Tổng hợp xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Bình uy tín giá rẻ nhất.

11:45:43 17/05/2024
Có 14 tuyến đường
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  15:00
  Quảng Bình
  2.8
  420,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 15:00 Bến xe Minh Hóa Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  12:00
  Vĩnh Phúc
  8h0
  20:00
  Quảng Bình
  2.8
  440,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 12:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 20:00 Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  01:00
  Quảng Bình
  2.8
  430,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 01:00 Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  20:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  05:00
  Quảng Bình
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 05:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  11:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  20:00
  Quảng Bình
  2.8
  400,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 11:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 20:00 Minh Hóa Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  32h0
  21:00
  Quảng Bình
  2.8
  420,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 21:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  15:00
  Vĩnh Phúc
  8h0
  23:00
  Quảng Bình
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 15:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 23:00 Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cộng Nhật

  Xe giường nằm

  11:00
  Vĩnh Phúc
  8h0
  19:00
  Quảng Bình
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 11:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 19:00 Bến xe Minh Hóa Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cộng Nhật

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  23:00
  Quảng Bình
  2.8
  460,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 23:00 Bến xe Bố Trạch Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cộng Nhật

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  8h0
  02:00
  Quảng Bình
  2.8
  460,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 02:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Cộng Nhật

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  14:00
  Quảng Bình
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 14:00 Bến xe Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  13:00
  Quảng Bình
  2.8
  420,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 13:00 Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  9h0
  15:00
  Quảng Bình
  2.8
  440,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 15:00 Bến xe Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  8h0
  21:00
  Quảng Bình
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Bình
  • 21:00 Bến xe Quảng Bình

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Quảng Bình.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Quảng Bình: 542 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 8 - 9 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Quảng Bình: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 300.000 - 450.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô, Bến xe Tam Đảo, Bến xe Tam Dương.

Điểm trả khách: Bến xe Quảng Bình, Bến xe Đồng Hới, Bến xe Ba Đồn, Bến xe Quảng Trạch, Bến xe Minh Hóa, Bến xe Lệ Thủy, Bến xe Tuyên Hóa, Bến xe Bố Trạch.....

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-quang-binh.jpg (69 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Quảng Bình mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Quảng Bình bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Thanh Bắc, Nhà xe Thuận Hương, Nhà xe Sáu Thuận, Nhà xe Công Tuấn, Nhà xe AN Bình,.....

2.1. Nhà xe An Bình bến xe Vĩnh Phúc đi bến xe Quảng Bình

Giờ xe chạy: 6h, 12h, 18h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

               Chiều về – Quảng Bình –  Bến xe Quảng Bình – Đồng Hới – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Minh Hóa – Bố Trạch – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 420.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe An Bình: Vĩnh Phúc

2.2. Xe ô tô khách Thuận Hương tuyến Vĩnh Phúc đi bến xe Đồng Hới Quảng Bình.

Giờ xe chạy: 11h, 13h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

               Chiều về – Quảng Bình –  Bến xe Quảng Bình – Đồng Hới – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Minh Hóa – Bố Trạch – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 400.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thuận Hương: Vĩnh Phúc

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-quang-binh.jpg (60 KB)

2.3. Xe ô tô khách Cộng Nhật tuyến Vĩnh Phúc đi Bến xe Minh Hóa Quảng Bình.

Giờ xe chạy: 11h, 18h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

               Chiều về – Quảng Bình –  Bến xe Quảng Bình – Đồng Hới – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Minh Hóa – Bố Trạch – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 450.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Cộng Nhật: Vĩnh Phúc

2.4. Nhà xe Sáu Thuận bến xe Vĩnh Yên đi bến xe Quảng Bình.

Giờ xe chạy: 6h, 13h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Bố Trạch – Minh Hóa – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Ba Đồn – Đồng Hới – Bến xe Quảng Bình – Quảng Bình

               Chiều về – Quảng Bình –  Bến xe Quảng Bình – Đồng Hới – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Minh Hóa – Bố Trạch – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 420.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sáu Thuận: Vĩnh Phúc

mua-ve-xe-o-to-vinh-phuc-di-quang-binh.jpg (84 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Bình.

Giá vé xe khách đi Quảng Bình có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Quảng Bình.

+ Sáu Thuận đi từ Vĩnh Phúc đến Bến xe Đồng Hới Quảng Bình giá vé 420.000 vnđ.

+ Thanh Bắc đi từ Vĩnh Phúc đến Tuyên Hóa Quảng Bình giá vé 400.000 vnđ.

+ Công Tuấn đi từ Vĩnh Phúc đến Bến xe Quảng Bình giá vé 450.000 vnđ.

+ Thuận hương đi từ Vĩnh Phúc đến Lệ Thủy Quảng Bình giá vé 450.000 vnđ. 

+ An Bình giá đi từ Vĩnh Phúc đến Minh Hóa Quảng Bình vé 400.000 vnđ.

+ Phượng Hoàng đi từ Vĩnh Phúc đến Bến xe Bố Trạch Quảng Bình giá vé 450.000 vnđ.

+ Trí Tuệ đi từ Vĩnh Phúc đến Bến xe Quảng Bình giá vé 500.000 vnđ.

+ Chiến Thế đi từ Vĩnh Phúc đến Bến xe Đồng Hới Quảng Bình giá vé 400.000 vnđ. 

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

xe-khach-vinh-phuc-di-quang-binh.jpg (67 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh Phúc Quảng Bình.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Đồng Hới Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 558 km thời gian đi khoảng 9 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 560 km thời gian đi khoảng 9 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Minh Hóa chiều dài quãng đường khoảng 510 km thời gian đi khoảng 8.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bến xe Ba Đồn chiều dài quãng đường khoảng 520 km thời gian đi khoảng 8.5 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Đồng Hới Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 541 km thời gian đi khoảng 9 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe Đồng Hới Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 572 km thời gian đi khoảng 9.5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Tuyên Hóa chiều dài quãng đường khoảng 476 km thời gian đi khoảng 8 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Bình.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Bình có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215