Danh sách nhà xe chạy tuyến Đồng Nai đi Bến xe An Sương cập nhật mới nhất

08:16:17 04/07/2024
Có 18 tuyến đường
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  4 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 11:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 13:00 Bến xe An Sương

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Limousine

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  4 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 19:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 21:00 Bến xe An Sương

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Đoan

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Limousine

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  22:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  5 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 20:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 22:00 Bến xe An Sương

  Tiện ích Nhà xe Nhật Đoan

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trường Thịnh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  16:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  140,000 đ

  4 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 16:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 18:00 Bến xe An Sương

  Tiện ích Nhà xe Trường Thịnh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 11:00 Biên Hòa Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 13:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  12:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  165,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 12:00 Cầm Mỹ Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 14:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  13:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 13:00 Long Khánh Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 15:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  150,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 14:00 Định Quán Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 16:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  15:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  170,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 15:00 Long Thành Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 17:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hà Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 07:00 Thống Nhất Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 09:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  175,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 08:00 Nhơn Trạch Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 10:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  11:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 09:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 11:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  160,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 11:00 Trảng Bom Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 13:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoa Mai

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  165,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 14:00 Vĩnh Cửu Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 16:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Hoa Mai

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Đoan

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  22:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 20:00 Tân Phú Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 22:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Nhật Đoan

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Nhật Đoan

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  21:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  23:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  190,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 21:00 Biên Hòa Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 23:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Nhật Đoan

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trường Thịnh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  140,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 09:00 Vĩnh Cửu Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 12:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Trường Thịnh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Trường Thịnh

  Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Đồng Nai
  Tổng giờ đi
  2h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bến xe An Sương
  2.8
  Giá vé
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Đồng Nai đi Bến xe An Sương

  Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh

  Địa điểm đón Đồng Nai

  • 11:00 Bến xe Đồng Nai

  Địa điểm trả Bến xe An Sương

  • 13:00 Bến xe An Sương Sài Gòn

  Tiện ích Nhà xe Trường Thịnh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

Trong bài viết này Đặt vé rẻ 24h sẽ giúp bạn tìm ra các nhà xe giá rẻ và chất lượng nhất để giúp chuyến đi từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương Hồ Chí Minh để hành trình của bạn trở nên dễ dàng hơn

1. Thông tin về tuyến xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

dat-ve-xe-khach-dong-nai-di-ben-xe-an-suong.jpg (153 KB)

Chiều dài tuyến đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương: 80 km

Thời gian di chuyển: 2 giờ

Gía vé xe trung bình: 140.000 - 250.000 đồng

Tổng số nhà xe: 4 nhà xe

Tổng số chuyến: 15 chuyến

Điểm đón: Bến xe Đồng Nai

Điểm trả: Bến xe An Sương

2. Danh sách các nhà xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương cập nhật mới nhất

2.1. Nhà xe Hà Linh chạy tuyến bến xe Đồng Nai đi bến xe An Sương Sài Gòn.

Với dịch vụ vận tải hành khách uy tín, nhà xe đã chiếm trọn niềm tin của hành khách khi lựa chọn với những ưu thế riêng của mình như: Phục vụ hành khách với dòng xe giường nằm có đầy đủ nội thất tiện nghi hiện đại: điều hòa 2 chiều, tivi màn hình lớn phục vụ nhu cầu giải trí, nhà xe phục vụ nước uống miễn phí. Cam kết đưa đón trả khách đúng điểm, không chạy quá số ghế quy định Giá vé xe niêm yết, không tự ý tăng giá vé ngày lễ tết Nhân viên lái xe chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ xe chu đáo.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: Xe đi từ 11h đến 18h30

Lộ trình: Chiều đi – Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh.

                 Chiều về – Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bến xe Đồng Nai – Đồng Nai.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 160.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hà Linh: Đồng Nai

2.2. Nhà xe Hoa Mai chạy tuyến bến xe Đồng Nai đi bến xe An Sương Sài Gòn.

Nhà xe Hoa Mai là cái tên có tiếng trên thị trường vận tải hành khách các tuyến tại Sài Gòn. Đơn vị này luôn chú trọng đầu tư đổi mới để mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho khách hàng. Chính vì vậy, Hoa Mai được sự ủng hộ và quan tâm rất lớn từ khách hàng trong nước đến du khách nước ngoài. Nhà xe hiện cho hoạt động trên thị trường hai dòng xe là limousine và xe khách thông thường với những hãng xe có tiếng trên thị trường.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: Xe đi từ 6h30 đến 19h

Lộ trình: Chiều đi – Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh.

                 Chiều về – Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bến xe Đồng Nai – Đồng Nai.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 200.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Hoa Mai: Đồng Nai

xe-khach-dong-nai-di-ben-xe-an-suong.jpg (62 KB)

2.3. Nhà xe Nhật Đoan chạy tuyến bến xe Đồng Nai đi bến xe An Sương Sài Gòn.

Các chuyến đi của nhà xe luôn được chuẩn bị hết sức cẩn thận và chu đáo để phục vụ hành khách tốt nhất. Để có được những chuyến đi an toàn và thoải mái cho hành khách. Nhà xe Nhật Đoan đã không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ và cho ra đời. Những dòng xe limousine sang trọng và tiện nghi.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: 19h, 19h30, 20h, 21h, 22h

Lộ trình: Chiều đi – Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh.

                 Chiều về – Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bến xe Đồng Nai – Đồng Nai.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 200.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Nhật Đoan: Hồ Chí Minh

2.4. Nhà xe Trường Thịnh chạy tuyến bến xe Đồng Nai đi bến xe An Sương Hồ Chí Minh.

Trường Thính chính là một ngôi sao sáng luôn dẫn đầu các lĩnh vực cung ứng vận chuyển, phục vụ mọi yêu cầu. Nhà xe Trường Thịnh không ngừng nâng cao đổi mới, không ngừng vươn xa, với mục tiêu “ Kinh doanh vì khách hàng”, đạo đức trong kinh doanh chính là uy tín nền tảng, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp dể Trường Thịnh có thể phát triển hoàng thiện, mạnh mẽ. Nhà Xe Trường Thịnh cam kết sẽ đem đên cho bạn một hành trình an toàn, tiện ích và thoải mái.

Lịch trình xe chạy:

Giờ xe chạy: Xe đi từ 9h đến 16h

Lộ trình: Chiều đi – Đồng Nai – Bến xe Đồng Nai – Bến xe An Sương – Hồ Chí Minh.

                 Chiều về – Hồ Chí Minh – Bến xe An Sương – Bến xe Đồng Nai – Đồng Nai.

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 140.000 đồng

Địa chỉ nhà xe Trường Thịnh: Đồng Nai

xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

Xem thêm: 

>>> Top 5 nhà xe khách Vũng Tàu Bình Dương chất lượng cao mới nhất

3. Cách đặt vé xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương

Để đặt vé xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương chúng tôi đã tổng hợp có 4 nhà xe uy tín chất lượng cao với 15 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động khoảng 1400.000 - 250.000 đồng/ vé.

Xem thêm:

>>> Đặt vé xe khách Đồng Nai đi Cần Thơ online uy tín

4. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương

Quãng đường Đồng Nai  đi Bến xe An Sương dài bao nhiêu km?

Khoảng cách giữa Đồng Nai đi Bến xe An Sương khoảng 80 km.

Trên tuyến đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương có 4 nhà xe uy tín chất lượng cao với 15 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Tuyến đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương có xe cabin dành cho cặp đôi không?

Hiện nay, trên tuyến đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương không có xe cabin dành cho cặp đôi.

Xe khách Đồng Nai  đi Bến xe An Sương nào chạy chuyến sớm nhất?

Nhà xe Hoa Mai chạy chuyến sớm nhất lúc 6h30 xuất bến từ Đồng Nai.

Xe nào chạy chuyến muộn nhất từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương?

Nhà xe Nhật Đoan chạy chuyến muộn nhất lúc 22h xuất bến từ Đồng Nai.

Trong các nhà xe chạy tuyến Đồng Nai đi Bến xe An Sương, nhà xe nào có giá thấp nhất

Tuyến đường từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương có nhà xe Trường Thịnh chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 140.000 đồng/vé.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương?

Tuyến đường từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương có 4 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao

xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương Hồ Chí Minh

5. Đặt vé xe tết 2025 từ Đồng Nai đi Bến xe An Sương

Quãng đường Đồng Nai đi Bến xe An Sương cách nhau khoảng 80 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 15 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2025:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Đồng Nai đi Bến xe An Sương chạy tết 2025 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Thông tin liên hệ xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương

Trên đây là thông tin về nhà xe khách Đồng Nai đi Bến xe An Sương, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với datvere24h.com theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

19006215