Tổng hợp xe khách Phú Thọ đi Nghệ An uy tín giá rẻ nhất.

08:21:03 11/06/2024
Có 0 tuyến đường

1. Tổng quan chặng đường Phú Thọ đi Nghệ An.

Độ dài tuyến đường Phú Thọ đi Nghệ An: 420 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 6 - 7 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Phú Thọ đi Nghệ An: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Phú Thọ, Bến xe Yên Lập, Bến xe Thanh Thủy, Bến xe Thanh Sơn, Bến xe Thanh Ba, Bến xe Tân Sơn, Bến xe Phù Ninh, Bến xe Tam Nông, Bến xe Lâm Thao, Bến xe Hạ Hòa, Bến xe Đoan Hùng, Bến xe Cẩm Khê, Bến xe Việt Trì.

Điểm trả khách: Bến xe Nghệ An, Bến xe Cửa Lò, Bến xe Hoàng Mai, Bến xe Thái Hòa, Bến xe Anh Sơn, Bến xe Con Cuông, Bến xe Diễn Châu, Bến xe Kỳ Sơn, Bến xe Nghĩa Đàn, Bến xe Yên Thành, Bến xe Tương Dương, Bến xe Quỳnh Lưu, Bến xe Quỳ Châu.

xe-khach-phu-tho-di-nghe-an.jpg (61 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Phú Thọ đi Nghệ An mới nhất.

Tuyến đường Phú Thọ đi Nghệ An bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe An Bình Tâm, Nhà xe Đức Thịnh, Nhà xe Quang Dũng, Nhà xe Văn Minh, Nhà xe Cúc Mừng,....

2.1. Nhà xe An Bình Tâm bến xe Phú Thọ đi Bến xe Nghệ An.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 6h30

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Nghĩa Đàn – Yên Thành – Tương Dương – Con Cuông – Diễn Châu – Quỳ Hợp – Quỳ Châu – Thái Hòa – Kỳ Sơn – Hoàng Mai – Cửa Lò – Vinh – Nghệ An.

               Chiều về – Nghệ An – Vinh – Cửa Lò – Hoàng Mai – Kỳ Sơn – Thái Hòa – Quỳ Châu – Quỳ Hợp – Diễn Châu – Con Cuông – Tương Dương – Yên Thành – Nghĩa Đàn – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 350.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe An Bình Tâm: Việt Trì Phú Thọ

2.2. Xe ô tô khách Quang Dũng tuyến Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Cửa Lò Nghệ An.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 15h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Nghĩa Đàn – Yên Thành – Tương Dương – Con Cuông – Diễn Châu – Quỳ Hợp – Quỳ Châu – Thái Hòa – Kỳ Sơn – Hoàng Mai – Cửa Lò – Vinh – Nghệ An.

               Chiều về – Nghệ An – Vinh – Cửa Lò – Hoàng Mai – Kỳ Sơn – Thái Hòa – Quỳ Châu – Quỳ Hợp – Diễn Châu – Con Cuông – Tương Dương – Yên Thành – Nghĩa Đàn – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 370.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Quang Dũng: Nghệ An

mua-ve-xe-o-to-phu-tho-di-nghe-an.jpg (63 KB)

2.3. Xe ô tô khách Đức Thịnh Phát tuyến Bến xe Cẩm Khê Phú Thọ đi Bến xe Kỳ Sơn Nghệ An.

Giờ xe chạy: 7h, 8h, 19h, 20h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Nghĩa Đàn – Yên Thành – Tương Dương – Con Cuông – Diễn Châu – Quỳ Hợp – Quỳ Châu – Thái Hòa – Kỳ Sơn – Hoàng Mai – Cửa Lò – Vinh – Nghệ An.

               Chiều về – Nghệ An – Vinh – Cửa Lò – Hoàng Mai – Kỳ Sơn – Thái Hòa – Quỳ Châu – Quỳ Hợp – Diễn Châu – Con Cuông – Tương Dương – Yên Thành – Nghĩa Đàn – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 320.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Đức Thịnh Phát: Nghệ An

2.4. Xe khách Văn Minh Bến xe Yên Lập Phú Thọ đi Bến xe Bắc Vinh Nghệ An.

Giờ xe chạy: Xe đi từ 6h

Lộ trình: Chiều đi –  Phú Thọ – Bến xe Phú Thọ – Việt Trì – Yên Lập – Thanh Thủy – Thanh Sơn – Thanh Ba –Tân Sơn – Phù Ninh – Hạ Hòa – Nghĩa Đàn – Yên Thành – Tương Dương – Con Cuông – Diễn Châu – Quỳ Hợp – Quỳ Châu – Thái Hòa – Kỳ Sơn – Hoàng Mai – Cửa Lò – Vinh – Nghệ An.

               Chiều về – Nghệ An – Vinh – Cửa Lò – Hoàng Mai – Kỳ Sơn – Thái Hòa – Quỳ Châu – Quỳ Hợp – Diễn Châu – Con Cuông – Tương Dương – Yên Thành – Nghĩa Đàn – Hạ Hòa – Phù Ninh – Tân Sơn – Thanh Ba – Thanh Sơn – Thanh Thủy – Yên Lập – Việt Trì – Bến xe Phú Thọ – Phú Thọ.

Giá vé: Khoảng 350.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Văn Minh: Vinh, Nghệ An.

gia-ve-xe-khach-phu-tho-di-nghe-an.jpg (77 KB)

3. Giá vé xe khách Phú Thọ đi Nghệ An.

Giá vé xe khách đi Phú Thọ có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Phú Thọ đi Nghệ An.

+ Văn Minh đi từ Phú Thọ đến Bến xe Nghệ An giá vé 350.000 vnđ 

+ Đức Thịnh Phát đi từ Phú Thọ đến Bến xe Bắc Vinh Nghệ An giá vé 320.000 vnđ.

+ Quang Dũng đi từ Phú Thọ đến Bến xe Hoàng Mai Nghệ An giá vé 370.000 vnđ.

+ An Bình Tâm đi từ Phú Thọ đến Bến xe Anh Sơn Nghệ An giá vé 350.000 vnđ. 

+ Chiến Thế đi từ Phú Thọ đến Bến xe Diễn Châu Nghệ An giá vé 300.000 vnđ.

+ A Ba đi từ Phú Thọ đến Bến xe Nghệ An giá vé 400.000 vnđ.

+ Cúc Mừng giá đi từ Phú Thọ đến Bến xe Nghệ An vé 380.000 vnđ.

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

dat-ve-xe-khach-phu-tho-di-nghe-an.jpg (53 KB)

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Phú Thọ Nghệ An.

- Phú Thọ đến bến xe Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 420 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Cửa Lò Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 387 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Phú Thọ đi Bến xe Bắc Vinh Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 385 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Bến xe Hoàng Mai Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 300 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Bến xe Việt Trì Phú Thọ đi bến xe Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 408 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

- Bến xe Phú Thọ đi bến xe Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 424 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

- Phú Thọ đi bến xe Anh Sơn Nghệ An chiều dài quãng đường khoảng 407 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

5. Đặt vé xe khách Phú Thọ đi Nghệ An.

Để đặt vé xe khách Phú Thọ đi Nghệ An có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215