Đặt vé xe ô tô Phú Thọ đi Lào Cai giường nằm đón trả tận nơi

09:12:41 11/06/2024
Có 0 tuyến đường

1. Tổng quan chặng đường Phú Thọ đi Lào Cai.

Độ dài tuyến đường Phú Thọ đi Lào Cai: 213 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 3 - 4 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Phú Thọ đi Lào Cai: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 200.000 - 350.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Phú Thọ, Bến xe Yên Lập, Bến xe Thanh Thủy, Bến xe Thanh Sơn, Bến xe Thanh Ba, Bến xe Tân Sơn, Bến xe Phù Ninh, Bến xe Tam Nông, Bến xe Lâm Thao, Bến xe Hạ Hòa, Bến xe Đoan Hùng, Bến xe Cẩm Khê, Bến xe Việt Trì.

Điểm trả khách: Bến xe Lào Cai, Bến xe Sapa, Bến xe Bát Xát, Bến xe Bảo Thắng, Bến xe Bảo Yên, Bến xe Bắc Hà, Bến xe Mường Khương, Bến xe Si Ma Cai, Bến xe Văn Bàn.

xe-khach-phu-tho-di-lao-cai.jpg (69 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Phú Thọ đi Lào Cai mới nhất.

Tuyến đường Phú Thọ đi Lào Cai bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Tiến Dũng, Nhà xe Sao Việt, Nhà xe Nam Cường, Nhà xe Thế Anh, Nhà xe Bình Mùi, Nhà xe Green Bus,.....

2.1. Nhà xe Bình Mùi bến xe Phú Thọ đi Bến xe Lào Cai.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 6h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Bát Xát – Mường Khương – Si Ma Cai – Bắc Hà – Văn Bàn – Bảo Thắng – Bảo Yên – Sapa – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Sapa – Bảo Yên – Bảo Thắng – Văn Bàn – Bắc Hà – Si Ma cai – Mường Khương – Bát Xát – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 150.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Bình Mùi: Việt Trì Phú Thọ

2.2. Xe ô tô khách Tiến Dũng tuyến Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Bảo Yên Lào Cai.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 8h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Bát Xát – Mường Khương – Si Ma Cai – Bắc Hà – Văn Bàn – Bảo Thắng – Bảo Yên – Sapa – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Sapa – Bảo Yên – Bảo Thắng – Văn Bàn – Bắc Hà – Si Ma cai – Mường Khương – Bát Xát – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Tiến Dũng: Bảo Yên, Lào Cai

mua-ve-xe-o-to-phu-tho-di-lao-cai.jpg (60 KB)

2.3. Xe ô tô khách Sao Việt tuyến Bến xe Cẩm Khê Phú Thọ đi Bến xe Bắc Hà Lào Cai.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 1h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Bát Xát – Mường Khương – Si Ma Cai – Bắc Hà – Văn Bàn – Bảo Thắng – Bảo Yên – Sapa – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Sapa – Bảo Yên – Bảo Thắng – Văn Bàn – Bắc Hà – Si Ma cai – Mường Khương – Bát Xát – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 200.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Sao Việt: Sapa, Lào Cai

2.4. Xe khách Thế Anh Bến xe Yên Lập Phú Thọ đi Bến xe Mường Khương Lào Cai.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 11h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Bát Xát – Mường Khương – Si Ma Cai – Bắc Hà – Văn Bàn – Bảo Thắng – Bảo Yên – Sapa – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Sapa – Bảo Yên – Bảo Thắng – Văn Bàn – Bắc Hà – Si Ma cai – Mường Khương – Bát Xát – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 180.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thế Anh: Lào Cai.

2.5. Xe khách Nam Cường Bến xe Phú Thọ đi Bến xe Sapa Lào Cai.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 9h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Bát Xát – Mường Khương – Si Ma Cai – Bắc Hà – Văn Bàn – Bảo Thắng – Bảo Yên – Sapa – Lào Cai.

               Chiều về – Lào Cai – Sapa – Bảo Yên – Bảo Thắng – Văn Bàn – Bắc Hà – Si Ma cai – Mường Khương – Bát Xát – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 250.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Nam Cường: Lào Cai.

gia-ve-xe-khach-phu-tho-di-lao-cai.jpg (70 KB)

3. Giá vé xe khách Phú Thọ đi Lào Cai.

Giá vé xe khách đi Phú Thọ có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Phú Thọ đi Lào Cai.

+ Nam Cường đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lào Cai giá vé 250.000 vnđ 

+ Bình Mùi đi từ Phú Thọ đến Bến xe Bảo Thắng Lào Cai giá vé 150.000 vnđ.

+ Tiến Dũng đi từ Phú Thọ đến Bến xe Bảo Yên Lào Cai giá vé 200.000 vnđ.

+ Sao Việt đi từ Phú Thọ đến Bến xe Sapa Lào Cai giá vé 200.000 vnđ. 

+ Green Bus đi từ Phú Thọ đến Bến xe Bắc Hà Lào Cai giá vé 220.000 vnđ.

+ Thế Anh đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lào Cai giá vé 180.000 vnđ.

+ New Travel giá đi từ Phú Thọ đến Bến xe Lào Cai vé 190.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-phu-tho-di-lao-cai.jpg (59 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Phú Thọ Lào Cai.

- Phú Thọ đến bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 205 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Bảo Yên Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 177 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Bảo Thắng Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 186 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Bến xe Sapa Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 240 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

- Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 208 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Bến xe Phú Thọ đi bến xe Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 188 km thời gian đi khoảng 3 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Bắc Hà Lào Cai chiều dài quãng đường khoảng 220 km thời gian đi khoảng 4 giờ.

5. Đặt vé xe khách Phú Thọ đi Lào Cai.

Để đặt vé xe khách Phú Thọ đi Lào Cai có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215