Liên hệ xe khách Bình Định đi Khánh Hòa giá rẻ xe đi trong ngày

14:28:20 09/01/2024
Có 16 tuyến đường
 • Nhà xe Thanh Thủy

  Xe giường nằm

  16:20
  Bình Định
  4h10
  20:30
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Diêu Trì – Tuy Phước – An Nhơn – Gò Găng – Ngô Mây – Phù Mỹ – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 16:20 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 20:30 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Liên Hưng

  Xe giường nằm

  02:30
  Bình Định
  4h30
  07:00
  Khánh Hòa
  2.8
  190,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Bến xe Nam Nha Trang – Cam Ranh – Vạn Ninh – Ninh Hòa – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 02:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 07:00 Ninh Hòa

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Xe giường nằm

  22:40
  Bình Định
  19h0
  03:40
  Khánh Hòa
  2.8
  280,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Cam Ranh – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 22:40 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 03:40 Cam Ranh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Vy Vân

  Xe giường nằm

  22:45
  Bình Định
  19h0
  03:45
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Quốc Lộ 1A – Bến xe Ninh Hòa – Ninh Hòa – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 22:45 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 03:45 Bến xe Ninh Hòa

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Xuân Hải

  Xe giường nằm

  17:00
  Bình Định
  5h30
  22:30
  Khánh Hòa
  2.8
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Bồng Sơn – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Phù Cát – Cầu An Ngãi – Quốc lộ 27C – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 17:00 Bồng Sơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 22:30 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Huy

  Xe giường nằm

  13:20
  Bình Định
  5h10
  18:30
  Khánh Hòa
  2.8
  270,000 đ

  4 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Tam Quan – Quy Nhơn – Bến xe Cam Ranh – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 13:20 Tam Quan

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 18:20 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hải Sơn

  Xe giường nằm

  20:00
  Bình Định
  5h15
  01:15
  Khánh Hòa
  2.8
  340,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Bến xe Quy Nhơn – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 20:00 Bến xe Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 01:15 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mạnh Mùi

  Xe giường nằm

  19:00
  Bình Định
  5h0
  00:00
  Khánh Hòa
  2.8
  350,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 19:00 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 00:00 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mai Liên

  Limousine

  16:30
  Bình Định
  5h0
  21:30
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 16:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 21:30 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Phát

  Xe giường nằm

  17:30
  Bình Định
  715h0
  22:30
  Khánh Hòa
  2.8
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Cam Ranh – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 17:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 22:30 Cam Ranh

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Lượng Triều

  Xe giường nằm

  16:30
  Bình Định
  5h30
  22:00
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 16:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 22:00 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Mười Phượng

  Xe giường nằm

  15:00
  Bình Định
  5h0
  20:00
  Khánh Hòa
  2.8
  220,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Phù Mỹ – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 15:00 Phù Mỹ

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 20:00 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Thuận Thảo

  Xe giường nằm

  13:15
  Bình Định
  5h0
  18:15
  Khánh Hòa
  2.8
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 13:15 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 18:15 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thuận Tâm

  Xe giường nằm

  20:30
  Bình Định
  5h0
  01:30
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Tuy Phước – An Nhơn – Gò Găng – Ngô Mây – Ngã Ba Thành – Nha Trang – Khánh Hòa.

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 20:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 01:30 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Việt Nhật

  Xe giường nằm

  20:30
  Bình Định
  5h30
  02:00
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 20:30 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 02:00 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Minh

  Xe giường nằm

  15:00
  Bình Định
  5h0
  20:00
  Khánh Hòa
  2.8
  300,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa

  Địa điểm đón

  Bình Định
  • 15:00 Quy Nhơn

  Địa điểm trả

  Khánh Hòa
  • 20:00 Nha Trang

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách Bình Định đi Khánh Hòa

Mảnh đất võ trù phú, không ngừng phát triển theo thời gian, hòa nhập với sự thay đổi của đất nước. Sự giao hòa của trời và đất, của núi và biển mang đến cho du lịch Bình Định vẻ đẹp lãng mạn như một bức tranh thủy mặc với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Khánh Hòa có bờ biển kéo dài 385km với gần 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và trên 100 đảo, bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Miền bờ biển bị đứt gãy tạo ra vùng lý tưởng nổi tiếng cho du lịch vì có nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng, nước biển trong xanh. Khánh Hòa cũng có Khánh Sơn, được ví như một tiểu Đà Lạt thu nhỏ với khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Với sự phát triển du lịch mạnh mẽ của hai tỉnh nên nhu cầu đi lại của người dân từ hai tỉnh này rất lớn, các nhà xe khách Bình Định đi Khánh Hòa cũng từ đó phát triển mạnh mẽ. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Bình Định đi Khánh Hòa uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Bình Định đi Khánh Hòa, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Bình Định đi Khánh Hòa: 224 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 4.5 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Bình Định đi Khánh Hòa: 16 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 160.000 - 300.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 16 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Quy Nhơn, Bến xe Bình Định

Điểm trả khách: Bến xe Nha Trang, Bến xe Khánh Hòa

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Bình Định Khánh Hòa.

Bình Định Khánh Hòa đều là các tỉnh có sự phát triển về du lịch với đường bờ biển dài sở hữu nhiều hòn đảo, vũng vịnh lớn nhỏ thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì sự phát triển du lịch của 2 tỉnh mà nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách và trao đổi hàng hóa rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Khánh Hòa từ các bến xe trên địa bàn Tỉnh Bình Định.

Đặt vé xe khách tuyến Bình Định đi Khánh Hòa

3. Giá vé xe Bình Định đi Khánh Hòa.

Bình Định Khánh Hòa là tuyến đường khá ngắn, cách nhau khoảng 220km, là một tuyến đường đông đúc, nhộn nhịp với nhu cầu đi lại cao nhất là vào các dịp lễ, tết. Thời gian đi lại giữa 2 tỉnh vào khoảng từ 4h – 5h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Khánh Hòa và bắt xe dọc đường gặp phải xe dù thì bạn nên thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Khánh Hòa để mua vé. Giá vé xe khách tuyến Bình Định đi Khánh Hòa phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, và loại xe mà bạn chọn nhưng đa số giá vé giao động từ 160.000 vnđ – 300.000 vnđ.

4. Thông tin các nhà xe khách chạy tuyến Bình Định Khánh Hòa.

4.1. Nhà xe Thanh Thủy chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 16h20, 17h40

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Diêu Trì – Tuy Phước – An Nhơn – Gò Găng – Ngô Mây – Phù Mỹ – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Phù Mỹ – Ngô Mây – Gò Găng – An Nhơn – Tuy Phước – Diêu Trì – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 4h10

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.2. Nhà xe Liên Hưng chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Ninh Hòa Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 2h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Bến xe Nam Nha Trang – Cam Ranh – Vạn Ninh – Ninh Hòa – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Ninh Hòa – Vạn Ninh – Cam Ranh – Bến xe Nam Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 4h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 180.000 – 200.000 đồng

4.3. Nhà xe Hà Linh chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Cam Ranh Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 22h40

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Cam Ranh – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Cam Ranh – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 280.000 đồng

4.4. Nhà xe Vy Vân chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Ninh Hòa Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 22h45

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Quốc Lộ 1A – Bến xe Ninh Hòa – Ninh Hòa – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Ninh Hoà – Bến xe Ninh Hòa – Quốc Lộ 1A – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h10

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.5. Nhà xe Xuân Hải chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 17h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Bồng Sơn – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Phù Cát – Cầu An Ngãi – Quốc lộ 27C – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Quốc lộ 27C – Cầu An Ngãi – Phù Cát – Quy Nhơn – Hoài Nhơn – Bồng Sơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 220.000 đồng

4.6. Nhà xe Hoàng Huy chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 13h20, 15h30, 17h20, 17h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Tam Quan – Quy Nhơn – Bến xe Cam Ranh – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Bến xe Cam Ranh – Quy Nhơn – Tam Quan – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 270.000 đồng

4.7. Nhà xe Hải Sơn chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 20h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Bến xe Quy Nhơn – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Bến xe Quy Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h15

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 340.000 đồng

4.8. Nhà xe Mạnh Mùi chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 19h, 19h10.

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.9. Nhà xe Mai Liên Limousine chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 16h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.10. Nhà xe An Phát chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Cam Ranh Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 17h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Cam Ranh – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Cam Ranh – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 180.000 đồng

4.11. Nhà xe Lượng Triều chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 16h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h30

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.12. Nhà xe Mười Phượng chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 16h30, 15h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Phù Mỹ – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Phù Mỹ – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 220.000 đồng

4.13. Nhà xe Phúc Thuận Thảo chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 13h15

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 180.000 đồng

4.14. Nhà xe Thuận Tâm chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 20h40, 20h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Tuy Phước – An Nhơn – Gò Găng – Ngô Mây – Ngã Ba Thành – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Ngã Ba Thành – Ngô Mây – Gò Găng – An Nhơn – Tuy Phước – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.15. Nhà xe Việt Nhật chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 20h40, 20h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h30

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.16. Nhà xe Văn Vinh chạy tuyến Quy Nhơn Bình Định đi Nha Trang Khánh Hòa.

Giờ xe chạy: 15h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Định – Quy Nhơn – Nha Trang – Khánh Hòa.

                 Chiều về – Khánh Hòa – Nha Trang – Quy Nhơn – Bình Định.

Tổng thời Gian đi: 5h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

5. Cách đặt vé xe khách Bình Định đi Khánh Hoà.

Để đặt vé xe khách Bình Định đi Khánh Hoà  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Bình Định đi Khánh Hoà chúng tôi đã tổng hợp có 16 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 30 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Bình Định đi Khánh Hoà tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động từ 160.000 - 300.000 đồng/ vé.

6. Đặt vé xe tết 2024 từ Bình Định đi Khánh Hoà.

Quãng đường Bình Định đi Khánh Hoà cách nhau khoảng 224 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 16 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Bình Định đi Khánh Hoà chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Bình Định đi Khánh Hoà

Từ Bình Định đi Khánh Hòa bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Bình Định đi Khánh Hòa có chiều dài khoảng 224 km.

Trên tuyến đường Bình Định đi Khánh Hoà có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Bình Định đi Khánh Hoà có 16 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 16 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Bình Định tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Bình Định đi Khánh Hoà?

Nhà xe Thuận Thảo chạy chuyến sớm nhất lúc 13h20 xuất bến từ Bình Định.

Xe khách Bình Định đi Khánh Hoà nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Vy Vân chạy chuyến muộn nhất lúc 22h45 xuất bến từ Bình Định.

Có xe cabin đôi từ Bình Định đi Khánh Hòa không?

Hiện nay trên tuyến đường Bình Định đi Khánh Hòa, Nhà xe Tân Thanh Thủy có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Bình Định đi Khánh Hoà

Tuyến đường từ Bình Định đi Lâm Đồng có 16 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Trong các nhà xe chạy tuyến Bình Định đi Khánh Hoà nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Bình Định đi Khánh Hoà có nhà xe Thuận Thảo chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 180.000 đồng/vé.

8. Thông tin liên hệ xe khách Bình Định đi Khánh Hoà.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Bình Định đi Khánh Hoà, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 hoặc website datvere24h.com để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

xem thêm: xe khách hải phòng đi hà giang

Post Views: 23

19006215