Lịch trình xe khách Yên Bái đi bắc Ninh các điểm đón trả khách giá vé

08:26:22 28/06/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Gia Khánh

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 18:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 21:00 Bến xe Từ Sơn Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Gia Khánh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Gia Khánh

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  17:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  20:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  190,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 17:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 20:00 Bến xe Quế Võ Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Gia Khánh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Gia Khánh

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  18:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  205,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 18:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 21:00 Bến xe Lương Tài Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Gia Khánh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Gia Khánh

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  22:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 19:00 Bến xe Trấn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 22:00 Bến xe Gia Bình Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Gia Khánh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Gia Khánh

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  07:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  215,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 04:00 Bến xe Văn Chấn Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 07:00 Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Gia Khánh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sao Việt

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  01:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  04:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  220,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 01:00 Bến xe Văn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 04:00 Bến xe Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Sao Việt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sao Việt

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  02:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  240,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 02:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 05:00 Bến xe Yên Phong Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Sao Việt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sao Việt

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  03:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  06:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  230,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 03:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 06:00 Bến xe Lương Tài Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Sao Việt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sao Việt

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  3h0
  Giờ đến
  10:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  250,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 10:00 Bến xe Từ Sơn Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Sao Việt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Sao Việt

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  09:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  260,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 09:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 13:00 Bến xe Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Sao Việt

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  180,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Văn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 09:00 Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Hùng Hưng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  12:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 12:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 16:00 Bến xe Từ Sơn Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Hùng Hưng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  17:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  21:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 17:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 21:00 Bến xe Quế Võ Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Hùng Hưng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hùng Hưng

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  11:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  205,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 11:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 15:00 Bến xe Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Hùng Hưng

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  12:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 12:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 16:00 Bến xe Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phúc Xuyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Xuyên

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  16:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  20:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  210,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 16:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 20:00 Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Phúc Xuyên

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thủy Bộ Yên Bái

  Yên Bái đi Bắc Ninh

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  4h0
  Giờ đến
  09:00
  Điểm cuối: Bắc Ninh
  2.8
  Giá vé
  200,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Bắc Ninh

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Văn Chấn Yên Bái

  Địa điểm trả Bắc Ninh

  • 09:00 Bến xe Từ Sơn Bắc Ninh

  Tiện ích Nhà xe Thủy Bộ Yên Bái

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Yên Bái đi Bắc Ninh.

Độ dài tuyến đường Yên Bái đi Bắc Ninh: 163 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 3 - 4 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Yên Bái đi Bắc Ninh: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Yên Bái, Bến xe Nghĩa Lộ, Bến xe Lục Yên, Bến xe Trạm Tấu, Bến xe Trấn Yên, Bến xe Văn Chấn, Bến xe Văn Yên, Bến xe Yên Bình.

Điểm trả khách: Bến xe Tiên Du, Bến xe Gia Bình, Bến xe Lương Tài, Bến xe Yên Phong, Bến xe Quế Võ, Bến xe Thuận Thành, Bến xe Bắc Ninh, Bến xe Từ Sơn.

xe-khach-yen-bai-di-bac-ninh.jpg (82 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Yên Bái đi Bắc Ninh mới nhất.

Tuyến đường Yên Bái đi Bắc Ninh bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Phúc Xuyên, Nhà xe Gia Khánh, Nhà xe Hùng Hưng, Nhà xe Thủy Bộ, Nhà xe Đức Uyên, Nhà xe Sao Việt,.....

2.1. Nhà xe Gia Khánh bến xe Yên Bái đi Bến xe Bắc Ninh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 18h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

               Chiều về – Bắc Ninh – Từ Sơn – Quế Võ – Thuận Thành – Tiên Du – Gia Bình – Lương Tài – Yên Phong – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Gia Khánh: Từ Sơn, Bắc Ninh.

2.2. Xe ô tô khách Sao Việt tuyến Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Từ Sơn Bắc Ninh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 1h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

               Chiều về – Bắc Ninh – Từ Sơn – Quế Võ – Thuận Thành – Tiên Du – Gia Bình – Lương Tài – Yên Phong – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 220.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sao Việt: Nghĩa Lộ, Yên Bái.

mua-ve-xe-o-to-yen-bai-di-bac-ninh.jpg (60 KB)

2.3. Xe ô tô khách Thủy Bộ tuyến Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi Bến xe Gia Bình Bắc Ninh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 11h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

               Chiều về – Bắc Ninh – Từ Sơn – Quế Võ – Thuận Thành – Tiên Du – Gia Bình – Lương Tài – Yên Phong – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thủy Bộ: Nghĩa Lộ, Yên Bái.

2.4. Xe khách Hùng Hưng Bến xe Yên Bái đi Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h30

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

               Chiều về – Bắc Ninh – Từ Sơn – Quế Võ – Thuận Thành – Tiên Du – Gia Bình – Lương Tài – Yên Phong – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 150.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hùng Hưng: Yên Bái

2.5. Xe khách Phúc Xuyên Bến xe Yên Bái đi Bến xe Lương Tài Bắc Ninh.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 12h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Yên Phong – Lương Tài – Gia Bình – Tiên Du – Thuận Thành – Quế Võ – Từ Sơn – Bắc Ninh.

               Chiều về – Bắc Ninh – Từ Sơn – Quế Võ – Thuận Thành – Tiên Du – Gia Bình – Lương Tài – Yên Phong – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 180.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Phúc Xuyên: Bắc Ninh

gia-ve-xe-khach-yen-bai-di-bac-ninh.jpg (63 KB)

3. Giá vé xe khách Yên Bái đi Bắc Ninh.

Giá vé xe khách đi Yên Bái có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Yên Bái đi Bắc Ninh.

+ Phúc Xuyên đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Ninh giá vé 180.000 vnđ 

+ Hùng Hưng đi từ Yên Bái đến Bến xe Gia Bình Bắc Ninh giá vé 150.000 vnđ.

+ Sao Việt đi từ Yên Bái đến Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh giá vé 220.000 vnđ.

+ Gia Khánh đi từ Yên Bái đến Bến xe Từ Sơn Bắc Ninh giá vé 200.000 vnđ. 

+ Thủy Bộ đi từ Yên Bái đến Bến xe Yên Minh Hà Giang giá vé 200.000 vnđ.

+ Đức Uyên đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Ninh giá vé 170.000 vnđ.

+ Green Limousine giá đi từ Yên Bái đến Bến xe Bắc Ninh vé 210.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-yen-bai-di-bac-ninh.jpg (70 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Yên Bái Bắc Ninh.

- Yên Bái đến bến xe Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 163 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Yên Phong Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 148 km thời gian đi khoảng 2.5 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Quế Võ Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 175 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Bến xe Thuận Thành Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 176 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 188 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi bến xe Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 215 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Từ Sơn Bắc Ninh chiều dài quãng đường khoảng 158 km thời gian đi khoảng 2.5 giờ.

5. Đặt vé xe khách Yên Bái đi Bắc Ninh.

Để đặt vé xe khách Yên Bái đi Bắc Ninh có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215