Lịch trình tuyến xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng xe đi trong ngày.

20:50:13 09/01/2024
Có 16 tuyến đường
 • Nhà xe Phúc Thuận Thảo

  Xe giường nằm

  11:00
  Bình Thuận
  14h10
  01:10
  đà nẵng
  2.8
  310,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:00 Phan Thiết

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 01:10 Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Trang

  Xe giường nằm

  14:00
  Bình Thuận
  16h0
  06:00
  đà nẵng
  2.8
  370,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 14:00 Phan Thiết

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 06:00 Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thắng Nguyễn

  Xe giường nằm

  12:00
  Bình Thuận
  14h0
  02:00
  đà nẵng
  2.8
  300,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Quốc Lộ 14B – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 12:00 Phan Thiết

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Ngã tư Túy Loan

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Xe giường nằm

  14:00
  Bình Thuận
  15h0
  05:00
  đà nẵng
  2.8
  340,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Bến xe Mũi Né – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 14:00 Bến xe Mũi Né

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 05:00 Ngũ Hành Sơn

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Long

  Xe giường nằm

  11:40
  Bình Thuận
  15h0
  02:40
  đà nẵng
  2.8
  410,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận –  Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:40 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:40 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tân Dương Hồng

  Xe giường nằm

  11:15
  Bình Thuận
  15h30
  02:45
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Bến xe Đức Linh – Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:15 Bến xe Đức Linh

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:45 Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Lộc Thủy

  Xe giường nằm

  08:45
  Bình Thuận
  15h0
  23:45
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 08:45 Phan Thiết

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 23:45 Ngã tư Túy Loan

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phan Thiết

  Xe giường nằm

  11:00
  Bình Thuận
  14h50
  01:50
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Tánh Linh – Bến xe Tánh Linh – Đức Linh – Bến xe Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:00 Tánh Linh

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 01:50 Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phúc Thuận Thảo

  Xe giường nằm

  11:00
  Bình Thuận
  12h0
  23:00
  đà nẵng
  2.8
  310,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:00 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 23:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phương Trang

  Xe giường nằm

  14:00
  Bình Thuận
  10h0
  04:00
  đà nẵng
  2.8
  370,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 14:00 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 04:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thắng Nguyễn

  Xe giường nằm

  12:00
  Bình Thuận
  10h0
  02:00
  đà nẵng
  2.8
  300,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Quốc Lộ 14B – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 12:00 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Linh

  Xe giường nằm

  14:00
  Bình Thuận
  11h0
  03:00
  đà nẵng
  2.8
  340,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Bến xe Mũi Né – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 14:00 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 03:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hoàng Long

  Xe giường nằm

  11:40
  Bình Thuận
  9h40
  02:00
  đà nẵng
  2.8
  410,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:40 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Tân Dương Hồng

  Xe giường nằm

  11:15
  Bình Thuận
  9h15
  02:00
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Bến xe Đức Linh – Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:15 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Lộc Thủy

  Xe giường nằm

  08:45
  Bình Thuận
  2h56
  11:41
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Phan Thiết – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 08:45 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Phan Thiết

  Xe giường nằm

  11:00
  Bình Thuận
  9h0
  02:00
  đà nẵng
  2.8
  350,000 đ

  Lộ trình

  Bình Thuận – Tánh Linh – Bến xe Tánh Linh – Đức Linh – Bến xe Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

  Địa điểm đón

  Bình Thuận
  • 11:00 Bình Thuận

  Địa điểm trả

  đà nẵng
  • 02:00 Đà Nẵng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

5 (100%) 1 vote

1. Thông tin tuyến xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng

Bình Thuận với lợi thế không chỉ ở biển mà còn ở sự tồn tại phong phú về danh lam thắng cảnh, di tích kiến trúc – lịch sử và hệ thống văn hóa lễ hội cả dân gian lẫn hiện đại, Bình Thuận có thể coi là một trong những trung tâm du lịch của Việt Nam mặc dù so với các trung tâm du lịch lớn khác du lịch Bình Thuận còn khá non trẻ. Đà Nẵng là thành phố trung tâm văn hóa, kinh tế của cả dải đất miền Trung. Thành phố này luôn nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước bởi những bãi biển đẹp, không khí trong lành, người dân hiền hòa và thân thiện. Các điểm tham quan của Đà Nẵng trải rộng khắp thành phố. Vì vậy nhu cầu đi lại từ Bình Thuận đi Đồng Nai là rất lớn tạo cơ sở để ngành vận tải tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng phát triển mạnh. Các nhà xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng ngày càng phát triển với đa dạng loại xe: xe giường nằm Bình Thuận đi Đà Nẵng, xe limousine Bình Thuận đi Đà Nẵng,...Để giúp bạn có thể lựa chọn được nhà xe phù hợp với nhu cầu của mình, dưới đây Datvere24h.com sẽ giới thiệu đến bạn top những nhà xe Bình Thuận đi Đà Nẵng uy tín, chất lượng cao. Các thông tin về giá vé xe Bình Thuận đi Đà Nẵng, thời gian di chuyển,....đều mang tính chất tham khảo. Để cập nhật cụ thể, chính xác hơn các thông tin này bạn có thể liên hệ trực tiếp để được nhân viên tư vấn hỗ trợ.

Độ dài tuyến đường Bình Thuận đi Đà Nẵng: 765 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 14 tiếng

Loại xe: Giường nằm chất lượng cao, Limousine

Tổng số nhà xe tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng: 8 nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 300.000 - 420.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: 8 chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Phan Thiết, Bến xe Bình Thuận

Điểm trả khách: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

2. Cơ hội phát triển dịch vụ xe khách Bình Thuận Đà Nẵng.

Bình Thuận là tỉnh thành phố đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch. Còn Đà Nẵng là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và là tỉnh có sự phát triển về du lịch từ nhiều năm nay. Bởi vậy nhu cầu đi lại và vận chuyển, trao đổi hàng hóa giữa hai tỉnh ngày một tăng cao. Chính vì vậy nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông như xe khách, xe ô tô,…ngày một nhiều. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường này rất nhiều nhà xe đã được thành lập cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa đi Đà Nẵng từ các bến xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đặt vé xe khách tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng

3. Giá vé xe Bình Thuận đi Đà Nẵng.

Xe khách từ Bình Thuận đi Đà Nẵng đang là một tuyến đường tương đối dài, thời gian di chuyển thường mất từ 14h – 16h đi xe tùy thuộc vào điểm đón và điểm trả khách của các nhà xe. Bởi nhu cầu di chuyển giữa 2 tỉnh rất lớn nên không thể tránh được hiện tượng các nhà xe hết vé đặc biệt là vào dịp lễ, tết. Để tránh tình trạng hết vé xe đi Đà Nẵng, bạn có thể liên hệ trước với đại lý bán vé xe đi Đà Nẵng để mua đặt vé. Tránh tình trạng bắt xe và mua vé dọc đường đôi khi có thể hết vé. Gía vé xe khách tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng phụ thuộc vào từng loại xe, điểm đầu và điểm cuối, nhưng đa số giá vé giao động từ 300.000 vnđ – 420.000 vnđ.

4. Thông tin 8 nhà xe khách chạy tuyến Bình Thuận Đà Nẵng.

4.1. Nhà xe Phúc Thuận Thảo chạy tuyến Phan Thiết Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 11h, 17h30

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Quốc Lộ 1A – Phan Thiết – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 14h10

Số lượng chuyến trên ngày: 2 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 310.000 đồng

4.2. Nhà xe Phương Trang chạy tuyến Phan Thiết Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 14h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Quốc Lộ 1A – Phan Thiết – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 16h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 370.000 đồng

4.3. Nhà xe Thắng Nguyễn chạy tuyến Phan Thiết Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 12h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Quốc Lộ 14B – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Ngã tư Túy Loan – Quốc Lộ 14B – Quốc Lộ 1A – Phan Thiết – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 14h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 300.000 đồng

4.4. Nhà xe Hà Linh chạy tuyến Phan Thiết Bình Thuận đi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 14h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Bến xe Mũi Né – Phan Thiết – Quốc Lộ 1A – Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Quốc Lộ 1A – Phan Thiết – Bến xe Mũi Né – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 15h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 340.000 đồng

4.5. Nhà xe Hoàng Long chạy tuyến Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 11h40

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận –  Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 15h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 410.000 đồng

4.6. Nhà xe Tân Dương Hồng chạy tuyến Đức Linh Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 11h15, 11h10, 10h45, 11h45

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Bến xe Đức Linh – Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đức Linh – Bến xe Đức Linh – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 15h30

Số lượng chuyến trên ngày: 4 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.7. Nhà xe Lộc Thủy chạy tuyến Phan Thiết Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 8h45

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Phan Thiết – Ngã tư Túy Loan – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Ngã tư Túy Loan – Phan Thiết – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 15h

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

4.8. Nhà xe Phan Thiết chạy tuyến Tánh Linh Bình Thuận đi bến xe Đà Nẵng.

Giờ xe chạy: 11h

Lộ trình: Chiều đi – Bình Thuận – Tánh Linh – Bến xe Tánh Linh – Đức Linh – Bến xe Đức Linh – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đà Nẵng.

                 Chiều về – Đà Nẵng – Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng – Đức Linh – Bến xe Đức Linh – Tánh Linh – Bến xe Tánh Linh – Bình Thuận.

Tổng thời Gian đi: 14h50

Số lượng chuyến trên ngày: 1 chuyến

Tiện ích: Ổ cắm điện, Wifi, điều hòa, giường nằm, nước uống, khăn lạnh.

Gía vé: Khoảng 350.000 đồng

5. Đặt vé xe tết 2024 Bình Thuận đi Đà Nẵng.

Quãng đường Bình Thuận đi Đà Nẵng cách nhau khoảng 765 km, nhà xe chạy tuyến này hiện có 8 chuyến xe mà nhu cầu đi lại cầu người dân lại rất cao đặc biệt là mỗi dịp lễ, tết nhu cầu đi lại, di chuyển của người dân lại tăng. Chính vì vậy mà tình trạng hết vé thường xuyên diễn ra, nhiều hành khách không thể đặt được vé xe theo ý muốn mà phải bắt những chiếc xe không đúng tuyến, bị lừa,...Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì điểm đến mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó.

Những lưu ý đặt vé xe tết 2024:

- Liên hệ trước đến các nhà xe để đặt vé, đặt chỗ bằng cách gọi điện đến tổng đài 19006215 sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho bạn 24/7.

- Tìm ra được một số đánh giá của khách hàng đi trước để tham khảo trải nghiệm của họ về hãng. Đặc biệt, nên tránh các xe bắt khách dọc đường vì như thế sẽ khiến cho lịch trình di chuyển của bạn này càng lâu hơn và kém an toàn. 

- Tìm tất cả thông tin về hãng xe bạn chọn như: Giá vé của hãng xe là bao nhiêu, bận nên gọi điện xác nhận từ hãng xe để tránh việc bị mất thêm tiền oan không đáng có. Xác nhận rõ địa điểm đón trả để điều chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp và không bị ảnh hưởng.

Lịch trình xe Bình Thuận đi Đà Nẵng chạy tết 2024 hiện tại chưa được công bố, sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

6. Cách đặt vé xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng.

Để đặt vé xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng  khách hàng có thể tham khảo, tìm kiếm cung đường và nhà xe tại mục tuyến đường của chúng tôi. Sau khi chọn được tuyến đường và nhà xe theo đúng nhu cầu của khách hàng thì bạn đến với phần đặt vé và gọi điện đến tổng đài 19006215 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ.

Bạn hãy chủ động liên hệ sớm với nhà xe để đặt vé sớm nhất nhé. Vì vị trí mà bạn lựa chọn hay muốn ngồi sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian mà bạn đặt vé đó. Thường vào các đợt cuối tuần số lượng hành khách sẽ tăng lên một cách nhanh chóng nên nếu bạn đặt vé muôn có thể dẫn đến hết vé nữa đó.  Nếu bạn đặt vé điện tử bạn cũng có thể sử dụng ngay vé điện tử để được tài xế xác nhận lại và cho bạn lên xe phù hợp. 

Trên cung đường Bình Thuận đi Đà Nẵng chúng tôi đã tổng hợp có 8 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 16 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Bình Thuận đi Đà Nẵng tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Vé xe sẽ có nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào từng cung đường, loại xe và điểm đón, điểm trả, các dịp cao điểm, lễ tết mà khách hàng lựa chọn thường dao động từ 300.000 - 420.000 đồng/ vé.

7. Những câu hỏi thường gặp về tuyến xe từ Bình Thuận đi Đà Nẵng.

Trên tuyến đường Bình Thuận đi Đà Nẵng có bao nhiêu nhà xe khách?

Trên cung đường Bình Thuận đi Đà Nẵng có 8 nhà xe uy tín chất lượng cao với khoảng 8 chuyến đi mỗi ngày xuất phát từ Bình Thuận tại các điểm đón và thời gian đón khác nhau.

Xe nào chạy chuyến sớm nhất từ Bình Thuận đi Đà Nẵng?

Nhà xe Lộc Thuỷ chạy chuyến sớm nhất lúc 8h40 xuất bến từ Bình Thuận.

Có xe cabin đôi từ Bình Thuận đi Đà Nẵng không?

Hiện nay trên tuyến đường Bình Bình Thuận đi Đà Nẵng, Nhà xe Tâm Dương Hồng có dòng xe cabin đôi dành cho các cặp đôi.

Từ Bình Thuận đi Đà Nẵng bao nhiêu km nếu đi bằng xe khách

Đường di chuyển bằng xe khách đi Bình Thuận đi Đà Nẵng có chiều dài khoảng 765 km.

Xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng nào chạy chuyến muộn nhất?

Nhà xe Thuận Thảo chạy chuyến muộn nhất lúc 17h30 xuất bến từ Bình Thuận.

Nhà xe nào có chất lượng tốt nhất đi từ Bình Thuận đi Đà Nẵng?

Tuyến đường từ Bình Thuận đi Đà Nẵng có 8 nhà xe và đây là các nhà xe uy tín, chất lượng cao.

Trong các nhà xe chạy tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng nhà xe nào có giá thấp nhất?

Tuyến đường từ Bình Thuận đi Đà Nẵng có nhà xe Thắng Nguyễn chạy tuyến này có giá thấp nhất với giá 300.000 đồng/vé.

8. Thông tin liên hệ xe khách Bình Thuận đi Đà Nẵng.

Trên đây là thông tin các nhà xe chạy tuyến Bình Thuận đi Đà Nẵng, để đặt xe hoặc nhận hỗ trợ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006215 hoặc website datvere24h.com để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn. Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

xem thêm: xe khách hải phòng đi hòa bình

Post Views: 147

19006215