Xe khách Yên Bái đi Bắc Giang đón trả khách tận nơi

09:11:29 28/06/2024
Có 16 tuyến đường
 • Nhà xe Tuyến Huyền

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 04:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 08:00 Bến xe Yên Thế Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuyến Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuyến Huyền

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 06:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 09:00 Bến xe Yên Dũng Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuyến Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuyến Huyền

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 10:00 Bến xe Lục Nam Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuyến Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuyến Huyền

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 09:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 12:00 Bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuyến Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuyến Huyền

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 11:00 Bến xe Trấn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 14:00 Bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuyến Huyền

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuấn Anh

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 09:00 Bến xe Văn Chấn Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 12:00 Bến xe Sơn Động Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuấn Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuấn Anh

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  10:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 10:00 Bến xe Văn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 13:00 Bến xe Lạng Giang Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuấn Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuấn Anh

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  12:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  245,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 12:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 15:00 Bến xe Lạng Giang Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuấn Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuấn Anh

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  260,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 14:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 17:00 Bến xe Lục Ngạn Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuấn Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tuấn Anh

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  11:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 08:00 Bến xe Yên Bình Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 11:00 Bến xe Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Tuấn Anh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Thu

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  08:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 08:00 Bến xe Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Đại Thu

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Thu

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 06:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 09:00 Bến xe Lục Nam Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Đại Thu

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Đại Thu

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 09:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 12:00 Bến xe Yên Thế Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Đại Thu

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sơn Phương

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  14:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 14:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 17:00 Bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Sơn Phương

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sơn Phương

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  02:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 02:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 05:00 Bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Sơn Phương

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sơn Phương

  Yên Bái đi Bắc Giang

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Bắc Giang
  2.8
  Giá vé
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Giang

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Giang

  • 10:00 Bến xe Bắc Giang

  Tiện ích Nhà xe Sơn Phương

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Yên Bái đi Bắc Giang.

Độ dài tuyến đường Yên Bái đi Bắc Giang: 185 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 3 - 4 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Yên Bái đi Bắc Giang: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Yên Bái, Bến xe Nghĩa Lộ, Bến xe Lục Yên, Bến xe Trạm Tấu, Bến xe Trấn Yên, Bến xe Văn Chấn, Bến xe Văn Yên, Bến xe Yên Bình.

Điểm trả khách: Bến xe Yên Thế, Bến xe Yên Dũng, Bến xe Sơn Động, Bến xe Tân Yên, Bến xe Lục Ngạn, Bến xe Lục Nam, Bến xe Việt Yên, Bến xe Hiệp Hòa, Bến xe Lạng Giang.

xe-khach-yen-bai-di-bac-giang.jpg (84 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Yên Bái đi Bắc Giang mới nhất.

Tuyến đường Yên Bái đi Bắc Giang bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Tuyến Huyền, Nhà xe Tuấn Anh, Nhà xe Đại Thu, Nhà xe Hùng Hưng, Nhà xe Thủy Bộ,.....

2.1. Nhà xe Tuyến Huyền bến xe Yên Bái đi Bến xe Bắc Giang.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

               Chiều về – Bắc Giang – Việt Yên – Hiệp Hòa – Lục Nam – Lục Ngạn – Tân Yên – Yên Dũng – Sơn Động – Yên Thế – Lạng Giang – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tuyến Huyền: Bắc Giang.

2.2. Xe ô tô khách Tuấn Anh tuyến Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 9h30

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

               Chiều về – Bắc Giang – Việt Yên – Hiệp Hòa – Lục Nam – Lục Ngạn – Tân Yên – Yên Dũng – Sơn Động – Yên Thế – Lạng Giang – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 250.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tuấn Anh: Hiệp Hòa Bắc Giang

mua-ve-xe-o-to-yen-bai-di-bac-giang.jpg (77 KB)

2.3. Xe ô tô khách Đại Thu tuyến Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi Bến xe Lạng Giang Bắc Giang.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

               Chiều về – Bắc Giang – Việt Yên – Hiệp Hòa – Lục Nam – Lục Ngạn – Tân Yên – Yên Dũng – Sơn Động – Yên Thế – Lạng Giang – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 220.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Đại Thu: Việt Yên, Bắc Giang.

2.4. Xe khách Sơn Phương Bến xe Yên Bái đi Bến xe Việt Yên Bắc Giang.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 2h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Lạng Giang – Yên Thế – Sơn Động – Yên Dũng – Tân Yên – Lục Ngạn – Lục Nam – Hiệp Hòa – Việt Yên – Bắc Giang.

               Chiều về – Bắc Giang – Việt Yên – Hiệp Hòa – Lục Nam – Lục Ngạn – Tân Yên – Yên Dũng – Sơn Động – Yên Thế – Lạng Giang – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 230.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sơn Phương: Nghĩa Lộ, Yên Bái.

gia-ve-xe-khach-yen-bai-di-bac-giang.jpg (73 KB)

3. Giá vé xe khách Yên Bái đi Bắc Giang.

Giá vé xe khách đi Yên Bái có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Yên Bái đi Bắc Giang.

+ Hùng Hưng đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Giang giá vé 200.000 vnđ 

+ Thủy Bộ đi từ Yên Bái đến Bến xe Yên Thế Bắc Giang giá vé 210.000 vnđ.

+ Tuyến Huyền đi từ Yên Bái đến Bến xe Lục Ngạn Bắc Giang  giá vé 220.000 vnđ.

+ Đại Thu đi từ Yên Bái đến Bến xe Tân Yên Bắc Giang giá vé 220.000 vnđ. 

+ Tuấn Anh đi từ Yên Bái đến Bến xe Lục Nam Bắc Giang giá vé 250.000 vnđ.

+ Sơn Phương đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Giang giá vé 240.000 vnđ.

+ Hồng Ngự giá đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Giang vé 250.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-yen-bai-di-bac-giang.jpg (75 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Yên Bái Bắc Giang.

- Yên Bái đến bến xe Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 184 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Tân Yên Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 172 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Việt Yên Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 179 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Bến xe Hiệp Hòa Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 170 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 213 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

- Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi bến xe Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 240 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Lạng Giang Bắc Giang chiều dài quãng đường khoảng 197 km thời gian đi khoảng 3.5 giờ.

5. Đặt vé xe khách Yên Bái đi Bắc Giang.

Để đặt vé xe khách Yên Bái đi Bắc Giang có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215