Lịch trình tuyến xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Trị xe đi trong ngày.

11:56:11 12/05/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  07:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  19:00
  Quảng Trị
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 07:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 19:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  11h0
  19:00
  Quảng Trị
  2.8
  480,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 19:00 Bến xe Đông Hà Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Hương

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  06:00
  Quảng Trị
  2.8
  470,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 06:00 Bến xe Cam Lộ Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Bắc Limousine

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  11h0
  03:00
  Quảng Trị
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 03:00 Bến xe Hải Lăng Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Bắc Limousine

  Xe giường nằm

  17:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  05:00
  Quảng Trị
  2.8
  445,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 17:00 Bến xe Tam Đảo Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 05:00 Gio Linh Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Bắc Limousine

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  06:00
  Quảng Trị
  2.8
  460,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 06:00 Hướng Hóa Bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  14:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  02:00
  Quảng Trị
  2.8
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 14:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 02:00 Bến xe Đông Hà Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  15:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  03:00
  Quảng Trị
  2.8
  495,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 15:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 03:00 Bến xe Hải Lăng Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Bình

  Xe giường nằm

  21:30
  Vĩnh Phúc
  11h30
  09:00
  Quảng Trị
  2.8
  510,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 21:30 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 09:00 Bến xe Vĩnh Linh Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Công Tuấn

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  18:00
  Quảng Trị
  2.8
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Tam Đảo Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 18:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Công Tuấn

  Xe giường nằm

  12:30
  Vĩnh Phúc
  12h0
  00:30
  Quảng Trị
  2.8
  505,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 12:30 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 00:30 Bến xe Đông Hà Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  16:00
  Quảng Trị
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Lập Thạch Vĩnh Yên

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 16:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  12:00
  Vĩnh Phúc
  11h0
  23:00
  Quảng Trị
  2.8
  480,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 12:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 23:00 Bến xe Gio Linh Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tỉnh Nguyên

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  04:00
  Quảng Trị
  2.8
  460,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 04:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  20:00
  Quảng Trị
  2.8
  450,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Tam Dương Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 20:00 Gio Linh Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  01:00
  Quảng Trị
  2.8
  465,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 01:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sáu Thuận

  Xe giường nằm

  18:00
  Vĩnh Phúc
  12h0
  06:00
  Quảng Trị
  2.8
  480,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 18:00 Bến xe Phúc Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Quảng Trị
  • 06:00 Đông Hà bến xe Quảng Trị

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Quảng Trị.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Quảng Trị: 667 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 10 - 12 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Quảng Trị: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô, Bến xe Tam Đảo, Bến xe Tam Dương.

Điểm trả khách: Bến xe Quảng Trị, Bến xe Đông Hà, Bến xe Hải Lăng, Bến xe Quang Lộc, Bến xe Gio Linh, Bến xe Hướng Hóa, Bến xe Vĩnh Linh, Bến xe Triệu Phong.

xe-khach-vinh-phuc-di-quang-tri.jpg (67 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Quảng Trị mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Quảng Trị bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe An Bình, Nhà xe Công Tuấn, Nhà xe Sáu Thuận, Nhà xe Long Thu, Nhà xe Thanh Bắc, Nhà xe Thuận Hương,.....

2.1. Nhà xe Thuận Hương bến xe Vĩnh Phúc đi bến xe Quảng Trị

Giờ xe chạy: 7h, 18h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 450.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thuận Hương: Vĩnh Phúc

2.2. Xe ô tô khách Thanh Bắc tuyến Vĩnh Phúc đi bến xe Đông Hà Quảng Trị.

Giờ xe chạy: 17h, 18h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 450.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thanh Bắc: Vĩnh Phúc

mua-ve-xe-o-to-vinh-phuc-di-quang-tri.jpg (80 KB)

2.3. Xe ô tô khách An Bình tuyến Vĩnh Phúc đi Bến xe Hải Lăng Quảng Trị.

Giờ xe chạy: 14h, 21h30

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 500.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe An Bình: Vĩnh Phúc

2.4. Nhà xe Công Tuấn bến xe Vĩnh Yên đi bến xe Quảng  Trị.

Giờ xe chạy: 6h, 12h30

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 500.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Công Tuấn: Đông Hà, Quảng Trị.

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-quang-tri.jpg (74 KB)

2.5. Nhà xe Tỉnh Nguyên

Giờ xe chạy: 4h, 12h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 450.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tỉnh Nguyên: Vĩnh Phúc

2.6. Nhà xe Sáu Thuận

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Yên – Phúc Yên – Lập Thạch – Tam Dương – Tam Đảo – Vĩnh Linh – Gio Linh – Hướng Hóa – Hải Lăng – Bến xe Đông Hà – Quảng Trị.

               Chiều về – Quảng Trị – Bến xe Đông Hà – Hải Lăng – Hướng Hóa – Gio Linh – Vĩnh Linh – Tam Đảo – Tam Dương – Lập Thạch – Phúc Yên – Bến xe Vĩnh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 450.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sáu Thuận: Vĩnh Phúc

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-quang-tri.jpg (66 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Trị.

Giá vé xe khách đi Quảng Trị có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Quảng Trị.

+ An Bình giá vé 500.000 vnđ.

+ Tỉnh Nguyên giá vé 450.000 vnđ.

+ Công Tuấn giá vé 450.000 vnđ.

+ Long Thu giá vé 500.000 vnđ. 

+ Thuận Hương giá vé 450.000 vnđ.

+ Hoàng Long giá vé 500.000 vnđ.

+ Thanh Bắc giá vé 450.000 vnđ.

+ Chiến Thế giá vé 500.000 vnđ. 

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh Phúc Quảng Trị.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Đông Hà chiều dài quãng đường khoảng 657 km thời gian đi khoảng 11 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Quảng Trị chiều dài quãng đường khoảng 666 km thời gian đi khoảng 11 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe Hải Lăng chiều dài quãng đường khoảng 676 km thời gian đi khoảng 11 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bến xe Gio Linh chiều dài quãng đường khoảng 647 km thời gian đi khoảng 11 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Đông Hà Quảng Trị chiều dài quãng đường khoảng 640 km thời gian đi khoảng 10.5 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe Quảng Trị chiều dài quãng đường khoảng 680 km thời gian đi khoảng 11 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Hướng Hóa chiều dài quãng đường khoảng 714 km thời gian đi khoảng 11.5 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Trị.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Quảng Trị có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215