Đặt vé xe khách Yên Bái đi Quảng Bình xe đi trong ngày

09:24:22 08/07/2024
Có 19 tuyến đường
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 15:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  520,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 17:00 Bến xe Minh Hóa Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  530,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 06:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 16:00 Bến xe Quảng Trạch Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  08:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  18:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  540,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 08:00 Bến xe Văn Chấn Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 18:00 Bến xe Tuyên Hóa Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  10:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  20:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  515,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 10:00 Bến xe Trấn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 20:00 Bến xe Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Văn Năm

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  505,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 04:00 Bến xe Văn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 14:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Văn Năm

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  500,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 04:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 14:00 Bến xe Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  510,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Văn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 15:00 Bến xe Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  06:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  16:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  520,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 06:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 16:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  540,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 17:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  03:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  13:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  535,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 03:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 13:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe An Vinh

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  02:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  12:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  550,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 02:00 Bến xe Văn Chấn Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 12:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe An Vinh

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  05:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  15:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  520,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 05:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 15:00 Bến xe Minh Hóa Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  04:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  14:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  525,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 04:00 Bến xe Trạm Tấu Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 14:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  07:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  17:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  545,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 07:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 17:00 Bến xe Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  15:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  01:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  550,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 15:00 Bến xe Trấn Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 01:00 Bến xe Lệ Thủy Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Chiến Thế

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  505,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 19:00 Bến xe Lục Yên Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 05:00 Bến xe Đồng Hới Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Chiến Thế

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Long Giang

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  17:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  03:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  540,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 17:00 Bến xe Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 03:00 Bến xe Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Long Giang

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Long Giang

  Yên Bái đi Quảng Bình

  Xe giường nằm

  Giờ khởi hành
  19:00
  Điểm đầu: Yên Bái
  Tổng giờ đi
  10h0
  Giờ đến
  05:00
  Điểm cuối: Quảng Bình
  2.8
  Giá vé
  530,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình Yên Bái đi Quảng Bình

  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên – Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

  Địa điểm đón Yên Bái

  • 19:00 Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái

  Địa điểm trả Quảng Bình

  • 05:00 Bến xe Ba Đồn Quảng Bình

  Tiện ích Nhà xe Long Giang

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Yên Bái đi Quảng Bình.

Độ dài tuyến đường Yên Bái đi Quảng Bình: 631 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 10 - 11 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Yên Bái đi Quảng Bình: 4 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Yên Bái, Bến xe Nghĩa Lộ, Bến xe Lục Yên, Bến xe Trạm Tấu, Bến xe Trấn Yên, Bến xe Văn Chấn, Bến xe Văn Yên, Bến xe Yên Bình.

Điểm trả khách: Bến xe Đồng Hới, Bến xe Ba Đồn, Bến xe Lệ Thủy, Bến xe Quảng Ninh, Bến xe Tuyên Hóa, Bến xe Quảng Trạch, Bến xe Minh Hóa, Bến xe Bố Trạch, Bến xe Quảng Bình.

xe-khach-yen-bai-di-quang-binh.jpg (62 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Yên Bái đi Quảng Bình mới nhất.

Tuyến đường Yên Bái đi Quảng Bình bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe An Vinh, Nhà xe Hoàng Long, Nhà xe Phương Trang, Nhà xe Văn Năm, Nhà xe Chiến Thế,.....

2.1. Nhà xe Văn Năm bến xe Yên Bái đi Bến xe Quảng Bình.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

               Chiều về – Quảng Bình – Đồng Hới – Ba Đồn – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Quảng Trạch – Bố Trạch – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 550.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Văn Năm: Nghĩa Lộ, Yên Bái

2.2. Xe ô tô khách An Vinh tuyến Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Minh Hóa Quảng Bình.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 4h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

               Chiều về – Quảng Bình – Đồng Hới – Ba Đồn – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Quảng Trạch – Bố Trạch – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 500.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe An Vinh: Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

mua-ve-xe-o-to-yen-bai-di-quang-binh.jpg (99 KB)

2.3. Xe ô tô khách Chiến Thế tuyến Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi Bến xe Bố Trạch Quảng Bình.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 5h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

               Chiều về – Quảng Bình – Đồng Hới – Ba Đồn – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Quảng Trạch – Bố Trạch – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 520.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Chiến Thế: Bắc Ninh

2.4. Xe khách Long Giang Bến xe Yên Bái đi Bến xe Quảng Bình.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 17h

Lộ trình: Chiều đi –  Yên Bái – Bến xe Yên Bái – Nghĩa Lộ – Lục Yên –  Trạm Tấu – Trấn Yên – Văn Chấn – Văn Yên – Yên Bình – Bố Trạch – Minh Hóa – Quảng Trạch – Tuyên Hóa – Lệ Thủy – Ba Đồn – Đồng Hới – Quảng Bình.

               Chiều về – Quảng Bình – Đồng Hới – Ba Đồn – Lệ Thủy – Tuyên Hóa – Quảng Trạch – Bố Trạch – Yên Bình – Văn Yên – Văn Chấn – Trấn Yên – Trạm Tấu – Lục Yên – Nghĩa Lộ – Bến xe Yên Bái – Yên Bái.

Giá vé: Khoảng 540.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Long Giang: Yên Bái

gia-ve-xe-khach-yen-bai-di-quang-binh.jpg (88 KB)

3. Giá vé xe khách Yên Bái đi Quảng Bình.

Giá vé xe khách đi Yên Bái có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Yên Bái đi Quảng Bình.

+ Long Giang đi từ Yên Bái đến Bến xe Quảng Bình giá vé 540.000 vnđ 

+ An Vinh đi từ Yên Bái đến Bến xe Đồng Hới Quảng Bình giá vé 500.000 vnđ.

+ Phương Trang đi từ Yên Bái đến Bến xe Quảng Trạch Quảng Bình giá vé 560.000 vnđ.

+ Văn Năm đi từ Yên Bái đến Bến xe Tuyên Hóa Quảng Bình giá vé 500.000 vnđ. 

+ Chiến Thế đi từ Yên Bái đến Bến xe Minh Hóa Quảng Bình giá vé 520.000 vnđ.

+ Hoàng Long đi từ Yên Bái đến Bến xe Quảng Bình giá vé 555.000 vnđ.

+ Thế Nguyên giá đi từ Yên Bái đến Bến xe Quảng Bình vé 530.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-yen-bai-di-quang-binh.jpg (76 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Yên Bái Quảng Bình.

- Yên Bái đến bến xe Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 631 km thời gian đi khoảng 10 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Tuyên Hóa Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 583 km thời gian đi khoảng 9 giờ.

- Yên Bái đi Bến xe Minh Hóa Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 594 km thời gian đi khoảng 9.5 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Bến xe Bố Trạch Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 652 km thời gian đi khoảng 10.5 giờ.

- Bến xe Mậu A Yên Bái đi bến xe Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 696 km thời gian đi khoảng 10.5 giờ.

- Bến xe Nghĩa Lộ Yên Bái đi bến xe Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 701 km thời gian đi khoảng 5 giờ.

- Yên Bái đi bến xe Đồng Hới Quảng Bình chiều dài quãng đường khoảng 646 km thời gian đi khoảng 10 giờ.

5. Đặt vé xe khách Yên Bái đi Quảng Bình.

Để đặt vé xe khách Yên Bái đi Quảng Bình có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215