Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lào Cai xe đi trong ngày

11:45:37 17/05/2024
Có 19 tuyến đường
 • Nhà xe Hồng Kiên

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  10:00
  Lào Cai
  2.8
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 10:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hồng Kiên

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  2h0
  15:00
  Lào Cai
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 15:00 Bến xe Bắc Hà Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hồng Kiên

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  12:00
  Lào Cai
  2.8
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 12:00 Bến xe Bảo Yên Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hồng Kiên

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  22:00
  Lào Cai
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 22:00 Bến xe Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thịnh Hiền

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  09:00
  Lào Cai
  2.8
  225,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 09:00 Bến xe Bảo Thắng Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thịnh Hiền

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  10:00
  Lào Cai
  2.8
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 10:00 Bến xe Bắc Hà Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thịnh Hiền

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  17:00
  Lào Cai
  2.8
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 17:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thịnh Hiền

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  18:00
  Lào Cai
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 18:00 Bến xe Thành phố Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Xe giường nằm

  10:30
  Vĩnh Phúc
  4h0
  14:30
  Lào Cai
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 10:30 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 14:30 Bến xe Thành phố Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Xe giường nằm

  14:30
  Vĩnh Phúc
  3h30
  18:00
  Lào Cai
  2.8
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:30 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 18:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Xe giường nằm

  23:00
  Vĩnh Phúc
  3h0
  02:00
  Lào Cai
  2.8
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 23:00 Bến xe Tam Đảo Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 02:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tiến Dũng

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  09:00
  Lào Cai
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 09:00 Bến xe Bảo Yên Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tiến Dũng

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  12:00
  Lào Cai
  2.8
  225,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 12:00 Bến xe Bắc Hà Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tiến Dũng

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  18:00
  Lào Cai
  2.8
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 18:00 Bến xe Bảo Thắng Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tiến Dũng

  Xe giường nằm

  20:00
  Vĩnh Phúc
  3h30
  23:30
  Lào Cai
  2.8
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 23:30 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Sơn

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  08:00
  Lào Cai
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 08:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Sơn

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  09:00
  Lào Cai
  2.8
  290,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 09:00 bến xe Sapa Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Sơn

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  10:00
  Lào Cai
  2.8
  295,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 10:00 Bến xe Thành phố Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Sơn

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  4h0
  20:00
  Lào Cai
  2.8
  280,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cai – Lào Cai.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Lào Cai
  • 20:00 Bắc Hà Lào Cai

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Lào Cai.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Lào Cai: 234 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 4 - 5 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Lào Cai: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô, Bến xe Tam Đảo, Bến xe Tam Dương.

Điểm trả khách: Bến xe Lào Cai, Bến xe Sapa, Bến xe Bảo Yên, Bến xe Bảo Thắng, Bến xe Bắc Hà, Bến xe Mường Khương, Bến xe Văn Bàn

xe-khach-vinh-phuc-di-lao-cai.jpg (62 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Lào Cai mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Lào Cai bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Hồng Kiên, Nhà xe Thịnh Hiền, Nhà xe Phúc Xuyên, Nhà xe Phúc Lâm, Nhà xe Daily, Nhà xe Tiến Dũng, Nhà xe Hà Sơn, Nhà xe Sơn Tùng,.....

2.1. Nhà xe Hồng Kiên bến xe Vĩnh Phúc đi bến xe Lào Cai

Giờ xe chạy: 6h, 13h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hồng Kiên: Vĩnh Phúc

2.2. Xe ô tô khách Thịnh Hiền tuyến Vĩnh Phúc đi bến xe Sapa Lào Cai.

Giờ xe chạy: 5h, 6h, 13h, 14h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 220.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thịnh Hiền: Vĩnh Phúc

mua-ve-xe-o-to-vinh-phuc-di-lao-cai.jpg (67 KB)

2.3. Xe ô tô khách Phúc Xuyên tuyến Vĩnh Phúc đi Bến xe Bắc Hà Lào Cai.

Giờ xe chạy:10h35, 14h20, 23h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 240.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Phúc Xuyên: Vĩnh Phúc

2.4. Nhà xe Tiến Dũng bến xe Vĩnh Yên đi bến xe Lào Cai.

Giờ xe chạy: 5h, 8h, 14h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 220.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tiến Dũng: Lào Cai

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-lao-cai.jpg (63 KB)

2.5. Nhà xe Daily Limousine

Giờ xe chạy: 8h, 8h15, 8h45, 9h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Daily Limousine: Vĩnh Phúc

2.6. Nhà xe Hà Sơn

Giờ xe chạy: 4h, 6h, 8h, 16h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bảo Yên –Bảo Thắng – Bến xe Bắc Hà – Sapa – Bến xe Lào Cao – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Bến xe Lào Cai – Sapa – Bến xe Bắc Hà – Bảo Thắng – Bảo Yên – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hà Sơn: Vĩnh Phúc

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-lao-cai.jpg (82 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lào Cai.

Giá vé xe khách đi Lào Cai có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Lào Cai.

+ Hà Sơn giá vé 300.000 vnđ.

+ Daily Limousine giá vé 350.000 vnđ.

+ Thịnh Hiền giá vé 220.000 vnđ.

+ Hồng Kiên giá vé 200.000 vnđ. 

+ Tiến Dũng giá vé 220.000 vnđ.

+ Phúc Xuyên giá vé 240.000 vnđ.

+ Thanh Bắc giá vé 200.000 vnđ.

+ Vũ Hán giá vé 230.000 vnđ. 

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh Phúc Lào Cai.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 226 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Sapa chiều dài quãng đường khoảng 261 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Bắc Hà chiều dài quãng đường khoảng 240 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bến xe Bảo Thắng chiều dài quãng đường khoảng 207 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 233  km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 218 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bảo Yên chiều dài quãng đường khoảng 205 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lào Cai.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Lào Cai có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215