Đặt vé xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội xe đi trong ngày

11:50:09 13/01/2024
Có 13 tuyến đường
 • Nhà xe Đức Tâm

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  33h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  850,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Yên Nghĩa/ Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 20:00 Bến xe Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 05:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Đức Tâm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thành Vinh

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  33h0
  Giờ đến
  04:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  850,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 19:00 Bến xe Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 04:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Thành Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Minh Phúc

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:30
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  33h0
  Giờ đến
  03:30
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  750,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 18:30 Bến xe Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 03:30 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Minh Phúc

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khải Nam

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  21:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  32h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  520,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 21:00 Bến xe Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 05:00 Bến xe Mỹ Đình

  Tiện ích Nhà xe Khải Nam

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Kim Hải

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:20
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  35h0
  Giờ đến
  07:20
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Cầu Diễn – Mỹ Đình – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 20:20 Tp Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 07:20 Mỹ Đình

  Tiện ích Nhà xe Kim Hải

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hạnh Luyến

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:50
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  35h0
  Giờ đến
  22:50
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  610,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Cửa Bắc – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 11:50 Tp Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 22:50 Cửa Bắc Hoàn Kiếm

  Tiện ích Nhà xe Hạnh Luyến

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Nga

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:20
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  35h0
  Giờ đến
  20:20
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  560,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Phường 11 – Nguyễn Hoàng – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 09:20 Phường 10 TP Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 20:20 Nguyễn Hoàng Thanh Xuân

  Tiện ích Nhà xe Hoàng Nga

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Hồng Linh

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  21:10
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  35h0
  Giờ đến
  08:10
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  530,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 21:10 Tp Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 08:10 Chùa Láng Đống Đa

  Tiện ích Nhà xe Phương Hồng Linh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Golden Limousine

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Limousine

  Giờ khởi hành
  04:30
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  34h0
  Giờ đến
  14:30
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  710,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – Bến xe Bà Rịa – Nguyễn Hoàng – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 04:30 Bến xe Bà Rịa

  Địa điểm trả Hà nội

  • 14:30 Nguyễn Hoàng Thanh Xuân

  Tiện ích Nhà xe Golden Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Laha Limousine

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Limousine

  Giờ khởi hành
  16:40
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  34h0
  Giờ đến
  02:40
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  850,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – Bồng Sơn – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 16:40 Bồng Sơn Tp Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 02:40 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Laha Limousine

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tấn Tài

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  20:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  31h0
  Giờ đến
  03:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 20:00 Thành phố Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 03:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe Tấn Tài

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  44h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  900,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 11:00 Thành phố Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 07:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe A Ba

  Vũng Tàu đi Hà nội

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Vũng Tàu
  Tổng giờ đi
  17h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Hà nội
  2.8
  Giá vé
  400,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Vũng Tàu đi Hà nội

  Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

  Địa điểm đón Vũng Tàu

  • 04:00 Thành phố Vũng Tàu

  Địa điểm trả Hà nội

  • 21:00 Bến xe Nước Ngầm

  Tiện ích Nhà xe A Ba

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội

Với cát vàng biển xanh, cùng vô vàn món ngon hấp dẫn từ hải sản đến bánh khọt, một khách sạn ở Vũng Tàu hẳn là địa chỉ "đi trốn" không thể hoàn hảo hơn. Cho một con thèm biển bất chợt, nếu bạn chẳng muốn đi xa mệt nhọc thì sao không dừng chân nơi phố biển và thoải mái tận hưởng kì nghỉ của mình! Không chỉ có biển, Vũng Tàu còn có núi, có đèo, có những mũi vịnh đẹp mê mẩn khi lọt vào bất kỳ khung hình nào. Vũng Tàu còn sở hữu không ít các điểm đến tâm linh, khám phá văn hóa khiến nơi đây dù đã quá quen thuộc những chẳng bao giờ khiến du khách buồn chán. Chính vì điều này mà Vũng Tàu là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong đó có thành phố Hà Nội. Các nhà xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội ngày càng phát triển. Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Vũng Tàu đi Hà Nội uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Vũng Tàu đi Hà Nội, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Vũng Tàu đi Hà Nội: 1663 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 33 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Gia Lai đi Hà Nội: 12 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 700.000 - 850.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 12chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vũng Tàu

Điểm trả khách: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Yên Nghĩa

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Vũng Tàu Hà Nội.

Do sự phát triển kinh tế, du lịch, tuyến xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội trong những năm gần đây tăng cao cùng nhu dầu đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Vũng Tàu đến Hà Nội ngày một nhiều, để đáp ứng nhu cầu của thị trường rất nhiều nhà xe khách được thành lập để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa đi Hà Nội từ các bến xe trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.

3. Giá vé xe Vũng Tàu đi Hà Nội.

Xe khách từ Vũng Tàu đi Hà Nội đang là một tuyến đường khá dài, phải di chuyển ngày đêm, thời gian di chuyển thường mất từ 32h -35h đi xe. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Hà Nội, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Hà Nội để mua đặt vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé. Gía vé xe khách tuyến Vũng Tàu đi Hà Nội phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 700.000 vnđ – 950.000 vnđ.

4. Thông tin các nhà xe khách chạy tuyến Vũng Tàu Hà Nội.

4.1. Nhà xe Tấn Tài chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Yên Nghĩa/ Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm/ Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 33h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.2. Nhà xe A Ba chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Yên Nghĩa/ Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm/ Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 33h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.3. Nhà xe Đức Tâm chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 18h30, 20h

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Yên Nghĩa/ Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm/ Bến xe Yên Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 33h

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 850.000 đồng

4.4. Nhà xe Thành Vinh Limousine chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 19h

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 33h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 850.000 đồng

4.5. Nhà xe Minh Phúc chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 18h30

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 33h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 750.000 đồng

4.6. Nhà xe Khải Nam chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Mỹ Đình.

Giờ xe chạy: 21h10

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 32h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 520.000 đồng

4.7. Nhà xe Kim Hải chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Mỹ Đình.

Giờ xe chạy: 20h20

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Cầu Diễn – Mỹ Đình – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Mỹ Đình – Cầu Diễn – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 35h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 900.000 đồng

4.8. Nhà xe Hạnh Luyến chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 11h50

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Cửa Bắc – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Cửa Bắc – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 35h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 610.000 đồng

4.9. Nhà xe Hoàng Nga chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 9h20

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Phường 11 – Nguyễn Hoàng – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Nguyễn Hoàng – Phường 11 – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 35h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 560.000 đồng

4.10. Nhà xe Phương Hồng Linh chạy tuyến Vũng Tàu đi bến xe Nước Ngầm.

Giờ xe chạy: 21h10

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – TP Vũng Tàu – Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Chùa Láng – Đống Đa – TP Vũng Tàu – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 35h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 530.000 đồng

4.11. Nhà xe Golden Limousine.

Giờ xe chạy: 4h30

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – Bến xe Bà Rịa – Nguyễn Hoàng – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Nguyễn Hoàng – Bến xe Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 34h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 710.000 đồng

4.12. Nhà xe Laha Limousine.

Giờ xe chạy: 16h40

Lộ trình: Chiều đi – Vũng Tàu – Bồng Sơn – Bến xe Nước Ngầm – Hà Nội.

                 Chiều về – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bồng Sơn – Vũng Tàu.

Tổng thời Gian đi: 34h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, nước uống, cổng USB.

Gía vé: Khoảng 850.000 đồng

5. Cách đặt vé xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội.

Để đặt vé xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 0903200956 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp.

Trên cung đường Vũng Tàu đi Hà Nội chúng tôi đã tổng hợp có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng hơn 12 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Vũng Tàu đi Hà Nội tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động từ 700.000 - 950.000 đồng/ vé.

6. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Vũng Tàu đi Hà Nội.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Vũng Tàu đi Hà Nội?

Tuyến đường từ Vũng Tàu đi Hà Nội có 12 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Vũng Tàu đi Hà Nội?

Nhà xe Golden Limousine chạy chuyến sớm nhất lúc 4h30 xuất bến từ Bến xe Vũng Tàu.

Vé xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội đã bao gồm tiền ăn chưa?

Các nhà xe chạy tuyến Vũng Tàu Hà Nội thường niêm yết giá đã bao gồm tiền ăn bởi đây là tuyến đường dài.

Giá vé xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội có bao gồm tiền ăn không

Giá vé xe Vũng Tàu đi Hà Nội thường đã bao gồm tiền ăn bởi đây là tuyến đường dài với thời gian di chuyển lâu.

Từ Vũng Tàu đi Hà Nội bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Vũng Tàu đi Hà Nội có chiều dài khoảng 1669 km.

Trong các nhà xe chạy tuyến Vũng Tàu đi Hà Nội, nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Vũng Tàu đi Hà Nội có nhà xe Phương Hồng Linh chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 530.000 đồng/vé.

Xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Khải Nam chạy chuyến muộn nhất lúc 21h10 xuất bến từ Bến xe Vũng Tàu.

Trên tuyến đường Vũng Tàu đi Hà Nội có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Vũng Tàu đi Hà Nội có 12 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng hơn 12 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Vũng Tàu đi Hà Nội tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

7. Đặt vé xe tết 2024 từ Vũng Tàu đi Hà Nội.

Quãng đường Vũng Tàu đi Hà Nội cách nhau khoảng 1663 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 12 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 0903200956 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Vũng Tàu đi Hà Nội chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

8. Thông tin liên hệ xe khách Vũng Tàu đi Hà Nội.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Vũng Tàu – Hà Nội, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0903200956 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Post Views: 88

0903200956
19006215