gian đi khoảng 2.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Đình Lập chiều dài quãng đường khoảng 241 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bến xe Cao Lộc chiều dài quãng đường khoảng 201 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Lạng Sơn chiều dài quãng đường khoảng 178 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe Lạng Sơn chiều dài quãng đường khoảng 202 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bắc Sơn chiều dài quãng đường khoảng 180 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lạng Sơn có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215