Xe ô tô khách Phú Thọ đi Lai Châu xe đi liên tục trong ngày 24/7

09:36:27 11/06/2024
Có 0 tuyến đường

1. Tổng quan chặng đường Phú Thọ đi Lai Châu.

Độ dài tuyến đường Phú Thọ đi Lai Châu: 354 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 7 - 8 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Phú Thọ đi Lai Châu: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Phú Thọ, Bến xe Yên Lập, Bến xe Thanh Thủy, Bến xe Thanh Sơn, Bến xe Thanh Ba, Bến xe Tân Sơn, Bến xe Phù Ninh, Bến xe Tam Nông, Bến xe Lâm Thao, Bến xe Hạ Hòa, Bến xe Đoan Hùng, Bến xe Cẩm Khê, Bến xe Việt Trì.

Điểm trả khách: Bến xe Lai Châu, Bến xe Mường Te, Bến xe Nậm Nhùn, Bến xe Phong Thổ, Bến xe Sìn Hổ, Bến xe Tương Dương, Bến xe Tân Uyên, Bến xe Than Uyên.

xe-khach-phu-tho-di-lai-chau.jpg (64 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Phú Thọ đi Lai Châu mới nhất.

Tuyến đường Phú Thọ đi Lai Châu bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Thế Anh, Nhà xe Sơn Phương, Nhà xe Phượng Thu, Nhà xe Hải Vân, Nhà xe Mạnh Tường,.....

2.1. Nhà xe Mạnh Tường bến xe Phú Thọ đi Bến xe Lai Châu.

Giờ xe chạy: 9h, 14h, 20h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Mường Tè – Nậm Nhùn – Phong Thổ – Sìn Hồ – Tương Dương – Tân Uyên – Than Uyên – Bến xe Lai Châu – Lai Châu.

               Chiều về – Lai Châu – Bến xe Lai Châu – Than Uyên – Tân Uyên – Tương Dương – Sìn Hồ – Phong Thổ – Nậm Nhùn – Mường Khương – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Mạnh Tường: Việt Trì, Phú Thọ

2.2. Xe ô tô khách Sơn Phương tuyến Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Than Uyên Lai Châu.

Giờ xe chạy: 5h30, 17h30, 18h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Mường Tè – Nậm Nhùn – Phong Thổ – Sìn Hồ – Tương Dương – Tân Uyên – Than Uyên – Bến xe Lai Châu – Lai Châu.

               Chiều về – Lai Châu – Bến xe Lai Châu – Than Uyên – Tân Uyên – Tương Dương – Sìn Hồ – Phong Thổ – Nậm Nhùn – Mường Khương – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 350.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sơn Phương: Lai Châu.

mua-ve-xe-o-to-phu-tho-di-lai-chau.jpg (70 KB)

2.3. Xe ô tô khách Phượng Thu tuyến Bến xe Cẩm Khê Phú Thọ đi Bến xe Tân Uyên Lai Châu.

Giờ xe chạy: 8h, 14h30, 18h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Mường Tè – Nậm Nhùn – Phong Thổ – Sìn Hồ – Tương Dương – Tân Uyên – Than Uyên – Bến xe Lai Châu – Lai Châu.

               Chiều về – Lai Châu – Bến xe Lai Châu – Than Uyên – Tân Uyên – Tương Dương – Sìn Hồ – Phong Thổ – Nậm Nhùn – Mường Khương – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Phượng Thu: Thanh Sơn, Phú Thọ.

2.4. Xe khách Thế Anh Bến xe Yên Lập Phú Thọ đi Bến xe Sìn Hồ Lai Châu.

Giờ xe chạy: 8h, 15h, 20h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Mường Tè – Nậm Nhùn – Phong Thổ – Sìn Hồ – Tương Dương – Tân Uyên – Than Uyên – Bến xe Lai Châu – Lai Châu.

               Chiều về – Lai Châu – Bến xe Lai Châu – Than Uyên – Tân Uyên – Tương Dương – Sìn Hồ – Phong Thổ – Nậm Nhùn – Mường Khương – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 320.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thế Anh: Phú Thọ

2.5. Xe khách Hải Vân Bến xe Phú Thọ đi Bến xe Lai Châu.

Giờ xe chạy: 7h, 17, 18h, 20h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Mường Tè – Nậm Nhùn – Phong Thổ – Sìn Hồ – Tương Dương – Tân Uyên – Than Uyên – Bến xe Lai Châu – Lai Châu.

               Chiều về – Lai Châu – Bến xe Lai Châu – Than Uyên – Tân Uyên – Tương Dương – Sìn Hồ – Phong Thổ – Nậm Nhùn – Mường Khương – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 400.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hải Vân: Phú Thọ

gia-ve-xe-khach-phu-tho-di-lai-chau.jpg (65 KB)

3. Giá vé xe khách Phú Thọ đi Lai Châu.

Giá vé xe khách đi Phú Thọ có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Phú Thọ đi Lai Châu.

+ Hải Vân đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lai Châu giá vé 400.000 vnđ 

+ Thế Anh đi từ Phú Thọ đến Bến xe Mường Tè Lai Châu giá vé 320.000 vnđ.

+ Phượng Thu đi từ Phú Thọ đến Bến xe Nậm Nhùn Lai Châu giá vé 300.000 vnđ.

+ Sơn Phương đi từ Phú Thọ đến Bến xe Phong Thổ Lai Châu giá vé 350.000 vnđ. 

+ Mạnh Tường đi từ Phú Thọ đến Bến xe Tân Uyên Lai Châu giá vé 300.000 vnđ.

+ Tiến Dũng đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lai Châu giá vé 350.000 vnđ.

+ Green Limousine giá đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lai Châu vé 380.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-phu-tho-di-lai-chau.jpg (74 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Phú Thọ Lai Châu.

- Phú Thọ đến bến xe Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 306 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Phong Thổ Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 350 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Than Uyên Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 237 km thời gian đi khoảng 5 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Bến xe Mường Tè Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 433 km thời gian đi khoảng 8.5 giờ.

- Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 297 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Bến xe Phú Thọ đi bến xe Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 298 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Tân Uyên Lai Châu chiều dài quãng đường khoảng 354 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

5. Đặt vé xe khách Phú Thọ đi Lai Châu.

Để đặt vé xe khách Phú Thọ đi Lai Châu có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215